Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad påvirker medarbejdernes psykiske trivsel ? Noget om psykisk trivsel og mis-trivsel - på arbejdspladsen •Den grundlæggende baggrund for trivsel •Karin.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad påvirker medarbejdernes psykiske trivsel ? Noget om psykisk trivsel og mis-trivsel - på arbejdspladsen •Den grundlæggende baggrund for trivsel •Karin."— Præsentationens transcript:

1 Hvad påvirker medarbejdernes psykiske trivsel ? Noget om psykisk trivsel og mis-trivsel - på arbejdspladsen •Den grundlæggende baggrund for trivsel •Karin - et portræt fra det virkelige liv •Nogle typiske konsekvenser fra (psykisk) mis-trivsel •Eksempler på indikationer for (psykisk) mis-trivsel •I "brand"? - eller udbrændt? •Hvad er med til at skabe (psykisk) trivsel? •Nogle målemetoder - data for (psykisk) trivsel •Analysen og opfølgningen (Effektkontrollen) •Hvad nu? - Er (psykisk) trivsel virksomhedens ansvar?

2 Nogle typiske konsekvenser fra mis-trivsel? •Nedsat arbejdsevne/effektivitet •Arbejdsrelaterede sygdomme •Nedsat immunforsvar (f.eks. pga. stress) •Sygdom - og dermed fravær •Arbejdsmiljøet kan sænke tærsklen for fravær •Negativ påvirkning af kolleger •Risiko for mobning, udstødning og fyring •Destruktion af private forhold •Usund levevis •Reduceret selvværd •Tab af livsglæde •Udbrændthed •Aggressioner/vold/Selvmord

3 Hvad er med til at skabe psykisk trivsel? •De fysiske forhold (indeklimaet) er i orden •Information/motivation •Indsigt i - og forståelse af arbejdets mål, betydning og krav •Opmærksomhed evt. belønning •Respekt •Variation i arbejdet •Følelsen/oplevelsen af personlig udvikling •Frihed (under ansvar) •Social støtte/kolleger og ledelse •Engagement/Involvering •Kontakt/dialog/netværk •Glæde og stolthed •Viden om eksistensen af resourcer

4 Eksempler på indikationer for mis-trivsel •Sygefraværet er i øgning/overstiger en defineret norm •Faldende effektivitet •Utryghed/Opsigelsernes antal er stigende •Dalende interesse i gruppearbejde •Svigtende engagement •Tiltagende kynisme •Kritik af kolleger •Mobning/Føle sig udenfor gruppen •Kritik af ledelsen •Svækket "stolthed" over arbejdspladsen •Udeblivelse fra informationsmøder •Tilbagetrækning fra kolleger/Udelukkelse •Apati

5 Status for det psykiske arbejdsmiljø Nogle m å lemetoder •Dag-til-dag oplevelse (registrering) af klimaet i afdelingen/gruppen •Den årlige samtale •Fastansat, kontraktansat eller "tilkalde" arbejdspsykolog •Det ad hoc baserede besøg •"Værkstedet" (Gruppearbejde omkring arbejdsmiljøet) •Spørgeskema-undersøgelsen f.eks. AMI's skema –Spørgsmål eller udsagn med angivelse af holdninger/reaktioner i form af: •"Ja-Nej-Ved ikke" markeringer •Scores/Værdital •Skalering, f.eks. 1 til 5 •VAS d.v.s. en Visuel Angivet Status for den grad, hvormed man føler sig uenig/enig i udsagnet

6 Visuel Angivet Status (VAS) for den grad, hvormed medarbejderen føler sig uenig/enig i de forskellige udsagn./. + XY "Synes du, at din arbejdsindsats bliver tilstrækkeligt værdsat?" Medarbejder X og Y

7 Analysen Analysen er en særdeles farlig del af hele forløbet bl.a. pga. •Accept af "resultaterne" som værende "hele sandheden" •Risiko for overfortolkning •Risiko for initial afvisning •"Hørt-før"-situationen •Irritation overfor en enkelt afdeling/gruppe/medarbejder •Egne eventuelle "politiske" interessers indflydelse på tolkningen •Viden om ledelsens ønsker mht. resultatet •Ændringer i organisationen/virksomheden bruges som "undskyldning" for manglende aktiv analyse •Tvivl om egen fortolkning af indikationerne •Tvivl om undersøgelsens værdi som en del af beslutnings- grundlaget

8 Implementeringen •Åbenhed •Gennemgang af indikationerne - på afdelings niveau • Opfølgning •Gentagelse af undersøgelsen

9 Opfølgningen/Effektkontrollen •Aktiv lytten til medarbejdernes synspunkter og forslag •Orientering om indikationerne fra undersøgelsen •Evaluering af udviklingen for virksomhedens forskellige mål(e)områder, f.eks. antal sygedage, produktivitet, omsætning/overskud og status for profil værdier •Indgreb - hvis vurderet som nødvendigt •Eventuel justering af tilfredshedsundersøgelsens elementer

10 Hvad nu? Er den psykisk relaterede trivsel virksomhedens ansvar? •JA - men det er også medarbejdernes

11 Baggrunden for trivsel Min familie Mit Job Mig selv TRIVSEL

12 I "brand" ? - eller "udbrændt" ? I "brand" "Udbrændt" Engagement Tvivl Frustration Meningsløshed Tilbagetrækning, apati og kynisme Selvdestruktion

13 Arbejdsmiljøets persongrupper Afdelingen Ledelsen Gruppen Den enkelte Organisationen


Download ppt "Hvad påvirker medarbejdernes psykiske trivsel ? Noget om psykisk trivsel og mis-trivsel - på arbejdspladsen •Den grundlæggende baggrund for trivsel •Karin."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google