Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Faglige mål for AT – forskellige metoder til komplekse problemer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Faglige mål for AT – forskellige metoder til komplekse problemer"— Præsentationens transcript:

1 Faglige mål for AT – forskellige metoder til komplekse problemer
– forskellige fag og faglige hovedområder – forskellige metoder til komplekse problemer – enkeltfaglig viden i en sammenhængende verdensforståelse – emnet i historiske og/eller nutidige sammenhænge – fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger – videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter.

2 Hvad er en synopsis? Synopsen afleveres før eksamen og er ikke en færdig tekst Fremlægger dit emne og viser, at du opfylder de faglige mål. Den skal: 1. give et overblik arbejdet i skriveperioden, og beskrive dine ideer har til det videre arbejde, efter aflevering 2. være en tekst, der ikke kan stå alene, men forudsætter en senere uddybning i en mundtlig præsentation og dialog. Synopsen = koncentreret udgave af besvarelsen. Den er åben for uddybninger og tilføjelser, og lægger op til dialog. Synopsen tæller ikke med i karakteren til eksamen. Men! Den er; a. en beskrivelse af indhold og metode og en skabelon for den måde, du skal arbejde tværfagligt på b. Et udgangspunktet for lærerens forberedelse til den mundtlige eksamination Husk! Ikke mere vejledning efter at synopsen er afleveret.

3 Hvad indeholder en synopsis?
3-5 sider, linjeafstand: 1,5 punkt 12 Stamdata og titel Problemformulering Underspørgsmål, arbejdet med disse og delkonklusioner Diskussion af materialer, metoder og teorier Sammenfattende konklusion: Litteraturliste Perspektivering Generel kommentar

4 Materiale, metode og teorier
Materiale; relevant, faglig, saglig eller kunstnerisk kvalitet, dækkende og brugbart for din problemformulering metode = fremgangsmåde/arbejdsform f. eks; naturvidenskabelige metode, en statistisk undersøgelse eller en stilistisk analyse. Bemærk, at du skal forholde dig til en metode som andre har benyttet - ingene eksperimentelt arbejde i AT, men derimod ofte forholde dig til den metode andre har benyttet for at nå frem til et givent empirisk materiale. teori er en forklaringsmodel/et forsøg på at beskrive en del af verden. F. eks Kvantemekanik, liberalisme eller psykoanalyse. Nogle teorier kan også fungere som en metode, f. eks psykoanalysen og diskursanalysen, som er teorier og metoder til, hvordan disse områder kan undersøges

5 Problemformuleringer
kort præsentation af din sag Problemformulering = problemformuleringen fortæller, hvad du vil undersøge. Den røde tråd i opgaven og hvordan du har valgt at arbejde med materialet. fremhæv PF typografisk - fremstår tydeligt. PF skal inddrage begge fag. Tydelig tværfaglig problematik er krævet.

6 Typer af problemformuleringer
korte og fortælle præcist og afgrænset, hvad opgaven drejer sig om enten ved: 1. Et eller flere sammenhængende spørgsmål. Brug gerne: åbne spørgsmål, spørg med hvordan eller hvorfor = undersøgelse Med udgangspunkt i valgkampen i november 2007 vil vi arbejde med spin og politikernes selviscenesættelse. Vi vil inddrage en eller flere partivideoer og en partilederdebat. Vi vil undersøge hvilke magtformer, der anvendes i kommunikationen mellem politikere og vælgere. Vi vil undersøge om den politiske vision mister betydning i en spin-kontrolleret medievirkelighed. Vi vil afkræfte eller eftervise Klaus Kjøllers teori om, at politikerne indenfor de næste 8-15 år vil have overtaget kontrollen med nyhedsdækningen vha. professionelle presserådgivere/spindoktorer.

7 Problemformuleringer
2. eller ved: En påstand du vil argumentere for eller imod eller en hypotese du vil bekræfte eller forkaste Problemformulering: Er alternative videnskaber videnskaber? Jeg vil forholde mig til følgende to påstande i denne synopsis: - Alternative videnskaber er ikke rigtige videnskaber. - Alternative videnskaber benytter en naturvidenskabelig diskurs for at styrke deres egen autoritet og for at skabe et diskursivt fællesskab.

8 Gode problemformuleringer
angiver sagen er korte og præcise er formuleret som spørgsmål – eller kan omdannes til spørgsmål lægger op til hovedkonklusionen


Download ppt "Faglige mål for AT – forskellige metoder til komplekse problemer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google