Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ændring af konkurrenceloven m.v. 2007 31. maj 2007 Kontorchef Peter Langkjær Konkurrencestyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ændring af konkurrenceloven m.v. 2007 31. maj 2007 Kontorchef Peter Langkjær Konkurrencestyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Ændring af konkurrenceloven m.v. 2007 31. maj 2007 Kontorchef Peter Langkjær Konkurrencestyrelsen

2 Ændringer af konkurrenceloven Konkurrenceloven - lov nr. 384 af 10. juni 1997 - i kraft 1. januar 1998  Ændring 2000 (fra 1. oktober 2000)  EU-tilpasning  Ændring 2002 (fra 1. august 2002)  Yderligere indsats  Ændring 2005 (fra 1. februar 2005)  EU-tilpasning  Ændring 2007 (fra 1. juli 2007)  Yderligere indsats

3 Baggrunden for 2007-ændringen  Regeringens Globaliseringsstrategi (april 2006)  Rapport fra udvalget om styrkelse af konkurrencelovgivningen (november 2006)

4 Processen  Lovforslag – L 152 – fremsat 7. februar 2007  1. behandling 1. marts 2007  2. behandling 8. maj 2007  3. behandling 10. maj 2007  Ikrafttræden 1. juli 2007

5 Oversigt – indhold (I) Styrket håndhævelse af konkurrenceloven  Bedre opklaring  Spejling  Legemsbesigtigelse  Supplerende bødeprocedurer  [Indførelse af straflempelsesprogram]  Præcisering af KR’s uafhængighed

6 Oversigt – indhold (II) Konkurrence om offentlige ydelser  [Udbud og konkurrenceudsættelse]  Fritvalgsordninger  Konkurrenceforvridende støtte

7 Spejling  Adgang til at tage en identisk elektronisk kopi  Procedure  Forsegling af spejling, når medtages  KS har 25 hverdage til at gennemgå materiale  Virk. eller repræsentant har ret til at være til stede ved gennemgang af materialet  Virk. skal have kopi af det materiale, der tages fra spejlingen til sagen  Sletning eller forsegling af spejling

8 Legemsbesigtigelse  Visning af ”ydre” rum (fx lommer og tasker), ikke undersøgelse af legemet, herunder dets ”hulrum”  Procedure  Anmodning om tømme lommer m.v.  Tømning ske adskilt fra øvrige medarbejdere  KS ikke gennemtvinge tømning, men politiet

9 Supplerende bødeprocedurer  Bødeprocedurerne gælder kun i tilståelsessager  Administrative bødeforelæg  Kun hvor fast praksis om bødens størrelse  SØK skal samtykke  Indenretlige bødevedtagelser (Rpl. § 899)  Beskikkelse af ansatte i KS til at føre sager for byretten på vegne af SØK i sager om konkurrenceloven (Rpl. § 105)  En række navngivne juridiske medarbejdere beskikkes

10 Konkurrencerådet  Udnævnelse af medlemmer og stedfortrædere på baggrund af personlige og faglige kvalifikationer  Medlemmer skal fungere uafhængigt af deres virke  Formanden udpeges af ministeren  Evt. præcisering af organisationer med indstillingsret

11 Fritvalgsordninger KR får mulighed for at:  Påbyde en offentlig myndighed specifikke beregningsmetoder og afregningspriser m.v., hvis afregningsprisen er beregnet eller fastsat for lavt.  Påbyde efterbetaling til private leverandører, når afregningsprisen er fastsat for lavt

12 Konkurrenceforvridende støtte KR får mulighed for også at:  behandle sager om konkurrenceforvridende støtte, hvis påvirkning af samhandelen


Download ppt "Ændring af konkurrenceloven m.v. 2007 31. maj 2007 Kontorchef Peter Langkjær Konkurrencestyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google