Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mariendals Haver kvalitative interview data

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mariendals Haver kvalitative interview data"— Præsentationens transcript:

1 Mariendals Haver kvalitative interview data
Af Joanna Wieclaw, PhD, Cand.psyk Birgitte Krøis Gonge, Cand.psyk

2 Baggrund Haveterapi brugt i rehabilitering i mere end 100 år
Tidlige somatiske og psykiatriske hospitaler Social rehabilitering De fleste evalueringer erfarings-baserede Få baseret på kvantitative målinger Oversigt over ‘natur-assisteret terapi’ (Annerstedt et al. 2011) 6 lodtrækningsforsøg / 29 med kontrol-gruppe Flest mindre studier Når effekt: Små til medium effektstørrelser

3 Interview - formål Indhold og metodeudvikling
Undersøgelse af deltagernes oplevelse af Mariendal forløbet: værdien og betydningen af de forskellige elementer, som indgik i Mariendal forløbet oplevelse af en ændring/bedring i den psykiske, mentale, fysiske helbredstilstand og i den social funktion ændring i arbejdsmarkedsparathed eventuelle mangler, kritik og forslag til forbedring

4 Interviews Interviews med deltagerne på de første 5 hold
I alt 41 personer, 74 % var kvinder Holdstørrelse 6-11 På MH i perioden august 2009-august 2011 1 times varighed Interview guide med 22 spørgsmål, VAS skala og åbne spørgsmål

5 Resultater

6 Figur 1. Tilfredshed med Mariendals Haver forløbet alt i alt VAS skala 1 meget utilfreds til 10 meget tilfreds

7 Figur 2. Betydning af Marindal forløbets forskellige elementer for bedringen i deltagernes helbredstilstand VAS skala 1 ingen betydning – 10 meget stor betydning

8 Vurdering af forskellige elementer i Mariendal forløbet

9 Naturen ro nærvær rummelighed oprindelighed tryghed og stabilitet
overskud

10 Naturen Man mærker elementerne og bliver bevidst om vind og vejr. Det bringer fokus indad; på min egen krop og på hvad jeg ellers mærker Træet er der bare og vil dig ikke noget, ved at læne mig op ad et træ kan jeg mærke, at jeg godt kan stå fast, jeg kan altid bruge det, jeg kan bare lade som om jeg laver strækøvelser og så læne mig op ad træet Det er ok at tude oppe i et træ, men ikke helt nemt i et klasseværelse med 8 mennesker

11 Fysiske aktiviteter to grupper
gear ned f.eks kajak, mindful walk jeg har lært, at det er legitimt at tage den tid til tingene man har brug for, i stedet for hele tiden at sætte tempoet op høj puls f.eks power walk, løb der er faktisk noget jeg mestrer

12 Mindfulness øget selvindsigt øget nærvær øget accept
større ro og tolerance justeret ambitionsniveau ændret adfærdsmønstre

13 Mindfulness En nærværsøvelse, hvor jeg lugede et bed, var meget udfordrende for mig. Det blev tydeligt, hvor svært jeg har ved at afgrænse og begrænse mig. Jeg kunne mærke, at jeg har brug for at slippe behovet for at planlægge og være på forkant med alt Også derhjemme kløver jeg træ, når jeg har brug for at skabe ro og nærvær, for at komme ind i mig selv Der er kommet mere struktur på min hverdag, det er ikke blevet fedt at gøre rent fordi jeg nu er blevet mere mindful, men jeg får mere fra hånden, og så får jeg mere tid til det jeg gerne vil

14 Mindfulness Jeg skal ikke vurdere alle følelser, som gode eller dårlige, og jeg skal lade være med hele tiden at sammenligne mig med andre Jeg begyndte ret hurtigt at bruge SOAH øvelsen [stands-observerer-accepterer-handler] derhjemme, især i pressede situationer. For eksempel om morgenen, hvor jeg skal have 3 børn ud af døren; der kan jeg mærke, jeg bruger det til at bevare mit fodfæste Jeg har lige pludselig fået øjnene op for, at jeg var til rådighed 24 timer i døgnet, nu er jeg blevet bedre til at holde fast, hvad der er godt for mig

15 Personalet Ligeværdighed Respekt Accept Empati Engagement Humor

16 Personalet ægthed og troværdighed - det de prædiker er også det de er
rollemodeller - de er gode til at tage tingene som de kommer og tackle ændringer på en rolig måde, det hjælper mig til at slippe mine egne behov for struktur og kontrol tilgængelighed - en del af helbredelsen i det her ophold er personalet, den måde man bliver mødt på, den accept og kærlighed. Det kan man overføre til sig selv, det er deri helbredelsen består for mig

17 Samværet Hernede tillader jeg mig at være sammen med dem sådan som jeg lige har det. Jeg bliver nemt den vittige og den der tager ordet og sørger for at alle har det godt. Jeg øver mig i at lade være, og det har jeg kunnet tage med i min hverdag møde med ligesindede tilhørsforhold humor åbenhed, omsorg og accept et trygt øve-rum At være sammen med nogle fra andre faggrupper og se, at vi har oplevet noget af det samme i forskellige erhverv, det har givet mig en følelse af, at jeg ikke står alene

18 Bedringen i funktionsniveauet

19 Figur 3. Deltagernes vurdering af bedringen i deres fysiske, psykiske, mentale og sociale tilstand ved afslutning af Marindals opholdet. VAS skala 1 ikke bedre til 10 meget bedre

20 Psykisk/følelsesmæssig bedring
Opleves som: øget accept øget selvindsigt øget psykisk overskud.

21 Psykisk/følelsesmæssig bedring ved hjælp af
Personalets tilgang Indhold i hverdagen Frirum og tid det hjalp mig, at have fået lov til at trække stikket helt ud, at have været fredet i en længere periode Naturen og fællesskabet Øvelser og praktiske redskaber man har mulighed for at prøve teknikkerne af og se at de virker

22 Mental/kognitiv bedring
før i tiden vendte jeg tingene indad, nu kan jeg tage en lidt mere offensiv strategi, der gør at jeg ikke bliver så påvirket af det, jeg kan bedre tænke rationelt og konstruktivt bedre hukommelse øget koncentration og indlæringsevne bedre impulskontrol bedre tidsfornemmelse mindre støjfølsomhed bedret planlægnings- og struktureringsevne øget overblik bedre evner til at udholde og håndtere belastning færre automatiske (negative) tanker færre katastrofetanker

23 Fysisk helbred udelivet frirum fokus på kroppen
man har været aktiv i naturen, i al slags vejr udelivet frirum fokus på kroppen nye teknikker og redskaber øget fysisk velvære

24 Social funktion Jeg er blevet klar over, at man faktisk bedre kan være der for andre, hvis man selv formår at sige til og fra Større overskud og øget lyst til deltagelse i sociale sammenhænge Øget kvalitet i social samværet

25 Figur 4. Ændringen i tro på at man kommer i gang med arbejdsmarkedsrettede aktiviteter og får, på sigt, en mulighed for ny tilknytning til arbejdsmarkedet VAS skala 1 ikke mere tiltro – 10 meget mere tiltro 1 ikke bedre muligheder – 10 meget bedre

26 Arbejdsmarkedet - afklaring
Arbejdet har slugt al min energi i mange år. Nu skal der findes en ny balance Det at opholdet var så langt og koncentreret har givet mulighed for fundamentale ændringer; det ændrer både mit selvbillede og handlemønster, jeg har flyttet mit fokus fra selvbebrejdelse til at se mere på arbejdsbetingelserne Jeg har fået værktøjerne til at passe på mig selv, også på arbejdsmarkedet

27 Figur 7. Procent, som svarer bekræftende på at de er blevet bedre til at håndtere huslige, familiære, sociale pligter og fritidsaktiviteter. Svarmuligheder: ja/nej

28 Opsamling En meningsfuld og værdifuld kombination af elementer i Mariendal forløbet; især natur, mindfulness i praksis og personalets tilgang Symptomreduktion og bedring i deltagernes psykiske, mentale, sociale og fysiske tilstand Højere selvværd og selvtillid, redskaber til at håndtere udfordringer og positive forventninger til fremtiden, også på arbejdsmarkedet Vurdering afgivet ved afslutning på Mariendal forløbet – holder det på sigt? Fokus på den personlig forandring – hvad med virkelighed på arbejdsmarkedet?


Download ppt "Mariendals Haver kvalitative interview data"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google