Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status Palliativ indsats Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status Palliativ indsats Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Status Palliativ indsats Danmark
Lindrende og rehabiliterende indsats for mennesker ramt af KOL Danmarks Lungeforening Herlev Hospital, 29. august 2013 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

2 KOL syge får ingen lindring
Ingen forståelse af og kommunikation om KOL som livstruende sygdom, man dør af Sygdomsforløbet er svært at forudsige, så alle ser tiden an KOL skal forstås i et livsperspektiv, der ender med død KOL forløbet skal planlægges, understøttes og leves herudfra

3 Nationale anbefalinger og retningslinjer
Resumé af anbefalinger for KOL (Sundhedsstyrelsen, 2006) Anbefalinger for den palliative indsats (SST, 2011) Vejledning om kommunal rehabilitering (4 ministerier, 2011) Forløbsprogram for rehabilitering og palliation, kræftptt (SST, 2012) Mennesker ramt af livstruende sygdom Behov allerede ved diagnosen - plan for kontinuerligt forløb Sammenhæng i forløb og mellem rehabilitering og palliation

4 Formål med palliation og rehabilitering
”At kunne gribe dagen – og leve bedst muligt” Understøtte livskvalitet via lindring af lidelser (palliation), styrkelse eller vedligeholdelse af funktionsevne og mulighed for deltagelse (rehabilitering)

5 Status, specialiserede palliative tilbud
52 tilbud i alt: 19 hospicer, 28 palliative teams og 5 palliative afdelinger Ulighed i udbredelse og tilgængelighed, variation i indsats 96,2 % af patienterne er ramt af kræft, henvises sent Palliativguiden, Palliativ Database, årsrapport 2011,

6 Status, basale palliative tilbud
De fleste hospitalsafdelinger tager sig også af mennesker ramt af livstruende sygdom, herunder døende patienter. Et mindretal af afdelingerne har særlige ressourcer, herunder kompetencer og rum, til palliativ indsats (48% dør på et hospital) Alle hjemmesygepleje- og plejeenheder i kommunerne tager sig også af mennesker ramt af livstruende sygdom, herunder døende patienter. Det generelle uddannelsesniveau er lavt og der er stor variation i kompetencer og rum til palliativ indsats (43% dør i eget hjem, 61% af disse på plejehjem/39% i privat hjem) Kilde: PAVIs kortlægninger og (Om palliation/Tal & fakta)

7 Hvad ved vi nu – og hvilke udfordringer fylder?
Generelle udfordringer: At skabe sammenhæng i forløb/indsats At sikre det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt Særlige udfordringer KOL: At se og forstå KOL i et livsperspektiv Samarbejde på tværs af specialviden og systemer i øvrigt KOL syges erfaringer Tilbud til KOL syge - typer og omfang Palliativ indsats til KOL-patienter (Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter, 2013)

8 Nyt projekt Udvikling og afprøvning af organisation og kompetencer
Organisation Arbejdsdeling og samarbejde, videndeling og ansvar Kompetencer Viden, erfaring og ansvar Forløb Planlægning af og samarbejde i individuelle forløb – udfra generiske behandlings- og rehabiliterings- og palliationsforløb


Download ppt "Status Palliativ indsats Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google