Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen hjem fra efterskole….

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen hjem fra efterskole…."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen hjem fra efterskole….
Formålet med det nordvestjyske mentorprojekt : - at gøre hjemkomsten fra efterskole og overgangen til ungdomsuddannelse lettere for de unge og dermed forebygge frafald og omvalg. At udbygge samarbejdet mellem ungdomsuddannelser, efterskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning i det nordvestjyske område. Asta Fuglsang

2 Velkommen hjem fra efterskole….
Områdets 8 ungdomsuddannelser har deltaget i projektet med elever og i alt 9 mentorer . Ud af områdets 16 efterskoler har : - 11 leveret elever til projektet deltaget med i alt 13 mentorer - 13 med i IT-samarbejdet med UU i UV-data - 15 deltaget i samarbejdsmøder med UU-NVJ Asta Fuglsang

3 Velkommen hjem fra efterskole….
I 1. projektår deltog 91 tilfældigt udvalgte elever fordelt på alle 8 ungdomsuddannelser med 8 mentorer fra ungdomsuddannelser 4 mentorer fra efterskoler Efter første år : elever droppet ud elever skiftet uddannelse Efterskoleelevers frafald (6,74 %)i vores område lavere end frafaldsgennemsnit totalt (10 %) Asta Fuglsang

4 Velkommen hjem fra efterskole….
For at opnå optimal udbytte fra august 2006 : Efterskolen introducerer projektet før marts 2006 Udvælge målgruppe med forventet behov for mentor marts 2006 Være fleksible i matchningen mentor – mentee Sikre samarbejdskontrakter med elever, forældre og mentorer inden sommerferien 2006 Udarbejde brochure sammen med mentees fra 1. år Arbejde teoretisk med mentoropgaven Asta Fuglsang

5 Velkommen hjem fra efterskole….
Juni 2006 udsendt til alle hjem, der tlf. har bekræftet elevens ønske om mentor: Information om projektet Folder om brug af mentor Navn, tlf.nr. og mail på mentor og projektleder Accept, der returneres UU med underskrift Asta Fuglsang

6 Velkommen hjem fra efterskole….
Matchningen i projektets 2. år: 56 elever fra 10 efterskoler ( 8 gengangere) 22 mentorer heraf 8 fra 7 ungdomsuddannelser 13 fra 6 efterskoler 1 fra UU-Nordvestjylland Asta Fuglsang

7 Velkommen hjem fra efterskole….
Status marts 2007 for 56 elever i projektet: 2 aldrig mødt ( 1 i 10.kl og 1 i arbejde) 1 syg – pause fra udd. 2 misbrugere – droppet ud / ny start jan.07 3 skiftet til arbejde ( heraf 2 tilmeldt udd. Aug 07) 7 skiftet til andet udd.sted efter grundforløb – heraf 5 med uddannelsesaftale. Asta Fuglsang

8 Velkommen hjem fra efterskole….
Erfaringer fra projektet viser forskellige opfattelser af mentors rolle set i forhold til andre tiltag i gennemførelsesvejledningen. Væsentligste forskel – - at mentor er mere opsøgende og i højere grad bruges som fortrolig i og uden for skolen - Studievejleder som mentor eller - Mentor aldrig samtidig studievejleder - Mentor fra ungdomsuddannelse eller tidl. skole Asta Fuglsang

9 Velkommen hjem fra efterskole….
Hvad ser du som mentors supplement til Kontaktlærer Studievejleder tutor Giv eksempler på støtte, du / I har oplevet eller kunne ønske fra en mentor. Asta Fuglsang

10 Velkommen hjem fra efterskole…..
Overvejende betydning at have mentor som bindeled / katalysator i overgangen til ungdomsuddannelse ca. ½ år: - mellem efterskole og ungdomsuddannelse - mellem hjem og ungdomsuddannelse - mellem elev og ungdomsuddannelse - mellem elev og hjem Asta Fuglsang

11 Velkommen hjem fra efterskole..
Hvordan sikres elevens indflydelse på valg af professionel mentor ? Hvordan matches mentor og mentee bedst? Hvad er mentors særlige kvalifikationer ? Hvad er mentors særlige opgaver ? Antal mentees pr. mentor i forhold til antal mentorer i mentorkorps ? Asta Fuglsang


Download ppt "Velkommen hjem fra efterskole…."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google