Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Demokrati  Ordet demokrati stammer fra de oprindelige demokratier i antikkens Grækenland og er sammensat af ordene:  Demos: folk  Kratos: Styre  Altså.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Demokrati  Ordet demokrati stammer fra de oprindelige demokratier i antikkens Grækenland og er sammensat af ordene:  Demos: folk  Kratos: Styre  Altså."— Præsentationens transcript:

1

2 Demokrati  Ordet demokrati stammer fra de oprindelige demokratier i antikkens Grækenland og er sammensat af ordene:  Demos: folk  Kratos: Styre  Altså folkestyre.

3 Demokratiformer Direkte demokrati Indirekte demokrati  Også kaldet basisdemokrati  Folket stemmer direkte om forskellige forslag.  Eksempelvis: Folkeafstemninger (f.eks. om EU deltagelse. Benyttes ofte i Schweiz)  Også kaldet repræsentativt demokrati  Folket stemmer på repræsentanter der tager beslutningerne på folkets vegne.  Eksempelvis: Love der vedtages af politikere.

4 Konkurrence- & deltagelsesdemokrati Alf Ross Konkurrencedemokrati Hal Koch Deltagelsesdemokrati  Statsform (forfatning/grundlov)  Politiske rettigheder tildeles folket som vælger repræsentanter.  Målet er at skaffe et flertal, så kan mindretallet ignoreres.  Fastlæggelse af det suveræne folk med valgret.  Tankegang (livsform)  Samtale og gensidig forståelse for helheden.  Målet er dialog. Afstemninger er ikke demokrati for flertallet har ikke altid ret.  Folkeopdragelse til demokratisk deltagelse.

5 Beslutningsformer  Direkte demokrati (alle stemmer)  Repræsentativt demokrati (folkevalgte politikere)  Konsensus (alle har vetoret)  Diktatur (diktatoren bestemmer)  Oligarki (få fra eliten bestemmer)  Autonomi (alle gør hvad de vil)

6 Magtens tredeling  For at modvirke at magten centraliseres forslog Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) en tredeling af magten.  Lovgivende magt: Folketinget  Folketingsmedlemmerne er bunden af deres overbevisning ikke af deres vælgere. (…eller deres løfter)  Udøvende magt: Regeringen  Herunder vælges ministrene af statsministeren og ministerierne er altså også en del af den udøvende magt, hvor f.eks. Politiet ligger under justitsministeriet.  Dømmende magt: Dommerne  Den dømmende magts uafhængighed sikres ved at den lovgivende og udøvende magt ikke må ændre på dommernes afgørelser. Det understreger domstolenes selvstændige stilling og uafhængighed.

7 Den parlamentariske styringskæde

8 Parlamentarisme  Parlamentarisme: Parlamentet/Folketinget vælger og kan afsætte regeringen.  Positiv parlamentarisme: Regeringen skal have flertal (f.eks. Tyskland).  Negativ parlamentarisme: Regeringen må ikke have et flertal imod sig (DK).  I Danmark vælges statsministeren under dronningerunden, hvor alle partier peger på deres statsministerkandidat. Statsministeren vælger selv ministrene.  Mistillidsvotum: Når over 50% i folketinget stemmer for at en minister skal gå af. Statsministeren udpeger en ny. Er mistillidsvotummet til statsministeren skal regeringen gå af og holde en ny dronningerunde eller udskrive valg.

9 Lovgivningsprocessen  En minister, et medlem af folketinget (MF), en organisation, et medie eller en borger bliver opmærksom på et problem, som tages op politisk.  Regeringen eller et menigt medlem fremsætter et lovforslag.  1. behandling: Principiel debat uden afstemning.  Lovforslaget behandles i et af folketingets udvalg.  2. behandling: Der stemmes om forslaget skal gå videre til 3. behandling eller om eventuelle ændringsforslag  3. behandling: Forslaget vedtages eller forkastes.

10 Det politiske styre i Danmark  Kommuner Oversigt over regionerne  Regioner  Stat  EU


Download ppt "Demokrati  Ordet demokrati stammer fra de oprindelige demokratier i antikkens Grækenland og er sammensat af ordene:  Demos: folk  Kratos: Styre  Altså."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google