Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE."— Præsentationens transcript:

1 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod 22. august 2014 Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef, Forebyggelsescenter Nørrebro Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d., MPA FOREBYGGELSESPULJEN 2007-2011 REHABILITERINGSPROGRAM TIL BORGERE AF ANDEN ETNISK ORPINDELSE MED TYPE 2 DIABETES I SUNDHEDSCENTER NØRREBRO

2 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides FAKTA Et samarbejdsprojekt mellem  Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Sundhedscenter Nørrebro  Endokrinologisk, gastroenterologisk Klinik I, Bispebjerg Hospital  SIKS-projektet, Bispebjerg Hospital Tildelt 367.500 kr. i 2007 (5 mio kr. pulje til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region) Brugt i 2008; projektleder Lone Sørensen Hoff Afrapporteret i feb. 2009 i evalueringsrapport 22. august 2014

3 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides FORMÅL At udvikle et rehabiliteringsprogram til borgere med type 2 diabetes af anden etnisk oprindelse til brug i Sundhedscenter Nørrebro mph at målgruppen opnår varige livsstilsændringer. Programmet vil primært henvende sig til borgere af tyrkisk og pakistansk oprindelse 22. august 2014

4 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 22. august 2014 FAKTA OM OPTAGEOMRÅDET FOR FOREBYGGELSESCENTER NØRREBRO Befolkning 2012: 125.906 Nørrebro: 75.377 Bispebjerg: 50.529 Indvandrere og efterkommere : Nørrebro: Vestlige lande: 7,3 %; ikke-vestlige lande: 19,6% Bispebjerg: Vestlige lande: 6,9%; ikke-vestlige lande: 23,2 % Samlet for optageområdet: ikke-vestlig herkomst 21% Oprindelseslande: for indvandrere og efterkommere over 18 år: Pakistan: 1.820; Tyrkiet: 1.622; Ex. Jugoslavien: 1.367 Irak: 1.209; Libanon: 1.158; Marokko: 1.082; Iran: 798 Somalia: 681 mv mv

5 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides TYPE 2 DIABETES HOS ETNISKE MINORITETER Prævalens af type 2 diabetes:  Danskere 5,2%  Etniske danskere: 3-4 %  Indvandrere fra Pakistan, Libanon, Tyrkiet: 16-20%  Somalia: 11% (Vollsmose) Debut 10-15 år tidligere Årsag til den høje prævalens: Arv (større sårbarhed) og livsstil (social ulighed) Risiko for at børn får diabetes er stor Forebyggelse: Holde livvidden: Sund mad og daglig motion 22. august 2014

6 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides REHABILITERING VED TYPE 2 DIABETES Fysisk træning: 12 uger: 1½ time x 2 ugentligt Sygdomsspecifik undervisning: 10,5 timer Kostvejledning efter behov Rygestop Lær at leve med kronisk sygdom Udslusning 22. august 2014

7 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides ANBEFALINGER 2006  Tag udgangspunkt i gruppens sygdomsopfattelse  Tag hensyn til forskelle i vidensniveau  Tag udgangspunkt i målgruppens ønsker og behov: Inddragelse af målgruppen  Benyt troværdige kommunikationskanaler  Brug lokalsamfundet som udgangspunkt for indsatser  Tilbud til gruppen bør rummes i de generelle tilbud  Særskilte tilbud kan være skridt på vejen til integration af målgruppen i de generelle tilbud  Anerkendelse: Se det enkelte menneske – ikke en gruppe Kilder: 1. Sundhedsstyrelsen rapport om forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter, 2006 2. Etniske minoriteters opfattelse af sygdomsrisici, Sundhedsstyrelsen 2006 22. august 2014

8 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides HVAD GJORDE VI 1. Markedsføring gennem sundhedsoplysning 2. Udvikling af informationsmateriale 3. Fokus på personalets kulturelle kompetencer 4. Erfaringsudveksling med andre organisationer 5. Udvikling af kulturelt tilpasset diabetesforløb 22. august 2014

9 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides MARKEDSFØRING GENNEM SUNDHEDSOPLYSNING Få fat på målgruppen – hvor er de – hvad vil de?  3 dialogmøder om type 2 diabetes og sund mad gennem etniske foreninger og ressourcepersoner (13-27 deltagere)  Åbent hus med imam: Sundhed og ramadan (70-80 borgere)  Temarække – forebyggelse via åbent hus  Gadeinterviews 22. august 2014

10 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides INFORMATIONSMATERIALE  Filmprojekt ”Vi er i gang”  Foldere om forebyggelsescenterets tilbud på div. sprog  Diverse undervisningsmateriale (flyers, personaleordbog, kogebog, indkøbsguide mv)  Presse: Artikelserie i Haber (tyrkisk avis) 22. august 2014

11 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides KOMPETENCEUDVIKLING Tre kulturelle temadage  Udfordringer og barrierer?  Rollespil  Goddag på mange sprog  Forskellige kulturers sundhedsopfattelse med oplæg af personalet  Kommunikation (psykolog Basim Osman)  Madkulturer  Levekår og sociale forhold (forsker Anna Mygind)  Islam og ramadan Besøg i moske og dialog med imam 22. august 2014

12 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides KULTURELT TILPASET DIABETESFORLØB Inspiration fra Vollsmose sundhedscenter, Århus Sundhedscenter og Hillerød Hospital Sygdomsspecifik undervisning:  3-dages forløb  Inddragelse  Dialogbaseret  Kort og præcist  Visuelt  Praktiske øvelser  Undervisning af praktiserende læge i dele af forløbet Træning: Kvindehold Madlavning: Kende vaner og uvaner 22. august 2014

13 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides PULJENS BETYDNING FOR FCN Begyndelsen på 5 års målrettet arbejde med tilbud et etniske minoriteter og socialt udsatte:  God timing: FCN åbnede 2007; pulje søgt i 2007; projekt i 2008  Medarbejderne fik fælles forståelse for det at arbejde med etniske minoriteter - berøringsangsten forsvandt  Alle mennesker er forskellige  Kontakt til samarbejdspartnere blev påbegyndt  Fokus på sundhedspædagogiske tilgange i undervisningen: Er godt til alle 22. august 2014

14 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 22. august 2014 TAK FOR OPMRÆKSOMHEDEN Se rapporten på www.kk.dk/fc (under projekter og rapporter)www.kk.dk/fc


Download ppt "Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google