Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Artrologi Opbygning og typer. Læren om led - artrologi  Led – arthron  En forbindelse mellem to eller flere skeletstykker.  Er udformet med henblik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Artrologi Opbygning og typer. Læren om led - artrologi  Led – arthron  En forbindelse mellem to eller flere skeletstykker.  Er udformet med henblik."— Præsentationens transcript:

1 Artrologi Opbygning og typer

2 Læren om led - artrologi  Led – arthron  En forbindelse mellem to eller flere skeletstykker.  Er udformet med henblik på bevægelighed.  Stor variation i anatomisk bygning – er oftest specialiserede til særlige funktioner.  Inddeles i ægte og uægte led.

3 Uægte led  Uægte led har primært en ”sammenholdende effekt”. Der findes to typer:  Fibrøse (består af kollagen)  Knoglerne er forbundet via fibrøst væv, dvs. uelastisk bindevæv. Ingen ledhule  Syndesmoser. Permanente. Hvor? (ml. tibia og fibula, ml. radius og ulna)  Suturer. Ikke permanente. Hvor? Mel. Kranieknoglerne. Ubevægelige.  Cartilaginøse led (består af bruskvæv)  Skeletstykkerne er forbundet via en bruskskive. Ingen ledhule.  Primær synchondrose, hvis ikke permanent. Eks. epifyseskiver  Sekundær synchondrose; hvis permanent; Symfyse; symphysis pubica, discus intervertebralis, costosternale led

4 Kollagen  Kroppens bindevæv  Viscoelastisk - ændrede mekaniske egenskaber alt efter hastighed (sikkerhedsselen)!  Eks. Drej hovedet…..  Findes næsten alle vegne - negle, hår, hud osv., her dog mixet sammen med andet væv.  100% kollagen - strukturer hvor primære funktion er at holde noget sammen: Fibrøse led, membrana fibrosa, tendoer, ligamenter, aponeuroser, fascier, yderst på discus…...

5 Ægte led  Hvad indeholder et ægte led?  Ledhoved (Konveks)  Ledskål (konkav)  Ledkapsel  Ledbrusk - (hyalin)  Ledhule med væske  Evt. specielle strukturer

6 Ægte led  Kaldes også synoviale led, idet de har en ledhule, hvor der dannes synovia (ledvæske).  Ledvæskens funktion - smører ledet, giver næring og ilt til hyalin og virker støddæmpende.  Består af to hyalinbruskbeklædte knogleender, som danner hhv. ledhoved og –skål.  Hyalinbrusk?  Glat, fast bruskflade. Kollagene fibre.  Tykkelse varierer 1-6 mm.  Virker friktionsnedsættende – beskytter knoglevæv.  Støddæmpning  Næring fra ledvæsker, avaskulariseret.  Regeneration ved metaplasi (omdannelse)  Ledlæbe?  Findes i hofte og skulder. Øger stabiliteten.  Ledskive?  Menisk (knæ) Stødpude og øget stabilitet.  Diskus (AC-led) Stødpude

7 Ledkapsel og ledhule  Ledkapslen er en fibrøs manchet, der består af to lag:  Membrana fibrosa – yderst  Overflade spejlende og glat, ledkapslen udadtil.  Holder leddet sammen  Membrana synovialis – inderst  Udforer ledhulens vægge, undtagen ledbrusken. Hvor der er stor bevægelighed dannes store omslagsfolder med fine trævler (villi synovialis), der danner ledvæsken. (stor overflade)  Ledvæsken består i høj grad af hyaluronsyre, som betinger den store viskositet(=sejhed/træhed). Desuden ernæring og beskyttelse af ledhulen.

8 Ledbånd og sammenholdende kræfter  Kan være indlejret i selve ledkapslen som forstærkningsstrøg.  Består af kollagene fibre ordnet i grove bundter, som oftest løber parallelt med fibrene i kapselvæggen.  Seje og uelastiske, men dog bøjelige og bløde – giver leddet stabilitet, hindrer abnorme bevægelser, men gør normal bevægeudslag muligt.  Kontakt mellem ledender sikres af flere kræfter; muskeltonus, ledkapsel og ligamenter.

9 Klassifikation af de forskellige ledtyper.  Ægte synoviale led inddeles efter, hvilke bevægelser de tillader samt deres udformning.  Uniaksiale led tillader bevægelse i et plan,  Biaxiale led i to plan  Multiaxiale led i flere plan.  Uægte led inddeles i:  bindevævsled/fibrøse led  bruskled/cartilaginøse led.

10 Ægte led  Kugleled- multiaxial led  Hængselled – uniaxialt led  Glideled – bi-axialt led, kun glidebevægelser  Drejeled – uni-axialt led  Ægled – bi-axialt led  Saddelled – bi-axialt led

11 Ægte led Stor bevægelighed - lille stabilitet !  Kugleled  Alle ledbevægelser  Art. Humeri, art. Coxae, art. humeroradialis  Hængselsled  Fleksion/ekstension  Art. Genus, art. Talocruralis, art. Cubiti (art. Humeroradialis), fingerleddene  Glideled  Glidebevægelser  Art. Subtalaris, det patellofemorale led, led mellem hånd/fodrodsknoglerne, facetled  Drejeled  Drejebevægelser  Art. Radioulnaris, art. atlantoaxialis  Ægled  Vippe og vugge  Art. Radiocarpalis, led mellem C0 og C1  Saddelled  ”rotations” agtig  Tommelens rodled

12 Valgus og Varus  Valgus er en tilstand, hvor den indvendige stilling af et led er forstørret – eks. pga. medfødt fejlstilling, skade eller muskelubalance.  En velkendt valgus-stilling, kalveknæet  Er valgusstillingen medfødt kaldes fænomenet genu valgus/cubiti valgus og erhvervet kaldes det valgustraume.  Eks. coxa valga, cubitus valgus, genu valgum, hallux valgus, manus valga, pes valgus.

13 Valgus og varus  Varus / varum dækker over det samme fænomen. At den indvendige del af et led er formindsket. Eks. knæ er hjulbenet  Kan såvel skyldes varustraumer som varus traumer i de forskellige led.  Eksempler: coxa vara, cubitus varus, genu varum, hallux valgum, manus vara.

14 Hoftens vinkel  Vinklen mellem collum femoris kaldes også inklinationsvinklen.  Ændres gennem forskellige dele af livet.  Fødsel ca. 150 grader, da acetabulum ikke endnu er vokset sammen.  I ”gå-alderen” ca. 125 grader  I ”alderdommen” falder knoglerne sammen – ingen elasticitet/stor hårdhed. Vinkel falder til ca. 110 grader. Giver stor belastning på collum femoris.  Collum femoris fraktur hyppigste bevægeapparats skade hos ældre.  Fødes med coxa valgus og ender med coxae varus

15 Hovedets skelet (Ikke pensum)  Kraniet indeholder hjerne og sanseorganer, samt begyndelsen på fordøjelseskanalen og luftvejene.  Af knogler er det kun kæbe og tungeben der er bevægelige.  Resten er bundet sammen af bindevæv og brusk.

16 Kraniet

17 Kraniet består af  Os frontale - pandeben  Os occipitale – nakkeben  Os parietale- isseben  Os temporale – tindingeben  Os sphenoidale – kileben Os parietale, os temporale og os sphenoidale er sammenholdt med bindevævsmembraner (suturer), der hos nyfødte er brede. Nødvendigt for fødslen. Eftergiveligt kranie. Suturerne vokser sammen efter hhv. et par måneder og i 2-års alderen. Enkelte først i puberteten.

18 Ansigtsskelettet  Består af  Os mandibula - underkæben  Os maxilla- overkæben  Os zygomaticum- kindben  Os nasala- næseben  Os hyoideum- tungeben  Orbita- øjenhulen  Os lacrimale- tåreben  Os ethmoidale- siben

19 Spørgsmål ?  Hvad består et ægte led af?  Nævn 4 typer ægte led?  Hvad hedder et uægte led også?  Ledkapslen består af 2 lag, hvilke?  Hvad er deres funktion?  Hvad er ledvæskens funktion?  Hvad hedder den brusktype der sidder i ledskål-& på ledhovedet?  Uægte led kan opdeles i 2 typer, hvilke?  Disse kan igen opdeles i 2 typer, hvilke?


Download ppt "Artrologi Opbygning og typer. Læren om led - artrologi  Led – arthron  En forbindelse mellem to eller flere skeletstykker.  Er udformet med henblik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google