Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hofteregionen Repetition ved tavlen SFIM. Knogler i hofteregionen?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hofteregionen Repetition ved tavlen SFIM. Knogler i hofteregionen?"— Præsentationens transcript:

1 Hofteregionen Repetition ved tavlen SFIM

2 Knogler i hofteregionen?

3 Knogler i hofteregionen  2 stk. os coxae- 2 stk hofteben •Os ischii (sædeben) •Os illium (tarmben) •Os pubis (skamben/kønsben)  De tre separate knogler vokser først sammen ved 10-13 års alderen.  Os sacrum- korsbenet  Os coccygis - halebenet

4 Os coxae  Knoglefremspring og vigtige strukturer?

5 Os coxae  Acetabulum  Crista illiaca  SIAS (Spina Illiaca Anterior Superior)  SIAI (Spina Illica Anterior Inferior)  SIPS (Spina Illiaca Posterior Superior)  Ramus superior (knoglebjælker)  Ramus inferior  Corpus ossis ischii (knogleplade) - artikulerer  Os ischii (sædeknuderne) (tuber ischiadicus)

6 Os femoris - femur  Knoglefremspring?

7 Os femoris - femur  Caput femoris – lårbenshovedet  Collum femoris – lårbenshalsen  Trochanter major  Trochanter minor  Corpus ossis femoris •Tuberositas glutealis •Linea aspera  Medial/laterale femur condyl (ledknude)  Mediale/laterale femur epicondyl  Fossa intercondylaris

8 Pelvis - bækkenet  Form?  Funktion?

9 Pelvis - bækkenet  Form •Skålformet, stærk knoglering som består af de to hofteben og korsbenet. •Tre artikulationer. 2 synoviale led (SI-leddene) samt det uægte, cartilaginøse led symfysis pubica (symfysen) •Stor kønsforskel.  Kvinden: bredt og flade  Manden: højt og smalt  Funktion •Bærer columnas vægt •Medbevægelser under gang •Indflydelse på legemets balance og columnas form. •Fleksibilitet (graviditet) •Beskytte indre organer

10 Art. Coxae  Ledtype?  Bevægelighed?  Ledskål?  Ledlæbe?  Ledhoved?  Kapselforhold?  Ligamenter?

11 Art. Coxae  Ledtype •Ægte synovialt kugleled  Bevægelighed? •Fleksion, ekstension, abduktion, adduktion, rotation.  Ledskål •Acetabulum – rundt om acetabulum er indlejret en ledlæbe, labrum acetabulare (bevægelig ledskål)  Ledhoved •Caput femoris  Kapselforhold •Tyk og stram – især fortil. Forstærket af zona orbicularis (ringformede bånd)

12 Art. coxae  Ligamenter: stærke og korte •Lig illiofemorale (kraftigst)  Fra SIAS vifteformet på lat. Collum femoris •Lig pubofemorale  Fra pubis lat og fæster på distale del af lat side collum femoris •Lig. Ischiofemorale  Fra os ischii bag acetabulum, lateralt og fæstner på kanten mellem collum femoris og trochanter major. •Indlejret i selve ledkapslen. •Mellem-insererer i zona orbicularis.

13 Muskulatur  Navn?  Udspring og hæfte?  Funktion?

14 Muskulatur  M. glut. Maximus •Udspring  lateralfladen af os illium, os sacrum og os coccygis via fascia thoracolumbalis •Insertion  Dels på tub. Glutealis og dels i tractus illiotibialis. •Funktion  Ekstenderer, lat. Roterer, abducerer i art coxae samt spænder tractus illiotibialis op.

15 Muskulatur  M. Gluteus medius •Udspring  Lateralt på os illium •Insertion  Trochanter major på femur •Funktion  Abducerer, medialroterer, lateralroterer, (flekterer) og ekstenderer i art. Coxae  Holder balancen på et ben!

16 Muskler  M. gluteus minimus •Udspring  Lateralt på os illium •Insertion  Trochanter major på femur •Funktion  Abducerer, medialroterer, lat.roterer, (flekterer), alt efter om det er de forreste eller bageste muskelfibre der arbejder.

17 Muskler  M. piriformis •Udspring  Lat på forfladen af os sacrum •Insertion  Trochantor major (proximalt) •Funktion  Ekstension, lat. Rotation og abduktion af art. Coxae  Speciel idet den har tæt forløb med n. ischiadicus. Hvis tyk og stram vil klienten opleve sciatica.

18 Muskler  M. tensor fasciae latae •Udspring  Fra illium (tæt v. SIAS) forløb sammen med m. glut. Max fæste i tractus illiotibialis. •Insertion  Tractus illiotibialis på den lat. Tibiacondyl •Funktion  Flekterer, abducerer og medialroterer art. Coxae  Flekterer, ekstenderer art. Genu (stabilisator)

19 Muskler m hæfte i pes anserinus  M. Sartorius (skræddermusklen) •Udspring  SIAS •Insertion  På forfladen af den mediale tibiacondyl, pes anserinus •Funktion  Flekterer, abducerer og lat. Roterer art. Coxae.  Flekterer, med. Roterer i art. genu

20 Muskler med hæfte i pes anserinus  M. gracilis •Udspring  Os pubis, tæt ved symfysen, ramus inf. Ossis pubis. Løber distalt bagom mediale femurkondyl •Insertion  Forfladen af mediale tibiacondyl, pes anerinus •Funktion  Adducerer, (flekterer og ekstenderer) i art. Coxae  Flekterer og medialroterer art. genu

21 Muskler  M. adductor longus •Udspring  Os pubis, tæt v. symfysen, ramus sup.ossis pubis. •Insertion  På medialfladen af os femoris •Funktion  Adducerer og flekterer i art coxae.

22 Muskler  Lårets mediale muskelgruppe •M. adductor longus •M. gracilis •M. adductor brevis •M. adductor magnus •M. pectineus


Download ppt "Hofteregionen Repetition ved tavlen SFIM. Knogler i hofteregionen?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google