Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energimærkning af bygninger i Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energimærkning af bygninger i Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Energimærkning af bygninger i Danmark
Nuværende regler Problemer og løsninger Fremtidens udfordringer Kåre Groes, Energistyrelsen

2 Nuværende regler i Danmark
Ved salg (leje juli 09) Regelmæssig for bygninger over 1500 m² (1000 m² juli 09) Alle offentlige bygninger over 60 m². Alle nye bygninger

3 Energimærker besparelser
bygninger energimærket i 2007 Gns. 20% besparelse Tilbagebetalingstid 9 år

4 Hvem laver energimærker?
Januar 2006 – maj 2008: Energikonsulenter personligt beskikket af Energistyrelsen Maj 2008 – maj 2011: Energikonsulenter godkendt i andre EU-lande inkl. Norge Certificerede energimærkningsfirmaer Maj 2011 og frem: Kun certificerede energimærkningsfirmaer certificeret efter ISO 9001 og Energistyrelsens særlige krav

5 Hvilke typer energimærker findes?
Energimærker til enfamiliehuse: Parcelhuse Række- og dobbelthuse Etageboliger under 500 m² Energimærker til flerfamiliehuse: Alle etageboliger Energimærker til handel, service og offentlige bygninger: Administration Institutioner mv.

6 Energimærkning – hvordan?
Alle 3 typer energimærker laves således: Data indsamles inden huset besigtiges Huset besigtiges, måles op og alle bygningsdele og anlæg registreres Energikonsulenten har valgfrihed ved indsamling af data Energimærket beregnes med teoretisk forbrug og beregnede besparelsesforslag Kopi af energimærket og beregningsdata sendes til Energistyrelsen

7 Håndbogen for energikonsulenter
Energistyrelsens regler Juridisk Administrativ Teknisk

8 Kvalitetssikring Mulighed for at anvende faglige vurderinger og metodefrihed til at finde inddata Ny kvalitet i mærkningen – 4 kriterier: Virkelighedstro data – 10 % Retvisende energimærke A -> G – 10 % Energibesparelsesforslag – 60 % Forståelighed for brugeren – 20 % Energistyrelsens kvalitetssikring: elektronisk screening, skrivebordskontrol og teknisk revision med husbesøg

9 Største problemer og løsninger
Ikke mange energimærker på store bygninger For få energikonsulenter og lange ventetider på at få energimærke Offentlige myndigheder laver ikke nok energimærker – frist juli 2009 – og gennemfører ikke energibesparelser Private bygningsejere bruger ikke besparelsesforslagene i energimærket nok

10 Ikke mange energimærker på store bygninger
Hvorfor? Før 2006 baseret på skønnede besparelser. Efter 2006 beregnede besparelser. Kræver store mængder inddata. Energimærker blev meget dyre, over kr. og tog meget lang tid at lave Løsning: Ny håndbog med faglig vurdering Udvikling af standardbygninger Fokus på besparelser

11 For få energikonsulenter
Hvorfor? Stor mangel på ingeniører og arkitekter Mange flere bygninger skal energimærkes end før 2006 Løsning: Åbnet for certificering af energimærkningsfirmaer fra maj 2008 Firmaer er selv ansvarlig for kvaliteten og intern bemanding Større fleksibilitet til firmaerne

12 Offentlige myndigheder laver ikke nok energimærker
Hvorfor? Kommunalreform i Danmark og sen start Mange kommuner har ikke penge sat af Løsning: Frist forlænget fra januar 2008 til juli 2009 Alle myndigheder som ikke når fristen kommer på ministerens sorte liste Krav om styr på energimærkning for at blive udnævnt til energiby

13 Energimærket bruges ikke nok
Hvorfor? Mærket kommer på et svært tidspunkt Ikke nok kendskab til energimærkning Løsning: Alle energimærker offentliggøres på internettet fra oktober 2008 Kommercielt salg af inddata fra energimærker til interesserede, f.eks. forsyningsselskaber med besparelsesforpligtelse

14 Håndværkere og byggeindustri
Energiselskaber Banker og kreditforeninger Ejere/administratorer Myndigheder Energimærkning Det fælles grundlag for alle aktører i byggeriet, som er inddraget i bygningsforbedringer

15 Fremtidens energimærkning Certificering af firmaer
Danak Certificerende organer Kvalitetsledelse Kundebehandling Håndbog Energimærknings- firmaer

16 Krav til certificering af firma
Et effektivt kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001 og Energistyrelsens særlige krav Mærker af høj kvalitet Forbedringer i kvalitet De rigtige kompetencer (uddannelse eller prøve) Ordentlig kundebehandling (seriøs klagebehandling i firmaet) Efterkomme krav om berigtigelse ved klage til Energistyrelsen Gode mærkninger af høj kvalitet Se alle krav på


Download ppt "Energimærkning af bygninger i Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google