Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

til AUs interne vejlederuddannelse! Der venter os tre intensive dage…

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "til AUs interne vejlederuddannelse! Der venter os tre intensive dage…"— Præsentationens transcript:

1 til AUs interne vejlederuddannelse! Der venter os tre intensive dage…
Velkommen… til AUs interne vejlederuddannelse! Der venter os tre intensive dage… VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

2 Program for uddannelsen
VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

3 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Dagens program 9.00 Introduktion 10.00 Velkomst v. Eva Teilmann 10.15 Pause 10.30 Hvad er vejledning 12.00 Frokost – i Kaffestue 1 13.00 Etik og roller 15.00 Pause 15.30 Vejledningsmetode: Telefon og mail 17.30 Vejledningens fysiske rammer og synlighed 18.30 Middag – i Kaffestue 1 19.30 Kollektiv vejledning og oplæg VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

4 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Præsentation Hvem er I? Hvor er I ansat? Hvor længe har I været vejledere? Hvorfor er I blevet vejledere? VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

5 To enkle spørgsmål Vejledning = information Vejledning = rådgivning
Hvad er vejledning To enkle spørgsmål Vejledning = information Vejledning = rådgivning VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

6 Afgrænsning af vejledningsfeltet
Hvad er vejledning Afgrænsning af vejledningsfeltet Rådgivning Information VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

7 Afgrænsning af vejledningsfeltet
Hvad er vejledning Afgrænsning af vejledningsfeltet Faglig vejledning Rådgivning Information Eksistentiel vejledning VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

8 Afgrænsning af vejledningsfeltet
Hvad er vejledning Afgrænsning af vejledningsfeltet Faglig vejledning Visitering Venindesnak Adfærdsregulering Face to face Rådgivning Information Selvbetjening Frigørelse Terapi Sagsbehandling Eksistentiel vejledning VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

9 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Hvad er vejledning Afgrænsning af vejledningsfeltet Gruppeøvelse ca. 30 min + hver gruppe fremlægger i ca. 5 min. Skitser dit vejledningsfelt VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

10 Hvad er vejledning på AU
Hvad er målet med vores vejledning? Studievejledning kan bidrage til en større erkendelse hos den enkelte studerende – fagligt og personligt – og kan dermed virke som den sammenbindende motivationskraft, der understøtter, at de studerende træffer bevidste, kvalificerede valg undervejs i deres uddannelse. Dermed kan studievejledningen effektivt bidrage til opfyldelse af universitetets udviklingskontrakt med VTU og regeringens globaliseringstiltag, samt understøtte kvalitetsarbejdet i forbindelse med den generelle internationalisering af uddannelsessektoren (ECTS-label), den øgede vægtning af uddannelsernes erhvervsaspekt og indførelse af nye, fleksible uddannelsesstrukturer. VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

11 Hvad er vejledning på AU
Hvad er vores strategi for at nå disse mål? Organiseringen af vejledningen optimeres og tilgængeligheden til vejledningen øges. Indførelse af fælles kvalitetssikringssystemer af vejledningsområdet på hele universitetet for optimering af input og output styringen. Vejledningsområdet professionaliseres gennem mindstekrav til kompetenceniveau og krav om vejlederuddannelse for alle vejledere. Den opsøgende vejledning styrkes for at kvalificere de studerende valg undervejs og mindske frafald Erhvervsvejledningen videreudvikles med det sigte at lette de studerendes overgang fra studium til job. VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

12 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Frokost 12.00 – i Kaffestue 1 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

13 Eftermiddagens program
13.00 Etik og roller 15.00 Pause 15.30 Vejledningsmetode: Telefon og mail 17.30 Vejledningens fysiske rammer og synlighed 18.30 Middag – i Kaffestue 1 19.30 Kollektiv vejledning og oplæg VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

14 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Roller og etik, øvelse Som vejledere er I underlagt krav fra mange sider. Tegn/skriv en oversigt, der viser hvilke interessenter, der er på spil. Tid: 20 min. Herefter kort fremlæggelse. VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

15 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Etik i vejledningen Etik er… Opfattelsen af hvad der er rigtigt og forkert med hensyn til menneskets handle- og tænkemåde (Nudansk Ordbog) Etik er de filosofiske overvejelser over det gode liv med og for den anden. (R.U.E.’s etiske retningslinier) Altså hvordan handler mennesker rigtigt overfor hinanden… VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

16 Etik i vejledningen, historie
R.U.E. 1995 Respekt Uafhængighed Åbenhed Fortrolighed Saglighed FUE 2006 Respekt Ligeværdighed Uafhængighed Åbenhed Tillid VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

17 FUEs etiske principper
To grundlæggende forudsætninger: ETIK OG DET GODE LIV At gøre det gode og overvejelserne over det gode liv med og for den anden. Den professionelle vejleder er først og fremmest bundet af hensynet til borgeren Det er en grundlæggende værdi for vejledningen at fremme borgerens velfærd og livsvilkår. VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

18 FUEs etiske principper (2)
To grundlæggende forudsætninger: ETIK OG PROFESSIONEL ANSVARLIGHED Vejledning kan have afgørende betydning for den enkeltes muligheder og valg - og vejlederens ansvar er tilsvarende stort. Krav om professionel ansvarlighed VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

19 FUEs etiske principper (3)
Respekt: Valg træffes af den vejledningssøgende Konfrontation og udfordring af den vejledningssøgende Forbedre beslutningsgrundlag og støtte selvstændige beslutninger Uafhængighed: Neutral og uafhængig Udelukkende den vejledningssøgendes interesser Bevidsthed om rolle VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

20 FUEs etiske principper (4)
Åbenhed: Klarhed over evt. tilhørsforhold Klarhed over rammer og vilkår Klarhed over afsenderen ved skriftligt materiale Tillid: Vejledning foregår i fortrolighed Videregivelse af oplysninger er kun af faktuel art og kun med den vejledningssøgendes tilladelse VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

21 FUEs etiske principper (5)
Ligeværdighed: Handler om at behandle alle lige – uden nogen form for diskriminering. Vejlederen må naturligvis aldrig bruge sin viden til at undertrykke den vejledningssøgende. Vejlederen skal arbejde for den vejledningssøgendes rettigheder – være på deres side. VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

22 Etik i vejledningen – tips!
Husk altid at respektere den vejledningssøgendes valg. Uanset om du er enig eller ej. Respekter dine egne grænser. Både fagligt og personligt. Vid, hvornår du ikke kan og vil mere. Respekter dine egne begrænsninger. Vid, hvornår du skal henvise til andre. VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

23 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Roller Om forskellige vejlederroller Den omsorgsfulde – den meget hjælpende vejleder, der gerne ringer til uddannelsen og laver en aftale for den unge om at komme på besøg Realisten – der ser det som sin opgave at hjælpe den unge med at finde noget der er opnåeligt Diagnostikeren – der ser det som sin opgave at vurdere hvad den unge vil egne sig til Katalysatoren – der ser det som sin opgave at sætte noget i gang i den unge Informatoren – der ser det som sin opgave at viderebringe information VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

24 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Roller, øvelse I skal se på, hvad der er styrker og svagheder ved de forskellige vejlederroller. Hver gruppe får to roller. Ved den ene rolle fokuseres på styrkerne ved den rolle. Ved den anden rolle fokuseres på svaghederne. Tid: 30 min, herefter fremlæggelse VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

25 Fysiske rammer + synlighed
De fysiske rammer… Sætter en del af dagsorden for samtalen Signalerer atmosfæren Kan skabe tryghed VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

26 Fysiske rammer + synlighed
Et- eller flermandskontorer? Skranke? Placering af bord og stole? Vinduer (udluftning)? Lys? Reoler? Blomster, billeder, stearinlys osv? PC og telefon? Informationsmateriale? VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

27 Fysiske rammer + synlighed
Rod >< orden Ro >< støj Tæt >< ikke tæt fysisk afstand Fred >< mulighed for afbrydelser Har du ideelle rammer? Hvordan får du det bedste ud af dine givne rammer? Hvad skal ændres? Hvad kan ændres? VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

28 Fysiske rammer + synlighed
Gruppeøvelse, 5-6 personer. Tegn det ideelle vejledningslokale. Overvej også hvordan I synliggøre jer overfor medstuderende o.a. Tid: 20 min, herefter fremlæggelse. VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

29 Fysiske rammer + synlighed
Hvordan synliggør vi vores vejledning? Præsentationsrunde Central placering af Studievejledningen Udadvendte vejledere Arrangementer? Plakater? VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

30 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Middag 18.30 – i Kaffestue 1 Herefter oplæg om oplæg v. Linda Greve Bendixen, Hum. Fak. Vi slutter ca. kl VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007


Download ppt "til AUs interne vejlederuddannelse! Der venter os tre intensive dage…"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google