Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Repetition - albueregionen Antebrachii Art. Cubiti Muskler antebrachii.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Repetition - albueregionen Antebrachii Art. Cubiti Muskler antebrachii."— Præsentationens transcript:

1 Repetition - albueregionen Antebrachii Art. Cubiti Muskler antebrachii

2 Knogler?

3 Knogler ► Humerus (overarmsknoglen) ► Distale del er affladet forfra-bagtil. ► Består af et ledhoved, condylus humeri ► Fremspring trochlea humeri og capitulum humeri – optager underarmens fremspring fra underarmen. Tillader ekstension /fleksion albue ► 2 fremspring; epicondylus medialis humeri og epicondylus lateralis humeri. Tjener til udspring for underarmens muskler. Tennisalbue/golfalbue? ► Ulna (albuebenet) ► Olecranon, proc. Coranoideus, tub. ulnae ► Proc. Styloideus ► De to epikondyler og olecranon danner retvinklet trekant ► Radius (spolebenet) ► Caput radii, tub. Radii ► Collum radii ► Circumferentia articularis ► Fascies articularis carpalis radii ► Processus styloideus radii

4 Regio cubitalis ant/post ► Regio cubitalis ant. ► I den forreste albueregion findes der en fordybning der kaldes fossa cubitalis ► Fossa cubitalis er den trekantede fordybning, som ligger mellem m. brachioradialis og m. pronator teres. ► Regionen indeholder bicepssenen, a brachialis og n. medianus. Kan alle palperes.

5 Led i albuen? ► Hvilke led? ► Ledtype? ► Bevægelser i leddet?

6 Led – samlet art. cubiti ► Art. Humeroulnaris ► Hængselled ► Ekstension/fleksion ► Let valgusstilling ► Hoved: trochlea tali ► Skål: incisura trochlearis ► Fossa coranoidea og fossa olecranii ► Art. Humeroradialis ► Kugleled ► Ekstension, fleksion, supination/pronation ► Ledhoved: Capitulum humeri ► Skål: foveae articularis ► Art. Radioulnaris proximalis ► Drejeled ► Rotation mellem de to knogler ► Led hoved: Circumferentia articularis i osteofibrøs ring ► Ledskal: incisura radialis (1/4 af omkredsen)

7 Og så det uægte led?

8 ► Membrana interossea antebrachii ► Funktion?  Fibre skråt nedad og medialt fra radius til ulna

9 Ligamenter? ► Lateralt? ► Medialt?

10 Ligamenter ► Lig. Collaterale ulnare ► På medialsiden af albueleddet ► Albuens vigtigste, vifteformet, 3 dele ► Hindrer valgusstilling ► Lig. Collaterale radiale ► På lateralsiden af albueleddet. ► Fra humerus laterale epikondyl, distalt til lig. Annulare radii – ikke direkte på radius. Hvorfor? ► Hindrer varusstilling, med hjælp fra m. anconeus ► Lig. Anulare radii ► Ringformet omkring radius. Strop ► Hindrer distal forskydning af radii (eks ved træk i arm)

11 Fascier ► Fascia brachii ► Muskulaturen i overarmen er omgivet af en rørformet skede, fascia brachii, som både proximalt og distalt overgår til de tilstødende fascier. ► Fra denne fascie skrækker sig på hver side nedadtil et septum intermusculare, der deler overarmsmusklerne i en bageste og en forreste loge (compartment) ► Septum intermusculare mediale og laterale bruges til muskeludspring i overarmen. ► Fascia antebrachii ► En fortsættelse af fascia brachii. Danner en rørformet skede om underarmens muskulatur, der også bruges til muskeludspring. ► Hæfte i bagsiden af ulna, margo posterior ulnae og sender små bindevævsstrøg ind mellem musklerne. Gør at musklerne kommer til at ligge i små separerede loger, der spidser til proximalt. ► Denne tilspidsning og samling af bindevævsbladene giver en fælles senestrop for hhv. ekstensorerne og fleksorerne. ► Senestroppen benævnes caput commune fleksorum og caput commune ekstensorum.

12 Fleksor- og ekstensor retinaklet ► Retinaculum extensorum ► Fascia antebrachii danner på dorsalsiden en seneslynge, der sørger for at nedbinde underarmens ekstensormuskler til underarmens knogler. Denne benævnes retinaculum extensorum. ► Retinaculum flexorum ► Seneslynge på palmarsiden af håndleddet, hvis funktion det er at nedbinde fleksorerne til knoglerne. ► Omslutter desuden sulcus carpi og benævnes her canalis carpi. ► I canalis carpi løber alle fleksorsenerne til fingrene og desuden håndleddets fleksor/ekstensor samt den meget vigtige n. medianus.

13 Bursae ► Bursa subcutanea olecranii  En slimsæk, der ligger lige under huden ud for olecranon.  Sørger for beskyttelse af den meget udsatte knoglespids.

14 Muskler? Muskelnavn?Udspring/hæfte?Funktion?

15 M. Biceps brachii ► Udspring ► Caput longum: tub. supraglenoidale ► Caput breve: proc. coracoideus ► Insertion ► Fælles insertionssene på tuberositas radii (stærkeste) og bagfladen af ulna (aponeurosis m. bicipitis brachii) ► Funktion ► Fleksion af art. Cubiti (art. Humeroradialis) ► Supination i art. Radioulnaris proximalis ► Caput longum desuden fleksion i art humeri.

16 M. brachialis ► Udspring ► Den distale 2/3 af humerus med et stort udspring der dækker forfladen af humerus. Forløber distalt. ► Insertion ► Tuberositas ulnae ► Funktion ► Fleksion i art. Cubiti (agonist)

17 M. Triceps brachii ► Udspring ► Caput longum ► Caput breve ► Caput laterale ► Insertion ► Olecranon ► Funktion ► Agonist i ekstension af art. Cubiti ► Synergist i ekstension af art. Humeri.

18 M. anconeus ► Udspring ► Epicondylus laterale humeri (det fjerde hoved af m. triceps) ► Insertion ► Laterale rand af olecranon og bagfladen af ulna ► Funktion ► Ekstenderer i albueleddet

19 Underarmens ekstensor/supinator gruppe ► M. brachioradialis ► M. extensor carpi radialis logus ► M. extensor carpi radialis brevis ► M. extensor digitorum

20 M. brachioradialis ► Udspring ► Septum intermusculare lateralis og margo lateralis humeri. ► Insertion ► Proc. Styloideus radii ► Funktion ► Fleksion i art. Cubiti ► Sætter underarmen i kantstilling

21 M. Extensor carpi radialis longus ► Undspring ► Septum intermusculare laterale og epicondylus laterale humeri. ► Insertion ► Dorsalsiden af basis af metacarpalknogle II ► Funktion ► Fleksion i art cubiti ► Radial- og dorsalfleksion i håndleddet.

22 M. Extensor carpi radialis brevis ► Udspring ► Epicondylus lateralis humeri ► Insertion ► Dorsalsiden af basis på metacarpale III ► Funktion ► Radial- og dorsal fleksion i håndledet

23 M. Extensor digitorum ► Udspring ► Epicondylus lateralis humeri ► Insertion ► Dorsalt på yderstykkerne af 2-5 finger ► Funktion ► Dorsalfleksion i håndled og fingerled

24 Underarmens flexor – pronator gruppe ► Musculus pronator teres ► M. palmaris longus ► M. flexor carpi ulnaris ► M. flexor digitorum superficialis ► M. flexor digitorum profundus

25 M. Pronator teres ► Udspring ► Epicondylus medialis og proc. Coronoideus ► Insertion ► Midt på den laterale flade af radius ► Funktion ► Pronation og fleksion i art. Cubiti.

26 M. Palmaris longus ► Udspring ► Epicondylus medialis ► Insertion ► Aponeurosis palmaris ► Funktion ► Spænder aponeurosen og flekterer i håndleddet og 2-5 fingers grundled. ► OBS: denne muskel findes ikke hos alle individer.

27 M. Flexor carpi ulnaris ► Udspring ► Epicondylus medialis humeri og olecranon ► Insertion ► Os pisiforme og herfra via lig. Pisometacarpale til os hamatum og de ulnare mellemhåndsknogler. ► Funktion ► Flekterer og ulnarflekterer i håndleddet.

28 M. Flexor digitorum superficialis ► Udspring ► Epicondylus medialis, proc. Coronoideus ulnae og forfladen af radius. ► Insertion ► Mellemstykkerne på 2-5 finger ► Funktion ► Flekterer i håndleddet og i fingrenes grund- og mellemled.

29 M. Flexor digitorum profundus ► Udspring ► Proximale halvdel af ulna ► Insertion ► Yderstykkerne af 2-5 finger ► Funktion ► Flekterer i håndleddet og i alle fingerleddene.

30 Hva´ med totten? ► 1. finger har sine helt egne muskler. ► M. ekstensor pollicis longus et brevis ► M. abduktor pollicis ► M. fleksor pollicis ► Er heldigvis ikke en del af jeres pensum!

31 Hvem laver hvad? ► Hvem laver hvilke bevægelser i albue, håndled og fingerled?

32 Musklernes funktion ► Fleksion i art. Cubiti  M. brachialis  M. biceps brachii  M. flexor digitorum superficialis et profundus  M. flexor carpi radialis  M. palmaris longus  M. pronator teres ► Ekstension i art. Cubiti  M. triceps brachii  M. anconeus  M. extensor carpi radialis longus et brevis  M. extensor digitorum  Hmmm tjek li atlas ► Supination i art. Cubiti  M. biceps brachii ► Pronation i art. Cubiti  M pronator teres ► Fleksion i art. Radiocarpea  M. flexor carpi ulnaris  M. flexor digitorum profundus  M. flexor digitorum superficialis ► Ekstension i art. Radiocarpea  M. extensor carpi radialis longus  M. extensor carpi radialis brevis  M. extensor digitorum ► Ulnarfleksion i art. Radiocarpea  M. flexor carpi ulnaris ► Radialfleksion i art radiocarpea  M. extensor carpi radialis  M. extensor carpi ulnaris

33 Undersøgelse af art. cubiti ► Inspektion:  Cubiti Valgus/cubiti varus ► Normalt kvinder 5 grader, mænd 10-15 grader valgus. ► Bærevinklen  Hyperekstension?  Hævelse, temperatur  Ar fra evt. operation ► Palpation:  Knoglepalpation  Bløddelspalpation ► ROM ► Muskeltest ► Special tests

34 Knoglepalpation af art. cubiti ► Terapeut placering  Skråt bagved klient.  Hold anteriort distalt på klientens overarm, så muskler slapper af. Palper med din anden hånd. ► Knoglepalpation  Epicondylus medialis  Supracondylær medial linie af humerus (obs n. medianus)  Olecranon  Posteriore ulna tíl processus styloideus  Fossa olecranii (fedt og triceps aponeurose, der udspændes under ekstension)  Epicondylus laterale  Supracondylær lateral linie af humerus (bedre defineret)  I 90 grader – ligevinklet trekant mellem epikondyler og olecranon  Caput radii – 1-2 cm distalt for epicondylus lat. Supiner/proner – ¾ palperbar.

35 Bløddelspalpation i art. cubiti. ► Bløddelspalpation kan deles i 4 regioner 1.Medial del 2.Posterior del 3.Lateral del 4.Anterior del

36 Bløddelspalpation ► Medial region  N. ulnaris i sulcus mellem mediale epicondyl og olecranon.  Håndleddets overfladiske fleksor-pronator gruppe fra den mediale epicondyl ► Pronator teres (svært palperbar) ► Flexor carpi radialis ► Palmaris longus ► Flexor carpi ulnaris  Lig. Collaterale mediale (vifteformet)  Supracondylær linie - lymfeknuder ► Posterior region  Bursa olecranii  M. triceps brachii

37 Bløddelspalpation ► Bløddelspalpation – lateral del  Håndledsekstensorer ► M. brachioradialis (us i kantstilling – distalt til proc.styloideus) ► M. extensor carpi radialis longus (til 2. metacarpal) ► M. extensor carpi radialis brevis (til 3 metacarpal)  Lig. Collaterale laterale  Lig. Annulare (ikke palperbar) ► Bløddelspalpation – anterior del  Fossa cubiti – mellem pronator teres og brachioradialis ► Fra lateralt til medialt: Bicepssenen, a. brachialis, n. medianus (gennem pronator teres), n. musculocutaneus (ikke palperbar).

38 Aktiv ROM ► Fleksion: 135 grader ► Ekstension: 0-minus 5 grader ► Supination: 90 grader ► Pronation: 90 grader

39 Muskeltest? ► Test i fleksion/ekstension, supination samt pronation. ► Sammenlign bilateralt

40 Specialtests ► Instabilitet  Valgus og varusstress ► Tennisalbuetest ► Finkelstein’s test p. 219 (tunnel nr 1) ► Nervevaskulær irritabilitet/skade  Phalen’s test p. 217  Tinel’s tegn v flexor retinakel og v pronator teres  Allans test (blodforsyning til hånd) p. 217  Sensibilitetstest p. 219 (to punkts-deskrim)  Pinch test (C8/n. ulnaris


Download ppt "Repetition - albueregionen Antebrachii Art. Cubiti Muskler antebrachii."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google