Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energiens Fremtid i Region Sjælland 5. Marts 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energiens Fremtid i Region Sjælland 5. Marts 2014."— Præsentationens transcript:

1 Energiens Fremtid i Region Sjælland 5. Marts 2014

2 Velkommen •Vi har glædet os til i dag •Politisk prioriteret –Politisk beslutning juni 2013 – vi har et helt unikt fællesskab og I er kommet rigtig langt •Maskinrummet kører –Vi har arbejdet målrettet med jeres forvaltninger siden september 2013 – nu er det nødvendigt at involvere jer •Ny og kompleks opgave –Alle kommuner i landet er pionerer, når det gælder opgaven med kommunal strategisk energiplanlægning –Helhedsorienteret fremfor ”bare” en varmeplan, erhvervsudviklingsplan eller klimaplan.

3 Projektet vil: •Lede et stramt og samtidigt forløb på 18 måneder for beslutningstagere –Første skridt i en langsigtet og helhedsorienteret indsats frem mod et fossilfrit Danmark •Skabe sammenhæng og helhed: –videndeling og dialog på tværs af interessenter i og udenfor regionen –sammenlignelighed •Skabe handling: –konkrete projekter ud af planerne

4 Resultater 16 kommunale strategiske energiplaner, som kan danne grundlag for politiske beslutninger i hver af jeres kommuner En regional sammenfatning med overblik over hvor det giver mening at samarbejde på tværs 2-3 konkrete samarbejder på tværs eksempelvis •fælles udnyttelse af affaldsressourcerne eks. øget genanvendelse af husholdningsaffald •tværkommunalt fjernvarmesamarbejde mellem flere kommuner •Ny produktionskapacitet eks fællesprojekter om biogasanlæg

5 Stærkt partnerskab RUC – energifaglig (servicepartner) EKCS – Projektledelse, organisering og kommunikation på tværs (servicepartner) 16 kommuner – alle niveauer involveret - politikere, direktører og koordinatorer 19 energiselskaber; formænd, direktører og nøglemedarbejdere 16 Analyseteams Partnerforum – Ligeværdige drøftelser mellem kommuner og energiselskaber Samarbejde med hovedstaden

6 Politisk lederskab – sikre borgere og virksomheder stabil og ren energi til rimelige priser •Omstilling kræver lederskab –I overgangsfasen kan det virke lettere at bruge olie, men omvæltninger kommer uanset om I handler eller ej med risiko for fejlinvesteringer. –Der er brug for stærke politiske pionerer, som sætter det på dagsordenen i byråd og udvalg –Engagement af borgere og virksomheder •Politiske beslutninger: –Hvor skal omsætningen for energien ende? Lokalt eller internationalt? –Hvad bør gøres i fælleskab og hver for sig?

7 Når I går hjem i dag; For at sikre borgere og virksomheder stabil og ren energi til rimelige priser skal I; –Træffe politiske beslutninger der skal danne grundlag for trecifrede milliardinvesteringer – partnerskabet leverer viden grundlaget –Vise borgere og virksomheder at kommunen kan løfte opgaven - pionertilgang til kompleks problemstilling er startet –Vise politisk lederskab og – samarbejde: Brug fællesskabet

8 Næste skridt •Skriftlig opfølgning på i dag: Politisk lederskab i udviklingen af fremtidens energi i Region Sjælland •Moderator i dag: Mads Bonde Clausen, Bindslev.


Download ppt "Energiens Fremtid i Region Sjælland 5. Marts 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google