Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mesteropgaven - Sådan skriver du den.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mesteropgaven - Sådan skriver du den."— Præsentationens transcript:

1 Mesteropgaven - Sådan skriver du den

2 Tobias Bornakke 1. generation HumTekker Generalist
Informatik (AAU) HumTek, Socialvidenskab, Byplanlægning (RUC) Tv-produktion (UCR) Politisk kommunikation og ledelse (CBS) Iværksætter & Partner I Opfindsomhed ApS Jeg ved godt vi ikke har så meget tid, men jeg kan ikke fordrage at undervise hvis vi ikke ved hvem hinanden er.  Kompromiet bliver at jeg ikke for af vide hvem i er.

3 Et spørgsmål om forførelse
… men med andre spilleregler

4 Tænk det som mad Det handler stadig om at have en opskrift. Hvor mange herinde er blevet forført af en god kok?....Eller en god danser? Begge dele har en god opskrift bag sig og det vi skal lave i dag handler om den opskrift.

5 Indkøbet

6 Et spørgsmål om tid Find dine bøger frem Udfyld slemme huller
Løb igennem gamle noter Opsumer den seriøse tekst Find dine vigtigste alliancepartnere

7 Tilberedningen

8 1) Hvem skal man invitere?
Et spørgsmål om stil

9 1) Hvem skal man invitere?
”Diskuter nogle af de tekniske, økonomiske og sociale problemer, der var forbundet med indførelsen af elektriske belysningssystemer. Brug dette til at eksemplificere nogle af de faktorer, der er bestemmende for den teknologiske udvikling. (Teksterne af David Nye og Vincenti kan med fordel inddrages).”

10 1) Hvem skal man invitere?
”Forklar og eksemplificer Langdon Winners inddeling af teknologier og diskutere, hvad han mener med, at teknologier kan have ”politiske egenskaber”. Under inddragelse af mindst to andre tekster fra kompendiet efter eget valg underbyg eller kritiser Winners forståelse af teknologier” Hvordan vælger man? Skal man skynde sig? Fortæl Niklas historien

11 1) Hvem skal man invitere?
Forføre er selvsikre og kreative mennesker Brainstorm over pointer eller begreber … og kom så i gang. Fortæl Niklas historien

12 2) Find dine ingredienser
”Forklar og eksemplificer Langdon Winners inddeling af teknologier og diskutere, hvad han mener med, at teknologier kan have ”politiske egenskaber”. Under inddragelse af mindst to andre tekster fra kompendiet efter eget valg underbyg eller kritiser Winners forståelse af teknologier” ”Forklar og eksemplificer Langdon Winners inddeling af teknologier og diskutere, hvad han mener med, at teknologier kan have ”politiske egenskaber”. Under inddragelse af mindst to andre tekster fra kompendiet efter eget valg underbyg eller kritiser Winners forståelse af teknologier”

13 3) Forord – Din mulighed for en Pind
Censureret

14 3) Forord – Din mulighed for en Pind
Læg din tvivl og usikkerhed frem Forvandle dine antagelser til argumenter ”Jeg gjorde A fordi jeg forstod B” Bonus: Læg din egen disposition fast Kan jeg få et eksempel på at lægge sin antagelser fast? Hvor mange lægger altid en disposition før de starter? Hvor mange sider har man? NB: Kan også placeres sidst i indledningen

15 Forretten Det her kan godt være at det bliver lidt svært.
Gentagelse for min gruppe, men hvis i bare ser ud som om i lige hurtigt faldt over tingene må i gerne svare.

16 Hvad er tekstens Mål? Læs fra begyndelsen.
Inden for det første afsnit vil det komme

17 ”I det følgende vil jeg opridse og illustrere to måder, hvorpå artefakter kan besidde politiske egenskaber” (s. 23)

18 Hvad er tekstens konklusion? Læs fra begyndelsen.
Inden for det første afsnit vil det komme

19 ”Den anden måde foreligger i tilfælde af, hvad der kan kaldes ”teknologier, der i sig selv er politiske”, dvs. Menneskeskabet systemer, der synes at fordre eller være bedste forenelige med særlige former for politiske forhold” (s. 23) ”Den første måde foreligger i tilfælde, hvor opfindelsen, designet og arrangementet af et specifikt, teknisk apparat eller system, bliver til en måde at bilægge en strid på inden for et bestemt fællesskab” (s. 23)

20 Hvad var alt det forinden? Læs fra begyndelsen.
Inden for det første afsnit vil det komme

21 En million forskellige måder En forret skal give lyst til mere.
Problemfelt En million forskellige måder En forret skal give lyst til mere. 1. En nyhed skal være aktuel 2. En nyhed skal være væsentlig 3. En nyhed skal rumme en konflikt 4. En nyhed skal skabe identifikation 5. En nyhed skal indeholde det uventede Bed dem finde eksempler på det i teksten.

22 Teknologi determinisme (s 22)
Social determinisme (s. 22) Teknologisk politik (s. 23) Vi skyder skylden på samfundet og aldrig isenkramet (s. 22, top)

23 Fortvivl ej det kan være svært!

24 Hvad kommer efter? Læs fra begyndelsen.
Inden for det første afsnit vil det komme

25 ”Med termen ”politik” sigter jeg ovenfor og i det følgende til arrangementer af magt og autoritet i menneskelige sammenslutninger såvel som til de aktiviteter, der finder sted inden for disse arrangementer” (s. 23)

26 ”Termen ’teknologi’ skal i sammenhængen her forstås som alle moderne, praktiske kunstgreb, men for at undgå forvirring foretrækker jeg at benytte flertalsformen ”teknologier” for at angive, at der er tale om mindre eller større stykker eller systemer af materiale af en bestemt slags” (s. 23)

27 Brug klare definitioner!

28 Middagen Det her kan godt være at det bliver lidt svært.
Gentagelse for min gruppe, men hvis i bare ser ud som om i lige hurtigt faldt over tingene må i gerne svare.

29 Intenderet/Uintenderet
Forklar og eksemplificer Langdon Winners inddeling af teknologier s. 25, grøn overstregning. Dernæst s. 24. Intenderet/Uintenderet

30 Diskutere, hvad han mener med, at teknologier kan have ”politiske egenskaber”
Skæg er fremtiden s. 31

31 Under inddragelse af mindst to andre tekster fra kompendiet efter eget valg underbyg eller kritiser Winners forståelse af teknologier s. 36 forneden Hold det kort. Hold fokus

32 Han definere/Han argumentere (man definere)
Jeg synes Jeg definere Jeg argumentere Han definere/Han argumentere (man definere) s. 355 Husk Madpyramiden

33 At-slå-mave Det her kan godt være at det bliver lidt svært.
Gentagelse for min gruppe, men hvis i bare ser ud som om i lige hurtigt faldt over tingene må i gerne svare.

34 Winner (s. 38) Både-og position: Nogle teknologier er fleksible, andre uforanderlige Specifikke konfigurationer af det materielle og de sociale institutioner central Større opmærksomhed – mere stillingstagen!

35 Andre kan ikke huske alt dit lort Undgå at nøde!
Konklusion Andre kan ikke huske alt dit lort Undgå at nøde! Bed dem finde eksempler på det i teksten.

36 Desserten

37 Mulighed for selvstændighed
Perspektivering Skal åbne op Mulighed for selvstændighed Man kan sagtens have en god middag uden dessert Umm…. Rester! - Åbner dine konklusioner op for noget nyt? - Er der et problem med dit arbejde Bed dem finde eksempler på det i teksten.

38 Analyse (tekstnærhed!) Diskussion Konklusion Perspektivering
Strukturer! Forord Indledning Problemformulering Analyse (tekstnærhed!) Diskussion Konklusion Perspektivering Hvor mange sider har man?

39 Tak for denne gang!


Download ppt "Mesteropgaven - Sådan skriver du den."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google