Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det Nye Universitetshospital i Århus I Styregruppemøde I d. 10.06.2009 Orienteringsmøde Akutcenter 21.09.10 Det Nye Universitetshospital i Århus.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det Nye Universitetshospital i Århus I Styregruppemøde I d. 10.06.2009 Orienteringsmøde Akutcenter 21.09.10 Det Nye Universitetshospital i Århus."— Præsentationens transcript:

1 Det Nye Universitetshospital i Århus I Styregruppemøde I d. 10.06.2009 Orienteringsmøde Akutcenter 21.09.10 Det Nye Universitetshospital i Århus

2 Det Nye Universitetshospital i Århus I Orienteringsmøde I d. 21.09.2010 Dagsorden 1.Velkomst 2.Opgaven i brugermøderne 3.Grundlag for disponering af Akutcenter 4.Hovedgreb i skitseprojektet 5.Disponering af Akutcenter 6.”Fælles akutmodtagelse – Hvordan tegner fremtiden sig?” – v. Ole Mølgaard og Pia Stie-Svendsen

3 Det Nye Universitetshospital i Århus I Orienteringsmøde I d. 21.09.2010 Velkomst • Intentionen er at sætte rammerne, så I ved, hvor langt vi er inden første brugermøde. Hvad vil vi ikke i dag ? • Ikke drøfte dimensionering, aktivitet eller kapacitet. • Ikke drøfte konkrete forslag til ændringer i de tegninger, der vises.

4 Det Nye Universitetshospital i Århus I Orienteringsmøde I d. 21.09.2010 Velkomst Hvad vil vi gerne i dag ? • Sikre, at repræsentanter i de 3 brugergrupper for Akutcentret har en fælles viden om forslag til disponering af arealer i Akutcenteret pr. i dag. • Give jer en introduktion til det, der skal ske i de kommende brugermøder, så vi har et godt udgangspunkt for at komme i mål med opgaven.

5 Det Nye Universitetshospital i Århus I Orienteringsmøde I d. 21.09.2010 Velkomst Der er nogle ting, der allerede ligger fast forud for jeres deltagelse i dispositionsforslaget, som gældende præmisser for arbejdet: • Arealer – Akutcenter i alt 5.576 kvm. • Økonomi • Tid • Øvrige ting: – Tekniske kerner – Brandkrav •

6 Det Nye Universitetshospital i Århus I Styregruppemøde I d. 10.06.2009 2. Opgaven i brugermøderne Det Nye Universitetshospital i Århus

7 Det Nye Universitetshospital i Århus I Orienteringsmøde I d. 21.09.2010 Opgaven i brugermøderne • Opgaven at omsætte visionen for akutcentret til et dispositionsforslag, som indeholder funktioners indbyrdes placering og rummenes interne placering inden for funktionerne. • Visionen en fælles indgang til hospitalet med et velfungerende samarbejde om den akutte, uafklarede patient på tværs af specialerne.

8 Det Nye Universitetshospital i Århus I Orienteringsmøde I d. 21.09.2010 Opgaven i brugermøderne • Ikke drøfte dimensionering, aktivitet og kapacitet. • Udfordringer  Arealer, tid og økonomi. • Areal: 5.576 kvm. • Tid: Dispositionsforslaget færdigt januar 2011. • Økonomi: Fastsat ramme for projektet.

9 Det Nye Universitetshospital i Århus I Orienteringsmøde I d. 21.09.2010 Opgaven i brugermøderne • 3 brugergrupper, som hver holder 3 møder: a)Børnespor b)Specialiseret del, almen del, billeddiagnostik, ambulancehal, katastrofeberedskab etc. c)Visitationssenge • Deltagere: brugerrepræsentanter, arkitekt, planlægger, ingeniør, arbejdsmiljø + Projektafdeling og medicoteknisk afdeling.

10 Det Nye Universitetshospital i Århus I Orienteringsmøde I d. 21.09.2010 Opgaven i brugermøderne • Mødeplan

11 Det Nye Universitetshospital i Århus I Orienteringsmøde I d. 21.09.2010 Opgaven i brugermøderne • Dagsorden med materiale til brugermøderne sendes ud én uge før møderne. • Møde 1: fokus på funktionsområder og flow • Møde 2: fokus på funktionsområder og flow • Møde 3: Enkeltrum - behov for ændringer inden for arealrammen. • Materiale: Dagsorden, tegning, rumprogram og StOP-diagrammer for patientflow i akutcenter.

12 Det Nye Universitetshospital i Århus I Orienteringsmøde I d. 21.09.2010 • Det, vi sætter i gang med brugermøderne fra 5. oktober er brugermøder om dispositionsforslaget. Oktober 2010 – januar 2011. • Derefter følger brugermøder i projektforslagsfasen, hvor alle rum skal indrettes og bestykkes med inventar. Februar 2011 – juni 2011. Opgaven i brugermøderne

13 Det Nye Universitetshospital i Århus I Styregruppemøde I d. 10.06.2009 3. Grundlag for disponering af Akutcenter Det Nye Universitetshospital i Århus

14 Det Nye Universitetshospital i Århus I Orienteringsmøde I d. 21.09.2010 Baggrund • ”Rapport – Oplæg til konceptuelle løsninger”, januar 2009. – Tværgående arbejdsgruppe • Generelle tilpasninger af projektet. – Har stort set ikke haft konsekvenser for Akutcenteret.

15 Det Nye Universitetshospital i Århus I Orienteringsmøde I d. 21.09.2010 Et enkelt ”StOP” undervejs • StOP – Standard Operating Procedures. • Metoden: – Synliggøre flows – Redegøre for administrative processer – Afklare snitflader til: • Rum • IT • Personale • Udstyr

16 Det Nye Universitetshospital i Århus I Orienteringsmøde I d. 21.09.2010 • ”Den gående patient”. StOP - Eksempel på patientflow

17 Det Nye Universitetshospital i Århus I Orienteringsmøde I d. 21.09.2010 StOP - Akutcenteret • Patientflows vedrørende Akutcenteret: – Præhospital kontakt til hospitalet – Den gående patient – Den liggende akutte patient – Børnesporet – Traumepatienten – Isolationspatienten – Trombolysepatienten – Visitationssenge – Patient afgået ved døden

18 Det Nye Universitetshospital i Århus I Orienteringsmøde I d. 21.09.2010 Skitseprojekt - Akutcenteret • Udsendes 1 uge før første brugermøde


Download ppt "Det Nye Universitetshospital i Århus I Styregruppemøde I d. 10.06.2009 Orienteringsmøde Akutcenter 21.09.10 Det Nye Universitetshospital i Århus."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google