Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Divergent og Konvergent

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Divergent og Konvergent"— Præsentationens transcript:

1 Divergent og Konvergent
To forskellige måder at tænke og arbejde

2 Divergent og Konvergent tænkning
Divergent tænkning - prejekt-fasen Skaber alternativer. Åbne for alle og alt kan diskuteres Samler forskellige synspunkter Folder et problems inderste logik ud… Konvergent tænkning - projekt-fasen Evaluerer alternativer. Opsummerer essenser Opdeler ideer i kategorier Når frem til konklusioner

3 En Konvergent måde at arbejde
En konvergent – eller målorienteret måde at arbejde. – Målet er defineret på forhånd – delmålene er definerede – al indsats er fokuseret på at nå de definerede mål - Efter tidsrammer er afsluttet, bruges tid på at følge op og– måle hvordan det gik. Mål-fokuseret TID (en defineret tidsplan) – 1 år – 2 år etc.) Opdelt i delmål Et mål / målorienteret – eller KONVERGENT måde at arbejde - projekt-fasen

4 En Divergent måde at arbejde
Er målsøgende eller DIVERGENT - måde at arbejde - prejekt-fasen Et andet Slutresultat Et slut resultat En KLAR hensigt En Divergent – eller målsøgende måde ar arbejde på er åben. Man har et klart defineret formål / hensigt, men ikke noget fastlagt mål. – Det klart definerede formål / hensigt gir en klarhed om retningen. – og tillader at man er åben for nye impulser og fintuninger ift den endelige mål. Afhængig af hvad man opdager i sin reasearch. – Et mål bliver måske defineret i processen - men man er stadig åben for justeringer – afhængig af indre og ydre påvirkninger. Den divergente måde at arbejde på er specielt brugbar i tider med mange forandringer , når vi har brug for at tilpasse os hurtigt og være fleksible. TID

5 At kombinere divergent og konvergent
For-skel-lig-hed Tid DIVERGENT fase KONVERGENT fase ”Jam-mer-Zonen” Som det altid har været I participatoriske processer fungerer – den divergente og konvergente måde godt sammen. Den fase hvor forskellige ”verdenssyn” virkelig mødes i en fælles samtale - og hvor hver enkelt deltager inviteres til at skifte perspektiv – kalder vi for ”jammerzonen” – ( Det kan være ubehageligt og konfronterende når din forståelse udvides eller transformeres for at give plads til et større perspektiv ) – Hvis den divergente fase ( prejekt-fasen - lukkes for hurtigt, opnår man som regel kun ”mere af det samme”. Når alle deltagerne begynder at have et delt billede af en fælles fremtid, er det på tide at konvergere - høste essenser, forberede handlinger eller projekter - - projekt-fasen

6 Participatoriske processer
Fire værdier og fordele ved at bruge participatoriske samtaler og beslutninger. Fuld deltagelse (alle stemmer bliver hørt, alles behov dækkes og alle ressourcer kommer i spil) Fælles forståelse. Inkludrende løsninger. Fælles ansvar tidligt i processen.

7 Participatoriske processer
..kan fremme: Personlig lærning Kollektiv intelligens Effektive teams Bæredygtige beslutninger.

8 Participatoriske processer
To læringer fra den virkelige verden 1: “Hvis folk ikke deltager i processen og kommer til at “eje” løsningsforslagene eller er enige i beslutningerne, vil implementeringen i bedste fald være “halvhjertet” - sikkert blive misforstået og vil som oftest fejle.” 2: “Nøglefaktorerne i en organisations succes, er ikke kun produkter og serviceydelser, ikke bare økonomien eller teknologien, men organisationens evne til at vække, nære og fokusere den intellektuelle og menneskelige kapital og goodwill som lever i dens medlemmer, medarbejdere og interessenter.” - Sam Kaner with Lenny Lind, Catherine Toldi, Sara Fisk and Duane Berger ”Facilitator´s Guide to participatory Decision-making”


Download ppt "Divergent og Konvergent"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google