Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsaften Aftenens program:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsaften Aftenens program:"— Præsentationens transcript:

1 Informationsaften Aftenens program:
• Information om den nye skole i midtbyen • Præsentation af indskoling og SFO Oplæg -forælder fra skolebestyrelsen • Hvordan bliver mit barn skoleparat? • Førskolegruppen – mål og indhold • Orientering om indskrivning Rundvisning og snak

2 - Overskuelighed og tryghed
Vi tilbyder: - Overskuelighed og tryghed - Kammerater i nærområdet - Gode fysiske rammer - Udendørsarealer Vi ønsker, at vores elever hver dag oplever: at blive støttet i deres faglige udvikling at glæde sig til at komme i skole at blive set som den de er at der bliver taget hånd om problemer

3 Skole i byen: brug af byens og områdets muligheder

4 Udvidet skoledag - mere tid til at arbejde med læring - mere tid til at arbejde med trivsel - tid til faglig fordybelse - tid til at arbejde praktisk og kreativt - tid til madpakken

5 Pædagoger i skolen Trivsel for det enkelte barn og klassen
– venskab og fællesskab Sammenhæng mellem skole og SFO Sammenhæng mellem førskolegruppe og 0. klasse Tæt forælderkontakt Øge fagligheden - ikke kun bogligheden Holddeling Mulighed for at komme ud af huset Trivselspædagoger i skolen kompetencecenter

6 - struktureret læseindlæring fra start - læsebånd - kommende dansklærere i 0. klasse - fokus på skriftlighed - mange læseaktiviteter Fokus på læsning

7 It Understøtter læring Motivation – spændende undervisning
Digitale undervisningsmidler Et hjælpemiddel Differentieret undervisning

8 Fokus på musik - Musik til alle

9 Projektuger - faglig fordybelse - praktisk læring - kreativitet - samarbejde - på tværs af årgange

10 Anderledes dage - motionsdage - fagdage - ekskursioner - udedage

11 Traditioner - skolefest - fælles udflugt - fællessamling - cirkus i 3
Traditioner - skolefest - fælles udflugt - fællessamling - cirkus i 3. klasse - sommerfest - Lucia, jul og fastelavn

12 Samarbejde mellem skole og hjem
I det daglige Forældreintra – ugebreve Skole hjem samtaler Forældremøder Kontaktforældre Arrangementer Opbakning – det sociale og det faglige

13 SFO SPIRILLEN Børnetal og personalet Åbningstider
Morgenmad i SFO - eftermiddagsmad  Struktur i hverdagen  Den pædagogisk tilgang  Traditioner  Info

14 Mål for førskolegruppen
At der inden klassedannelserne er fokus på børnenes indbyrdes relationer. At alle børn har mulighed for at skabe venskaber. At børnene får en tryg og rolig indførsel i skolens og SFOens kultur og dagsrytme. At børnene lærer at benytte skolens faciliteter – bibliotek, multisal og tumlesal. At børnene får en forsmag på og bliver indført i, hvad man laver i skolen. At børnene bliver mere skoleparate. At der sikres optimale forhold for de sårbare familier i overgangen fra børnehave til skole.

15 Praksis: Fokus på venskaber og relationer.
Morgensamling i SFO hver dag. Hver dag samles børnene i grupper, og her introduceres de bl.a. for skoleopgaver på deres niveau. Der laves aktiviteter på tværes af grupperne, og der arrangeres ture ud af huset. Børnene får hver dag tid og rum til leg. Forældresamarbejde En gang om ugen er børnene med til skolens morgensamling. Udveksling af de pædagogiske lærerplaner i børnehaverne, fælles mål i børnehaveklassen og mål. Overdragelsesmøde mellem børnehave og skole/SFO. I det år op til at børnene skal i skole, bliver de inviteret op på skolen sammen med deres børnehave et antal gange, så de bliver fortrolige med skolen/SFOen Skolens tre distriktsbørnehaver besøger jævnligt skolen og benytter sig af de forskellige faciliteter.


Download ppt "Informationsaften Aftenens program:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google