Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolereform 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolereform 2014."— Præsentationens transcript:

1 Skolereform 2014

2 Formål Reformen har tre overordnede mål:
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

3 Styrket faglighed Højere faglige niveau i dansk og matematik
Forenkling af de faglige mål. (Fælles mål). Alle elever skal lære så meget de kan. Hvordan måler vi det? Hvad er vores lokale mål? Skal vi presse eleverne mere? (eks.)

4 Skoletider 0.kl – 3.kl. 7.55 - 13.55 = 30 timer
NB! Præst

5 Lærernes arbejdstid 40 timer om ugen i 42 uger
Lærerne arbejde første og sidste uge i elevernes sommerferie. Der bliver en lang arbejdsdag til kl

6 Den forlængede skoledag
Giver mulighed for mere læring. Giver mulighed for mere varieret læring og træning. Automatiseringer. Hvad sker der med SFO2? Hvad sker der med tilslutning til SFO-en? Hvornår skal samarbejde mellem lærere og mellem lærere og pædagoger foregå?

7 Den forlængede skoledag og SFO
Kommunen foreslår: SFO2 nedlægges Samme åbningstid Nedsat forældrebetaling Pædagoger læser 50% understøttende undervisning.

8 Styrket fremmedsprog Engelsk fra 1. klasse. (3 lektioner mere)
Tysk fra 5. klasse (1 lektioner mere!) Fremmedsprog og den Internationale dimension? Fremmedsprog og Linjer?

9 Understøttende undervisning
Kan gives af lærere, pædagoger eller andre med relevante kvalifikationer. Lærerne har det overordnede ansvar for læringen set i forhold til fælles mål. Formål: at hæve det faglige niveau. Minus ”tivolisering” Praktisk konkret undervisning. UEA-undervisning, ”klassens time”, obligatoriske emner, motion og bevægelse. Hvem skal læse timerne? Hvilket indhold skal vi satse på? Linjer for udskoling?

10 Lektiehjælp/faglig fordybelse
Obligatorisk tilbud fra skolens side med 2 – 3 – 2 timer på årgangene. Tilbuddet er frivilligt for elever. De elever, som ikke tilvælger tilbuddet, skal have et gratis pasningstilbud i SFO-en. Tilbuddet placeres om eftermiddagen. Er det gratis tilbud kun for indskoling? Skal lektiehjælp kun være en opholdsordning eller skal det være undervisning? Kan der foregå støtteundervisning under lektiehjælp? Hvem forestår lektiehjælpen?

11 Lektier Formål med lektier:
Lektier er en del af elevens studiearbejde. Lektier kan styrke elevens kompetencer ved ekstra træning, repetition, reproduktion, øvelse og styrkelse af i forvejen indøvede områder.

12 Lektier Lektier kan gives på alle årgange og i passende mængde, så ingen elev belastes unødigt. Det tilstræbes, at lektier gives indenfor et område, hvor eleven er bekendt med arbejdsmåden og behandlingen af stoffet, så lektierne bliver træning i kendt område.

13 Mere motion og bevægelse
5 gange 45 minutters motion om ugen. = 2 lektioner idræt, 1 lektion understøttende undervisning og 2 gange motion indlagt i fagene. = idræt og ”bånd”. Hvordan viser vi det? Hal-faciliteter og badning? Hvem underviser? Dokumentation?

14 Den åbne skole Åbne mod det omkringliggende samfund.
Samarbejde med idræts- kultur og foreningsliv i skolen Samarbejde med musikskolen, billedskole, kultur og naturskoler. På vej til samarbejdsaftale med musikskolen. Samarbejde med ungdomsskolen og UU. Kørsel er et problem.

15 SH- samarbejde Forældremøder = aften Klasseforældreråd = aften
Klassearrangementer og skolefester = aften SH-samtaler = inden for lærerens/pædagoens arbejdstid Daglig kontakt = indenfor lærerens/pædagoens arbejdstid Læreren/pædagogen ringer måske i jeres arbejdstid! Brug skoleintra. Akut = ring til ledelsen

16 Klasselærer og klassens tid
Klassens tid ligger i den understøttende undervisning. Opgaven som klasselærer kan uddelegeres til flere.

17 En varieret skoledag Vekselvirkning mellem variation og konstans.
Og mellem klassestruktur og opbrudte skemaer. Mulighed for læsebånd og motionsbånd.

18 Valgfag og linier Kommunalbestyrelsen kan godkende nye valgsfagstemaer. Valgfag skal indgå i projektopgaven. Valgfag fra 7. – til 9. klasse. Valgfag er etårige (bortset fra håndværk, design og madkundskab, tysk og fransk). Mulighed for linjer: f.eks.: idræt, mad, psykologi, sundhed International linje med sprog, medier, social medier, og fremmed kultur Kreativ linje med musik, drama, lyrik arkitektur og æstetik. Science

19 UEA-undervisning Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.
Fra 0. klasse og til 9. klasse. Obligatorisk emne.

20 Håndværk, design og madkundskab
Foregår i 5. til 7. klasse. Mulighed for ”karrusel”

21 Skolebestyrelsesvalg
Der skal vælges 7 forældrevalgte Desuden sidder 2 medarbejdere, 2 elever og ledelsen.

22 Valg Tirsdag den 22. april kl. 19.00 Opstillingsmøde 29. april
Frist for opstillingsliste Mandag den 12. maj Eventuelt valg til skolebestyrelsen 1. august Skolebestyrelsen tiltræder

23 Mere trivsel Variation Bedre målopfyldning
Sammenhold, spejling, medleven Relationsarbejde Relationsarbejdet: Klasselærerfunktions/kontaktlærerfunktionen/pusterum Bedre samspil mellem skole og hjem.


Download ppt "Skolereform 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google