Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NOEA/Aalborg Universitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NOEA/Aalborg Universitet"— Præsentationens transcript:

1 NOEA/Aalborg Universitet
Værdier - etik Per Justesen Ass. Professor NOEA/Aalborg Universitet

2 Ledelsesfilosofi

3 Lederadfærd Lederadfærd Jeg udøver lederadfærd, når jeg sammen med de relevante andre samtidig sætter mål løser problemer og skaber en forståelig og acceptabel sprogbrug i hvilken mål og midler kan relateres

4 The culturel Web

5 Vejen til en bedre klubånd - en værdifuld diskussion!
Fælles værdier og holdninger! Hvor er vi? Hvad karakteriserer os i dag? Hvad skal vi bygge vor virksomhed på? Hvordan skal vi omgås hinanden? Hvilken ånd skal være tilstede og bæres videre? Den konstruktive dialog!

6 Idrætsforeningen Det afgørende for et værdigrundlag er dog ikke, at det er nedskrevet på et stykke papir, men at det bruges i praksis, hver eneste dag.

7 Idrætsforeningen Det kræver, at ledelsen i foreningen arbejder aktivt på, at værdigrundlaget bliver kendt og accepteret af alle i foreningen, således at alle føler, at det er hensigtsmæssige at følge værdierne.

8 Din idrætsforening Værdier er udtryk for noget positivt, noget der betyder noget for os - noget vi brænder for at realisere. Der er derfor stor motivationskraft i værdier, dvs. de skaber energi. Værdier udtrykker desuden nogle grundlæggende krav og forventninger til de opgaver og aktiviteter, vi er i gang med, dvs. at de både siger noget om hvor man vil hen (retningen), og måden (hvordan) man skal kommer derhen på. Værdier kan også bruges til at udtrykke identitet, idet vi bruger værdier til at markere vores særpræg og hermed til at adskille os fra de andre.

9 Din forening! Hvilke positive værdier præger foreningens nuværende virke? Beskriv dem og forklar dem! Giv eksempler!

10 Værdier – hvad er det. Værdier defineres som principielle normer eller egenskaber, som ifølge deres natur er betydningsfulde eller værd at tilstræbe. Værdier er kraftkilder, fordi de giver mennesker styrke til at handle. Værdier bunder i følelser og er ofte svære at ændre. Værdier repræsenterer tilstande, som vi ønsker at være i. Ønsker du at finde ud af, om noget har værdi, kan du undersøge den tilstand, det hensætter dig i.

11 Værdier - ord Loyalitet
at have vi-følelse (politikere, system og kolleger imellem) opbakning af/fra kolleger og ledelse videndeling dele sejre og nederlag

12 Værdier - ord Ansvarlighed at overholde aftaler
at agere som en del af helheden at turde tage ansvar at medvirke til egen ajourføring og udvikling

13 Værdier ord Engagement at udvise begejstring at være nysgerrig
at være kritisk at være forstyrrende at udvise power

14 Værdier - ord Tillid at rumme plads til at fejle
at have/vise faglig tillid fra/til ledelse og kolleger ”The more you give, the more you get!”

15 Værdier - ord Åbenhed du ved – jeg ved – vi ved!
at modtage/afsende relevant information i tide at involvere og at skabe involvering

16 Værdier - ord Respekt at acceptere faglige og menneskelige forskelligheder (professionelt regi)

17 Værdier - ord Fleksibilitet at være ændringsparat
at være forandringsvillig at skabe/udnytte muligheder for/til at planlægge egen arbejdssituation

18 Værdier - ord Troværdighed
at udvise overensstemmelse mellem ord og handling At udvise ærlighed (overfor sig selv – og andre)

19 Din forening ! Hvilke værdier skal kendetegne foreningens virksomhed ?
A) Organisatorisk plan B) Relationer - det menneskelige plan Beskriv dem og forklar dem ! Giv eksempler !

20 Kendetegn ved det velfungerende team
Den enkeltes ressourcer udnyttes. Teamets ressourcer udnyttes Mange i teamet kommer med løsningsmuligheder. God mødedisciplin. God aftaledisciplin. Vurdering og evaluering af tidligere handlinger og beslutninger.

21 Velfungerende team - fortsat
Formulerede (gerne skriftlige) mål for såvel kortsigtede som de langsigtede beslutninger. Alle i teamet accepterer de mål, der arbejdes på. Accept af visionære team-medlemmer. Handlingsplaner, for hvordan målene nås, er skriftligt formuleret.

22 Velfungerende team – fortsat
Opfølgning af handlingsplaner er teamets ansvar. Tåle nederlag og tilbageskridt uden at det ødelægger teamet og team-strukturen. Teammedlemmerne opfatter hinanden som medspillere og samarbejds-partnere


Download ppt "NOEA/Aalborg Universitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google