Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PRAKTIK SOM GYMNASIELÆRER MIDTVEJSMØDE

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PRAKTIK SOM GYMNASIELÆRER MIDTVEJSMØDE"— Præsentationens transcript:

1 PRAKTIK SOM GYMNASIELÆRER MIDTVEJSMØDE
12. november 2012

2 program Indledende refleksion og runde
Diskussion i fagfamilier om undervisningen Praktikrapporten Praktiske spørgsmål Hvad skal vi gøre anderledes fremover? Dig selv som underviser

3 Indledende refleksion og runde
1. Skriv i 5 min: Det , jeg indtil nu har fået mest ud af i min praktik, er …. 2. Understreg den vigtigste sætning 3. Runde i plenum – indled gerne med dit navn, praktiksted og fag

4 Fordel jer i fagfamilier
Naturvidenskabelige fag Kunstneriske fag Fremmedsprog Dansk-historie-religion Samfundsfag?

5 Diskussion i fagfamilier
1. Lav en pædagogisk karakteristik af den undervisning, I har set. Brug begreberne fra observationsskemaet: Sekvenser Fagligt fokus Progression Taksonomi Arbejdsformer Elevroller Lærerroller 2. Fremlæg kort for de andre fagfamilier i plenum

6 plenum Karakteristik af undervisningen i fagfamilier

7 praktikrapporten Ikke en fri beretning om, hvad du har set og oplevet, og hvordan det gik. Men en refleksionsrapport, hvor du reflekterer over, hvordan dit fag bliver praktiseret i gymnasiet med udgangspunkt i det, du har observeret på din praktikskole. Inkluderer overvejelser om Faglighed Fagdidaktik Almenpædagogik Observationsskema og andre bilag fra praktikken Få præciseret de konkrete krav hos din vejleder, fx sidetal Rapporten afleveres – tjek selv dato! 7

8 Hvad er en synopsis? en definition:
En synopsis er et skriftligt produkt, men i forkortet og koncentreret form. Den er en tekst, der ikke kan stå alene. Den er et hjælpemiddel. Det er altså ikke en fyldestgørende besvarelse af en opgave, men et oplæg som danner baggrund for den mundtlige eksamen. Synopsen skal have et omfang på 2-3 sider med 1 ½ linjeafstand.

9 Hvad er en synopsis? (2) En synopsis er altså:
- en slags udvidet disposition til din eksamination - et samtalepapir, der skal støtte det mundtlige oplæg til den mundtlige eksamination - det skriftlige udgangspunkt for den uddybende diskussion med eksaminator - ikke en fuldstændig besvarelse af en opgave, der er lukket og afsluttet, men tværtimod: den er åben for uddybninger og tilføjelser i det mundtlige oplæg. En synopsis er forskellig fra en disposition derved, at den ikke på samme måde som dispositionen er detaljeret, og den angiver ikke nødvendigvis rækkefølgen af de punkter, du ønsker at diskutere/uddybe.

10 Eksamensdatoer - ARTS Opgave: Se under dit fag på:
Profilfag: Se under ”Profilfag” på Eller på

11 Praktiske problemer?

12 Hvad skal vi gøre anderledes fremover?

13 Din egen undervisning Diskuter med din sidemand:
Min største udfordring som underviser? Kort opsamling


Download ppt "PRAKTIK SOM GYMNASIELÆRER MIDTVEJSMØDE"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google