Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Usability og interaktionsdesign i en mindre IT virksomhed Infinit 13

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Usability og interaktionsdesign i en mindre IT virksomhed Infinit 13"— Præsentationens transcript:

1 Usability og interaktionsdesign i en mindre IT virksomhed Infinit 13

2 Medarbejdere og kunder
Dagsorden Dafolo ? Udgangspunktet Hvad gjorde vi før …? Udfordringer og muligheder Mål og hensigt Usability – sammen med agil metode – usability, innovation, fleksibilitet Tættere på kunderne Danmarks bedste kommunale IT systemer Status lige nu Hvilke aktiviteter har vi gennemført Fremtidsplaner Konkrete eksempler Medarbejdere og kunder

3 Dafolo Mindre dansk IT virksomhed Hovedkontor i Frederikshavn
21 ansatte i IT udviklingsafdelingen 65 personer i alt Hovedkontor i Frederikshavn Kontorer i Fredericia, København, (Sverige?) Løsninger til borgerservice og kommunal administration Med udgangspunkt i elektroniske blanketløsninger med mange år på bagen Ca. 70 kommuner som kunder Samme type løsninger til statslige org. og private virksomheder Stor faglig viden om kommunal administration God og bred viden om systemudvikling Flere og flere medarbejdere med fokus på usability, agil udvikling Datamatikere, dataloger, multimediedesign Dafolo – en virksomhed med stort potentiale for usability aktiviteter

4 Udgangspunktet – udfordringer og muligheder
Har anvendt Prince2 som projektledelsesmetode i en årrække Udvikling baseret på præcise kravspecifikationer Plejer det at gå godt ….? Ja, hvis vi har kunderne tæt på udviklingen … Og løbende tilpasser kravspecifikationen Hvad med ledelsens opbakning ? Stor opbakning til usability aktiviteter – adskiller os markant fra konkurrenterne Hvad med medarbejdernes opbakning? Lyst og vilje til at afprøve nye metoder Kunderne var tilstede, viljen var der (hos medarbejdere og ledelse), tiden var der, processen var i gang Manglede metode og værktøj til planlægning, gennemførelse, opfølgning på usability tests

5 Mål og hensigt – projektet med Aalborg Universitet
Det vi vælger at gøre, vil vi gøre ordentligt ;-) Danmarks bedste løsninger på de områder, vi sammen med kunderne udvikler 3 årigt samarbejde med AAU om indførelse af usability metoder Billige og effektive metoder til usability tests Sikre konkret udbytte Byggeansøgninger Usability test af eksisterende løsning Opfølgning – workshop med AAU -> 3 konkrete designforslag Efterfølgende usability test af ny løsning Metoder ”Traditionel” usability test med videoanalyser IDA metoden – instant data analysis -> stor tidsbesparelse ! Anvendes nu i fremtidige projekter Del af samlet metode – usability, agil udvikling, innovation

6 Byggesager – ansøgning/anmeldelse
Overser feltet med valg af anmeldelse eller tilladelse(ansøgning) Forstår ikke feltet med valg af anmeldelse eller tilladelse (ansøgning) Vejledningen på bagsiden afklare ikke om der skal markeres anmeldelse eller tilladelse (ansøgning) Forstår ikke forskel på tilbygning, nybygning og andet

7 Byggesager – byggeriets type

8 Byggesager – ansøgning/anmeldelse

9 Byggesager - bilag Ved ikke hvilke bilag, der skal medsendes
Usikker på, hvordan bilag vedhæftes elektronisk Hvad er ”nødvendige” …….

10 Byggesager - eksempel

11 Byggesager – resultat …
Betydning i praksis Ansøgninger udfyldt med PDF formular kræver mindst 51 minutter at efterbehandle (gennemsnit) Ansøgninger udfyldt med dialogbaseret system kræver mindst 18,5 minutter at efterbehandle (gennemsnit) Ansøger/Ejer info (manglende information) – A: Lidt under halvdelen, B: Ingen Digital signatur (manglende signatur) – A: Over halvdelen, B: 2 stk. Vedhæftning (manglende vedhæftning) – A: Alle, B: Ingen Ansøgning/Anmeldelse (forkert valg, manglende valg) – A: Halvdelen af brugerne, B: Ingen Matrikel/Ejerlav (Stavefejl, forkerte tal/oplysninger) - A: Halvdelen, B: Halvdelen Byggeriets type (forkert valg) – A: Halvdelen, B: Ingen Beskrivelse af byggeriet (Antal kvm. skal som minimum være til stede, ellers fejl) - A: Halvdelen, B: Flertallet (udeladt eller mangelfuldt) Opvarmningsform (manglende eller forkert valg) – A: Halvdelen, B: En enkelt

12 Status og fremtidsplaner
Stor ekspertise i planlægning og gennemførelse af usability tests IDA metoden gennemføres på en række projekter Generelle mønstre til designmanual Eksperimenter med andre metoder Remote synkron via online værktøj Remote asynkron via online værktøj – brugerne indrapporterer selv usability problemer Mulighed for løbende indrapportering af usability evalueringer for kørende løsninger Etablering af brugerpanel Usability evalueringer for sagsbehandlersystemer - processtyringsløsninger Andre usability kriterier DUSK – Dafolo’s Usability og Scrum Koncept

13 Medarbejdere og kunder
Lidt skepsis i starten over det ”akademiske” aspekt Workshop med AAU gav konkret udbytte og stort engagement Kvalitet af løsninger klart forbedret Glade og engagerede kunder ;-)

14 Udvikling af sagsbehandlerens arbejdsplads
Værktøj til sagsbehandleren – helt nyt koncept Innovationsworkshops med kunderne – Essence metoden Usability tests sammen med kunderne Agil udvikling med korte sprints og mange leverancer Bistand til processen fra AAU eksperter I løbet af 2011


Download ppt "Usability og interaktionsdesign i en mindre IT virksomhed Infinit 13"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google