Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1Thomas Tolstrup Art. genus Thomas Tolstrup Massør – Ist – Columna Terapeut

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1Thomas Tolstrup Art. genus Thomas Tolstrup Massør – Ist – Columna Terapeut"— Præsentationens transcript:

1 1Thomas Tolstrup Art. genus Thomas Tolstrup Massør – Ist – Columna Terapeut www.k-m-i.dk Thomas.pia@nakskovnet.dk

2 2Thomas Tolstrup Art. genus  Knogler.  Os femoris  Patella  crus  Tibia  Fibula

3 3Thomas Tolstrup Art. genus  Femur.  Femoris er den længste rørknogle i kroppen.  Ekstremitas proximalis indgår i art coxae. Caput femoris Caput femoris Cullom femoris Cullom femoris Trochanter major Trochanter major Trochanter minor Trochanter minor  Corpus 3 flader (fascies) 3 kanter (margo), bagerste kant 3 flader (fascies) 3 kanter (margo), bagerste kant linea aspera linea aspera  Ekstremitas distalis indgår i art genu. Mediale femur condyl Mediale femur condyl Mediale femur epicondyl Mediale femur epicondyl Fossa intercondylaris Fossa intercondylaris Laterale femur condyl Laterale femur condyl Laterale femur epicondyl Laterale femur epicondyl

4 4Thomas Tolstrup Art. genus  Patella  En lidt trekantet stress knogle, der er indlejret i senen til MQF. basis foroven apex for neden.  Patella er den knogle der har det tykkeste lag hyalinbrusk 6-7 mm. Det tykke lag hyalin gør at bagfladen bliver moduleret efter femur condyllerne.  Patellas 4 funktioner 1. Beskytter ledhulen anteriort. 2. Muliggør at vi kan kravle. 3. Guider for M. Quadriceps. 4. Øger den mekaniske effekt.

5 5Thomas Tolstrup Art. genus  Tibia  Kraftigste af underbenets to knogler  Den næstlængste rørknogle i kroppen  Extremitas proximalis indgår i knæleddet Condylus medialis tibiae Condylus lateralis tibiae Tuberositas tibiae (det knoldede fremspring) Eminencia intercondyliaris Under den laterale condyl er der en ledfacet der danner Led med fibula Art. Tibiofibularis proximalis.  Corpus tibiae 3 flader (fascies) og 3 kanter (margo)  Extremitas distalis danner sammen med distale del af fibula fodledsgaflen (i ankelleddet)

6 6Thomas Tolstrup Art. genus  Fibula.  Den tynde, lateralt beliggende underbensknogle.  Extremitas proximalis ligger lidt posteriort og distalt for tibia og danner et ægte led (glideled) med denne.  Caput fibulae  Collum fibulae  Corpus fibulae – 3 flader og 3 kanter  Extremitas distalis danner sammen med distale del af tibia fodledsgaflen, der er med i ankelleddet.

7 7Thomas Tolstrup Art. genus  Knæets inddeling  Knæleddet er et sammensat led dannet af femur, tibia og patella.  Det anlægges af tre adskilte ledhuler, der allerede tidligt i fosterlivet smelter sammen.  Leddet kan deles op i. 1. Pars femurpatellaris. 2. Pars femurtibialis medialis. 3. Pars femurtibialis lateralis.

8 8Thomas Tolstrup Art. genus  Ledtype  Et ægte hængselled med indbygget glideled sammensat af femur, tibia og patella  Det femoropatellare afsnit: glideled  Det mediale og laterale femorotibiale afsnit: hængselled.

9 9Thomas Tolstrup Art. genus  Bevægelser i knæet  Fleksion (0-135  ).  Ekstension (0· (ved ekstension over +10  taler man om hypermobilitet eller hyperekstension - sabelknæ).  Medialrotation (10  ) når genu er flekteret og ligg. cruciata er laxiøse.  Lateralrotation (10  ) når genu er flekteret og ligg. cruciata er laxiøse.

10 10Thomas Tolstrup Kaffepause

11 11Thomas Tolstrup Art. genus  Den proximale tibia ledflade  AIA. Aera intercondylaris anterior. Insertion for lig. Cruciatum anterior. Insertion for lig. Cruciatum anterior.  AIP. Aera intercondylaris posterior. Insertion for lig. Cruciatum posterior. Insertion for lig. Cruciatum posterior.  M-F. Mediale menisks forhorn’s forankring.  M-B. Mediale menisks baghorn’s forankring.  L-F. Laterale menisks forhorn’s forankring.  L-B. Laterale menisks baghorn’s forankring.  T-T. Tuberositas tibia. Insertion for M. Quadriceps. Insertion for M. Quadriceps.

12 12Thomas Tolstrup Art. genus  Knæets ledkapsel  Membrana synovialis forer ledhulen, men følger ikke membrana fibrosa rundt langs knæet.  Laver en omslagsfold, for derved at lave et ”tørt” rum til korsbåndene.  På den måde ligger korsbåndene inde i knæet men uden for synovialmembranen.  Intra articulært men ekstra synovialt.

13 13Thomas Tolstrup Art. genus  Knæets ledkapsel  Membrana fibrosas funktion er at stabiliserer leddet passivt og følger ledlinien, og laver en omslagsfold over patella og bagpå leddet.  Membrana fibrosa er forankret i den mediale menisks baghorn og den mediale side, hvilket forstærker den mediale menisk.  På lateralsiden er membranen kun forankret i baghornet, hvilket gør den laterale menisk mere ustabil.

14 14Thomas Tolstrup Art. genus  Minisker  Knæleddet har 2 meniskier en medial og lateral.  De består af fibrocatilago der gør dem bøjelige og seje.  Deres funktion er at fungere som en. 1. Bevægelig ledskål. 2. Støddæmpning.

15 15Thomas Tolstrup Art. genus  Miniskernes form  Den laterale tibiacondyl er fladere og mere cirkulær end den mediale der er lidt mere konkav og aflang.  Dette går igen på de to meniskiier, hvor den mediale er C-formet, og den laterale er mere O- formet, dog med åbning anteriormedialt.

16 16Thomas Tolstrup Art. genus  Meniskernes bevægelser  Den mediale menisk er fast forankret, i ledkapslen posteriort og medialt og forhornet er forankret med lig. coronarium, så den mediale er meget stabil.  Den laterale er kun forankret posteriort og meget lidt lateralt, forhornet er forankret i lig. Transversus genus, så den laterale er meget ustabil.  Når knæet flekteres trækker den laterale menisk sig ind i knæet, og under ekstension skubber cruciatum ant. Til lig. Transversus genus som så trækker den laterale menisk ud på plads.

17 17Thomas Tolstrup Art. genus  Meniskens forsyning  Set i tværsnit er menisken trekantet.  Den yderste 1/3 af den består af et vaskulært netværk (rød/rød afsnit), der kommer fra den yderste del af den synoviale membran. Bevægelig ledskål  Den midterste centrale 1/3 dele er avaskulære (rød/hvid afsnit), og modtager næring fra synovialvæsken og blodet via diffusion.  Den inderste 1/3 får udelukkende næring fra synovialvæsken. Støddæmpning

18 18Thomas Tolstrup Kaffepause

19 19Thomas Tolstrup Art. genus  Ligg. Coronaria og transversus genus  Lig. Coronarium U: anteriore kant af tibia U: anteriore kant af tibia I: mediale menisks forhorn I: mediale menisks forhorn F: stabiliserer forhornet F: stabiliserer forhornet  Lig. Transversus genus U: mediale menisks forhorn U: mediale menisks forhorn I: laterale menisks forhorn I: laterale menisks forhorn F: trække den laterale menisk på plads F: trække den laterale menisk på plads

20 20Thomas Tolstrup Art. genus  Lig. cruciatum anterius. U: mediale flade af den laterale U: mediale flade af den laterale femur condyl femur condyl I: area intercondylaris anterior I: area intercondylaris anterior F: forhindre anterior forskydning af F: forhindre anterior forskydning af tibia, kontrolerer lateral rotation tibia, kontrolerer lateral rotation og trækker den laterale menisk og trækker den laterale menisk på plads. på plads.

21 21Thomas Tolstrup Art. genus  Lig. cruciatum posterius U: laterale flade af den mediale U: laterale flade af den mediale femur condyl. femur condyl. I: area intercondylaris posterior. I: area intercondylaris posterior. F: forhindre posterior forskydning af F: forhindre posterior forskydning af tibia, kontrollere medial rotation. tibia, kontrollere medial rotation.  Cruciatum posterior er 1½ gange stærkere end cruciatum anterior.

22 22Thomas Tolstrup Art. genus  Lig. collaterale tibiale  U: Mediale femur epicondyl  I: Mediale på tibia  F: Forhindre valgus traume  Dybe fibre af LCM er forankret til ledkapsel og minisk.

23 23Thomas Tolstrup Art. genus  Lig. collaterale fibulare  U: Laterale femur epicondyl  I: Caput fibula  F: forhindre varus traume

24 24Thomas Tolstrup Art. genus  Musculus quadriceps femoris  U: Rectus femoris – SIAI Vastus medialis – femurs mediale bagflade Vastus medialis – femurs mediale bagflade Vastus intermedia – femurs forflade Vastus intermedia – femurs forflade Vastus lateralis – femurs laterale bagflade Vastus lateralis – femurs laterale bagflade  I: Tuberositas Tibia  F: Ekstension i Art. Genus Flektion i Art. Coxae (kun rectus) Flektion i Art. Coxae (kun rectus)

25 25Thomas Tolstrup Art. genus  Musculus biceps femoris  U: Caput longum – tuberischiiadicum Caput breve – linea aspera Caput breve – linea aspera  I: Caput fibula (begge hoveder)  F: longum – ekstention, adduktion, lateralrotation i Art. Coxae lateralrotation i Art. Coxae Flektion og lateralrotation i Art. Genus Flektion og lateralrotation i Art. Genus Breve – flektion og lateralrotation i Breve – flektion og lateralrotation i Art. genus Art. genus

26 26Thomas Tolstrup Art. genus  Musculus semimembranosus   U: Caput longum fra tuber ischiadicum.   I: Med 2 snipper på bagfladen og medialfladen af den mediale tibia condyl.   F: Flekterer og medialroterer i art. genus, samt ekstenderer, adducerer og medialroterer i art. coxae.

27 27Thomas Tolstrup Art. genus  Musculus semitendinosus   U: Caput longum fra tuber ischiadicum.   I: Pes anserinus.   F: Flekterer og medialroterer i art. genus, samt ekstenderer, adducerer og medialroterer i art. coxae.

28 28Thomas Tolstrup Spørgsmål?


Download ppt "1Thomas Tolstrup Art. genus Thomas Tolstrup Massør – Ist – Columna Terapeut"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google