Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Musiksociologi Opsummering af grundlæggende sociologi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Musiksociologi Opsummering af grundlæggende sociologi"— Præsentationens transcript:

1 Musiksociologi 26.02.14 Opsummering af grundlæggende sociologi
Vejledning på synopsis og problemformulering

2 Hvad er musiksociologi?
En (overordnet) model for analyse: Se også Longhurst (2007), s

3 Adorno, marxisme, kritisk teori
Fremmedgørelse, varegørelse Varefetichisme (”musikkens fetichkarakter”) Standardisering Pseudo-individualisering

4 Kulturindustrien Hesmondhalgh (2007), s. 52-53
God ifm. problemformulering. Begreb: The complex professional era (jf. kreativ klasse, sen-/postmoderne etc.) Frith (2001) om musikindustrien: Udgivelsesindustri. Rettighedsindustri. Talentindustri. Teknologiindustri.

5 To centrale sociologer
NB! ”Music is not usually the main focus of the sociology of music.” (Ellis 2009, 44) Becker: Art Worlds. Interaktionist, netværk. Borudieu: Kritisk overfor kunstværkernes status i-sig-selv. Habitus, felt, forskellige kapitalformer.

6 Bourdieu (fortsat), dias fra 1. semester
Bourdieu (1993), figur 1, s. 38 1. Klasseforhold 2. Magt 3. Kunst. Den kulturelle produktions felt. Dobbelt hierarki: - Heteronomi (afhængigt af andre felter): Succes mht. salg, opførelser etc. Autonomi (uafhængigt af magt og klasse): ”Degree specific consecration” [gradssepcifik helliggørelse], kunstnerisk prestige. Kampen står om autoriteten til at definere kunst.

7 Bourdieu (fortsat), dias fra 1. semester
Bourdieu (1993), figur 2, s. 49 De overordnede hierarkier gennemskæres af felternes indre hierarkier. Sammenhæng med publikums social hierarkier. (Modsætnings)forhold mellem økonomisk og symbolsk kapital. Legitimitet: L’art pour l’art Borgerskabets værdier og institutioner Det populære, massekulturelle Metode for feltanalyse: Lokaliser feltets position ift. magtfeltet. Kortlægning af kampen om de specifikke kapitalformer feltet rummer. Analyse af agenternes habitus.

8 Fremlæggelse af problemformulering og synopsis


Download ppt "Musiksociologi Opsummering af grundlæggende sociologi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google