Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Profilskole Fyrtårn C ”Det hele barn” Fyrtårn A ”Fortsat høj faglighed”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Profilskole Fyrtårn C ”Det hele barn” Fyrtårn A ”Fortsat høj faglighed”"— Præsentationens transcript:

1 Profilskole Fyrtårn C ”Det hele barn” Fyrtårn A ”Fortsat høj faglighed”

2 Fyrtårn C ”Det hele barn” Ture • Aftales med SFOén senest fire uger før turen afholdelse af hensyn til mødeplan • Medtænkes i årsplanlægningen f.eks. ved det årlige planlægningsmøde • Arbejde videre med at lave glidende arbejdsovergange

3 Fyrtårn C ”Det hele barn” Højtlæsning i SFOén • Kommende venskabsklasse læser højt for kommende 0. klasse når de begynder i SFO til april

4 Fyrtårn C ”Det hele barn” Fælles faciliteter • Booke SFOéns lokaler f.eks. Ishøjgård på Intra senest en uge før lokalerne skal benyttes af hensyn til rengøringspersonale • Besked til SFO-leder eller souschef • Efterlades i opryddet tilstand • Sidste der forlader lokalerne er en voksen

5 Fyrtårn C ”Det hele barn” Elever med særlige behov • SFO-personale deltage(r) i skole/hjem-samtaler hvis relevant • 0.-3. klasse – lærerteam og klassepædagog • 4.-9. klasse - lærerteam og souschef • Fælles indstillinger –begge parter med til møder • Orientering om indstillinger, hvis ikke fælles • SSP – Christian (skole) og Birgitte (SFO)

6 Fyrtårn C ”Det hele barn” Elever med særlige behov (fortsat) • Skole & SFO fælles inklusionsforløb, hvor relevant • SFO har inklusionsekspert (Helene) • Skal evalueres om et år

7 Fyrtårn C ”Det hele barn” Trivselsuge • Efterhånden kommet ind som fast del af arbejdet med trivsel, hvor både skole og SFO deltager i elevsamtaler • Bør det ikke skrives ind i dokumentet vedr. ”det hele barn” • Spørgeskemaet skal tilrettes så det tilpasses skole & SFO.

8 Fyrtårn C ”Det hele barn” Trivselsuge (fortsat) • Individuelle spørgeskema fra kl. til kl.

9 Fyrtårn C ”Det hele barn” Samarbejde om større børn/elever • Deltagelse i første forældremøde på 6. klassetrin hvor SFOén orienterer om aftenklubben sidst på mødet. Hvis man evt. lægger forældremødet en dag, hvor aftenklubben har åbent, kan forældrene runde aftenklubben efter mødet.

10 Fyrtårn C ”Det hele barn” Overgang mellem børnehave, skole/SFO • Initiativer og ting der allerede kører skrives ind som f.eks. – Møder mellem personalegrupperne – Elverhøjs ”skolebørn på besøg på skolen/lån af lokaler på skolen – Børnehaveklassepersonale hos ”aprilbørn” i SFO • Evalueres og færdiggøres i foråret 2012

11 Fyrtårn A ”Fortsat høj faglighed” Målsætning for profilskole • En øget kompetence og interesse hos eleverne på profilområderne, der også på længere sigt bør forbedre elevernes resultater. Medtænkes • Hvor det er naturligt i den daglige undervisning samt specielle uger • Profilområderne synliggøres i ”omverdenen”

12 Fyrtårn A ”Fortsat høj faglighed” Medtænkes (fortsat) • Evaluering skal medtænkes f.eks. i form af karakterblad, afgangsprøver m.m.

13 Fyrtårn A ”Fortsat høj faglighed” Implementeringsplan Skoleåret 11/12 • Arbejdsgruppe nedsættes af fagprofessionelle indenfor naturfag/naturvidenskab. Deltagelse af ledelse i arbejdsgruppe • Arbejdsgruppen fremlægger deres arbejde i foråret 2012 på et lærermøde

14 Fyrtårn A ”Fortsat høj faglighed” Implementeringsplan – fortsat Skoleåret 12/13 • Skolen arbejder med den naturfag/naturvidenskabelige profil • Arbejdsgruppe bestående af fagprofessionelle indenfor det sproglige område primært engelsk nedsættes. Deltagelse af ledelse. • Fremlæggelse i forår 2013

15 Fyrtårn A ”Fortsat høj faglighed” Implementeringsplan - fortsat Skoleåret 13/14 • Påbegynde arbejdet med den sproglige profil – muligvis udskydes et år hvis naturfag/naturvidenskabelige profil har brug for et år mere • Fortsat arbejde med den naturfag/naturvidenskabelige profil

16 Fyrtårn A ”Fortsat høj faglighed” Arbejdsgruppens kommisorium/opgaver • Overordnet målsætning for øje, samt fælles mål • Tiltag både på kort og langt sigt – gerne med tidsramme • Sammenhæng mellem tiltagene og ressourcer • Sikre at ”vi kan følge med” • Fremlæggelse være klar og tydelig – med muligheder og konsekvenser

17 Fyrtårn A ”Fortsat høj faglighed” Kommunikation i den videre proces • Jævnligt tage emnet op til debat på bl.a. lærermøder • Ledelsen sparrer med PU og tillidsmand • Orientering i skolebestyrelsen • Arbejdsgrupperne fremlægger undervejs hvis nyt

18 Fyrtårn A ”Fortsat høj faglighed” Et ”levende” dokument • Implementeringsplan kan ændre sig set i forhold til hvor langt vi er kommet m.m. • Økonomi, ressourcer, andre kommunale indsatser samt andre af skolens fag • Kommunal arbejdsgruppe er nedsat da overvejelser om indførelse af profilskoler i Ishøj • Skolebestyrelsens kommentarer


Download ppt "Profilskole Fyrtårn C ”Det hele barn” Fyrtårn A ”Fortsat høj faglighed”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google