Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udviklingstendenser i dansk byggeri – kan vi inspireres fra udlandet?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udviklingstendenser i dansk byggeri – kan vi inspireres fra udlandet?"— Præsentationens transcript:

1 Udviklingstendenser i dansk byggeri – kan vi inspireres fra udlandet?
Oplæg v. vicedirektør Jesper Rasmussen Erhvervs- og Byggestyrelsen

2 Vi har brug for udlandet!
Dansk økonomi er generelt baseret på smart anvendelse af ny viden Vi har brug for udlandet! Dansk økonomi er generelt baseret på smart anvendelse af ny viden Danske virksomheder har i stigende grad fokus på anvendelsen af udenlandsk teknologi, brugerdreven innovation m.v. Danske virksomheder har i stigende grad fokus på anvendelsen af udenlandsk teknologi, brugerdreven innovation m.v.

3 Kan byggeriet inspireres fra udlandet?
Ja – det kan og skal det! Der er behov for udvikling, hvis byggeriet imødekomme en stigende international konkurrence. - og viden og inspirationer bliver i voksende omfang internationaliseret. Ja – det kan og skal det! Der er behov for udvikling, hvis byggeriet skal imødekomme en stigende internationale konkurrence - og viden og inspirationer bliver i voksende omfang internationaliseret

4 Inspiration er nødvendig for at matche udfordringerne
Stigende international konkurrence medfører krav om: Større produktivitet Lavere priser Mere kvalitet – færre fejl og mangler - med et bedre og billigere byggeri til følge. Inspiration er vigtigt for at matche udfordringerne - og ikke mindst presset fra udlandet Stigende konkurrence medfører krav om: Større produktivitet Lavere priser Mere kvalitet – færre fejl og mangler - med et bedre og billigere byggeri til følge Men tilpasning er nødvendig for at omsætte inspirationer til konkrete initiativer. Lad os se på nogle eksempler, der belyser udviklingstendenserne og hvordan vi kan møde disse udfordringer.

5 OPP – vejen til et mere effektivt samarbejde
Bygger på erfaringer fra England og Holland Store muligheder for billigere løsninger og bedre viden om brugerkrav Hver part løser den opgave, de er bedst til Rigsarkivet og skolebyggeri markerer startskuddet Bygger på erfaringer fra England og Holland Store muligheder for billigere løsninger og bedre viden om brugerkrav Hver part løser den opgave, der er bedst til Bygherren kan koncentrere sig om brugernes krav Den private part står for projektering, anlæg og drift Rigsarkivet og skolebyggeri markerer startskuddet

6 Bedre information gennem Det Digitale Byggeri
Forbedret kommunikationen og samarbejde i byggeprocessen De statslige bygherrer vil i 2007 stille en række krav til anvendelse af IKT ERABUILD – europæiske visioner for den videre digitalisering Erhvervs- og Byggestyrelsen fandt ved udviklingen af DDB stor inspiration i de finske teknologiprogrammer VERA og SARA. Programmernes teknologiske fremsyn er eksempler på praktisk anvendelige værktøjer i statens bestræbelser på at formulere og implementere statslige krav til IKT anvendelse i byggesektoren. Forbedret kommunikation og samarbejde i byggeprocessen. DTU’s snublestens analyse viser, at 61 pct. af alle fejl og mangler skyldes dårlig kommunikation og samarbejde. Set i lyset af at omkostningerne til udbedring af fejl og mangler sidste år blev udregnet til 12 mia. kr., er der således en stor gevinst at hente. De statslige bygherrer vil i 2007 stille en række krav til anvendelse af IKT Staten sætter via sin efterspørgsel fokus på at forbedre rammerne for kommunikation og samarbejde ERABUILD – det næste skridt? Erhvervs.- og Byggestyrelsen deltager i det EU-støttede netværk ERABUILD, hvor forskellige innovationspolitiker og visioner for fremtidens byggeri drøftes. Som et konkret resultat af netværkets arbejde bliver der blandt andet formuleret fælles forskningsprogrammer

7 Lean Construction – erfaringer fra industrien viser vejen
Behov for effektivisering af byggeprocessen Kravene til alment byggeri om logistik er udviklet gennem inspiration fra udlandet Trimmet Byggeri synliggør fælles forbedringspotentialer og gevinster Behov for effektivisere byggeprocessen Vi kan få bedre styr på udførelsen – det viser erfaringer fra USA. De har bl.a. taget ved lære fra andre brancher – herunder industrien – der har haft stor fokus på at optimere processerne Kravene til alment byggeri om logistik er udviklet gennem inspiration fra udlandet Trimmet Byggeri synliggør fælles forbedringspotentialer og gevinster - og forventes bl.a. at resultere i færre fejl og mangler - og forventes bl.a. at resultere i færre fejl og mangler

8 Industrialisering af byggeriet – Danmark som foregangsland?
Danmark var first-mover på markedet Fornyet international fokus på industrialisering Industrialisering øger konkurrencen - men åbner også op for nye eksporteventyrer Danmark var first-movers på markedet Danske virksomheder var blandt af de første leverandører af præfabrikerede komponenter til byggeriet. Byggeriet i efterkrigstiden var således i høj grad præget af danske systemleverancer Fornyet international fokus på industrialisering I takt med at mulighederne for at komponenterne fleksibilitet er blevet bedre, står det industrielle byggeri ikke længere i skyggen, men er igen udpeget som et område med vækstpotentiale. Dertil kommer, at industrialisering i byggeriet giver større produktivitet, færre fejl og mangler og ikke mindst bedre sikkerhed og sundhed. Industrialiseringen øger konkurrencen Fremstillingen af større bygningsdele på fabrik gør det muligt at producere lokalt i stedet for på byggepladsen. Det er derfor forventeligt, at den internationale konkurrence, der får større og større betydning for andre brancher fremover dermed også vil presse byggeriets aktører. - men åbner også op for nye eksporteventyr. Heldigvis der er i Danmark flere gode eksempler på, at danske virksomheder har taget denne udfordring til sig og begynder at eksportere systemleverancer til udlandet.

9 Partnering – inspiration til bedre samarbejde
Effektivt samarbejde er grundstenen til bedre byggeri Partnering har store fordele – men byggeriets opsplittede struktur slår igennem Næste skridt - strategisk partnering? Effektivt samarbejde er grundstenen til bedre byggeri Vi har udviklet en dansk model med inspiration fra engelske erfaringer Partnering har store fordele – men byggeriets opsplittede struktur slår igennem Derfor ofte ad-hoc partnering, der kun har rod i det enkelte projekt Næste skridt - strategisk partnering? Det næste skridt kan være længerevarende samarbejde – i form af strategisk partnering.

10 Materialeindkøb – hovedparten af byggeriets værdi
Omfattende leverandørbranche - dårlig logistik Professionalisering af indkøb – hvornår? Materialeindkøb – hovedparten af byggeriets værdi Omfattende leverandørbranche – dårlig logistik Professionalisering af indkøb – hvornår? Krav til danske leverandører? Udenlandske leverandører? Krav til danske leverandører? Udenlandske leverandører?

11 Men det går også den anden vej –
Dansk byggeri kan inspirere i udlandet - og tjene penge på det! Det styrker konkurrenceevnen - og giver input til den danske udvikling Arkitekterne, ingeniørerne og byggematerialeproducenterne har bevæget sig ud på de udenlandske markeder! Dansk Byggeri kan inspirere i udlandet - og tjene penge på det Det styrker konkurrenceevnen - og giver input til den danske udvikling Arkitekterne, ingeniørerne og byggematerialeproducenterne har bevæget sig ud på de udenlandske markeder!

12 Inspiration til at komme videre
Vi skal lade os inspirere – og vi gør det! Viden bliver mere mobil – kræver omstilling Konkurrenterne vil også lade sig inspirere! Vi skal lade os inspirere – og vi gør det! Viden bliver mere mobil – kræver omstilling I takt med at bl.a. digitaliseringen slår igennem i byggeriet vil vi se, at viden om nye og mere effektive måder at gøre tingene på spreder sig hurtigt. Den danske byggebranche skal være klar til at omsætte denne viden til konkret handling. Konkurrenterne vil også lade sig inspirere - For der er ingen tvivl om, at konkurrenterne hurtigt vil gøre brug af den viden, som udvikles i Danmark

13 At lade sig inspirere er kun det første skridt
De næste er: udarbejdelse af konkrete metoder - tilpasset danske forhold udmøntning og implementering De statslige bygherrer går i spidsen – til gavn for hele byggeriet At lade sig inspirere er kun det første skridt De næste er udarbejdelse af konkrete metoder – tilpasset danske forhold Inspiration skaber udvikling ved at blive tilpasset til de konkrete sociale, organisatoriske og administrative forhold. Eksempelvis er trimmet byggeri et eksempel på, at det er nødvendigt at oversætte de udenlandske erfaringer med lean construction til forholdene på den danske byggeplads. udmøntning og implementering Men et er at få metodegrundlaget på plads – noget andet er at omstætte ny viden til dagligdags praksis i byggeriet. Her vil der kontinuerligt være behov for at udvikle håndfaste værktøjer og metoder. De statslige bygherrer går i spidsen – til gavn for hele byggeriet


Download ppt "Udviklingstendenser i dansk byggeri – kan vi inspireres fra udlandet?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google