Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ØKONOMIEN I HJEMMEDIALYSE

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ØKONOMIEN I HJEMMEDIALYSE"— Præsentationens transcript:

1 ØKONOMIEN I HJEMMEDIALYSE
Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning 6. juni 2012

2 Økonomien I hjemme-dialyse
Indhold: Interessenter DRG-systemet Kommunal medfinansiering Enhedsomkostninger Pengestrømme Omkostninger - hjemmedialyse Volumen

3 Økonomien I hjemme-dialyse
Interessenter: Patienterne Sygehusene Regionerne Kommunerne Andre?

4 DRG-grupper og DRG-takster
DRG-systemet inddeler patienter i grupper afhængig af diagnoser og behandlinger. 3 målsætninger for DRG-systemet: Hver DRG-gruppe indeholder patienter med nogenlunde samme lidelse og nogenlunde samme behandling. Patienterne i hver DRG-gruppe koster nogenlunde det samme. Der skal være et begrænset antal grupper

5 DRG- og DAGS-grupper og -takster
Til hver DRG-gruppe beregner Statens Serum Institut en DRG/DAGS-takst som svarer til omkostningen pr. indlæggelse eller pr. ambulant besøg. DRG-takst for indlagte patienter DAGS-takst for ambulante patienter - herunder gråzone takster

6 KOMMUNAL MEDFINANSIERING
Med reformen pr. 1. januar 2007 medfinansierer kommunerne borgernes forbrug af sygehusydelser Oprindelige ordning: 30% af DRG-/DAGS-takst, dog - Maksimalt kr for indlagte og gråzone-patienter - Maksimalt kr. 332 for øvrige ambulante patienter Ny ordning fra og med 2012: 34% af DRG-/DAGS-takst, dog - Maksimalt kr for indlagte og gråzone-patienter - Maksimalt kr for øvrige ambulante patienter

7 Eksempler på DRG-/DAGS-takster 2012
Ambulant hæmo-dialyse på sygehus: DAGS-takst: kr. Kommunen betaler: kr. Amb. kontrol ved hjemme-peritoneal-dialyse: DAGS-takst: kr. Kommunen betaler: kr. (= loft) Nyre-transplantation: DRG-takst: kr. Kommunen betaler: kr. (= loft) .

8 ”…..……. Jeg har dog aldrig set så
grim og ugennemarbejdet en planche som den om kommunal medfinansiering :-)”

9 Hvem betaler regningen? – en oversigt
Stat Det kommunale bloktilskud Staten finansierer en del af regionens budget direkte. Kommune 34% af DRG-taksten pr. indlæggelse eller amb. besøg (med loft pr. besøg /udskr) Fast grundbudget (ca. 70%) Afregning pr. indlæggelse og pr. ambulant besøg (ca. 30%) Region Sygehus Sygehus Sygehusenes budgetter afhænger delvist af antal indlæggelser og besøg, men der er stor variation mellem regioner og sygehuse.

10 Skift til hjemmedialyse – eksempel
Patient-transport betales af sygehuset/regionen. kr Kommune kr kr 3.600 kr Hvad koster 156 kørsler? kr. kr Kommunen betaler 34% af behandlingen Kommunen kan spare kr. pr. år kr 156 dialyser pr. år 3 dialyser pr. uge siddende: 400 kr. 9 kontroller pr. år liggende: kr. Sygehuset/regionen kan spare kr. pr. patient-transport pr. år Kommunens besparelse kan finansiere en andel af en hjemme-sygeplejerske Hjemme-dialyse

11 Hvor mange patienter Tal for 2011: H-dialyse: 277.000 besøg
Fordelt på 3000 patienter - eller 1800 ”fuldtidspatienter” (156 besøg pr. år) 92 besøg i gennemsnit pr. patient Aktiviteten er fordelt på 19 sygehuse Kilde: Landspatientregistret pr. 10. maj 2012

12 Antal besøg pr. patient i h-dialyse 2011
Pct. 1 - 50 1.001 34 940 32 895 30 77 3 64 2 I alt 2.977 101 Kilde: Landspatientregistret pr. 10. maj 2012

13 h-dialyse: antal besøg og fuldtidspatienter
Sygehus Antal dialyser Fuldtids-patienter Region Sjællands Sygehusvæsen 38.067 244 Rigshospitalet 34.165 219 Aalborg Sygehus 26.462 170 Herlev Hospital 25.686 165 OUH Odense Universitetshospital 24.457 157 Hospitalerne i Nordsjælland 22.941 147 Århus Universitetshospital, Skejby 19.142 123 Fredericia og Kolding Sygehuse 14.735 94 Sygehus Sønderjylland, Sønderborg 12.563 81 Sydvestjysk Sygehus 10.132 65 Øvrige (9) 48.501 311 Total 1.776 Kilde: Landspatientregistret pr. 10. maj 2012

14 www.drg.dk takster@sum.dk kommed@sum.dk kliniskvalidering@sum.dk


Download ppt "ØKONOMIEN I HJEMMEDIALYSE"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google