Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overenskomst 2011 Kravindsamling God debat!. Tidsperspektiv Varsling og iværksættelse af konflikt. 26. April - 23. maj Elektronisk kravindsamling Juni-

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overenskomst 2011 Kravindsamling God debat!. Tidsperspektiv Varsling og iværksættelse af konflikt. 26. April - 23. maj Elektronisk kravindsamling Juni-"— Præsentationens transcript:

1 Overenskomst 2011 Kravindsamling God debat!

2 Tidsperspektiv Varsling og iværksættelse af konflikt. 26. April - 23. maj Elektronisk kravindsamling Juni- september Behandling af krav i Danske Fysioterapeuter Oktober- november Behandling af krav i Sundhedskartel let November - februar Forhandlinger ml. Sundhedskartel let og KL hhv. Danske Regioner Medio marts Urafstemningsmateriale sendes ud, afholdelse af urafstemning Opnåelse af resultat Forhandlings- sammenbrud 6. Maj TR-årskonference: etiske dilemmaer 20. april Kick-off konference

3 Sundhedskartellet Danske Regioner Udveksling af krav og forhandling Forhandlings- resultater Krav Dig og dine kolleger Din organisation i Sundhedskartellet Kommunernes Landsforening Urafstemning Krav behandles i organisationen

4 HVAD ER RAMMERNE? Brug fantasien Ingen lønfest Forslag der gavner alle Lønnen vil naturligvis være et tema ved OK11, men vi må erkende, at der også vil komme fokus på andre områder. Der er brug for inspiration til at udvælge disse områder.

5 LØN TIL HELE LIVET Lønnen skal stige mere end priserne i overenskomstperioden, så købekræften forbedres. Derfor skal din løn løbende forbedres. Forbedringer af din løn kan både ske, når overenskomsterne bliver fornyet, og ved en forhandling på din arbejdsplads, eksempelvis som et lokalt tillæg. Hvad mener du? •Hvor vigtig er løn for dig? •I hvor høj grad skal der være mulighed for, at din løn kan forhandles lokalt på arbejdspladsen? •Hvor vigtig er pension for dig? •Andre emner du synes er vigtige.

6 FAGLIG OG PROFESSIONSRETTET UDVIKLING Løbende efter- og videreuddannelse på et højt fagligt niveau og god kvalitet i sundhedsydelserne er to sider af samme sag. Derfor skal det være nemmere at deltage i faglig og professionsrettet efter- og videreuddannelse. Samtidig skal der i det daglige være plads til at tænke over tingene og måden, som opgaverne løses på. Hvad mener du? •Hvor vigtig er faglig og professionsrettet uddannelse for dig? •Hvad har du behov for, hvis du skal kunne styrke din faglighed og videreudvikle dig på arbejdspladsen? •Andre emner du synes er vigtige.

7 DET GODE ARBEJDSLIV Vilkårene for at få arbejdslivet og privatlivet til at hænge sammen skal forbedres – uanset om man er ung eller seniormedarbejder. Det er vigtigt, at der på arbejdspladsen er tid og rum til at skabe de rammer, der er behov for. Det gælder f.eks. i forhold til:  Større indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde  Bedre værn om den enkeltes frihed  Fokus på arbejde på skæve tider •Hvor vigtigt er det gode arbejdsliv for dig? •Hvilke ting i relation til arbejdstiden er vigtige for dig? •Hvad skal der til for at skabe en god arbejdsplads? •Hvad har du behov for i netop den fase af livet, hvor du er? •Andre emner du synes er vigtige.

8 HVAD BETYDER MEST FOR DIG? Hvordan vil du prioritere mellem de tre temaer: • Løn til hele livet • Faglig og professionsrettet udvikling • Det gode arbejdsliv Tegn selv dine streger…

9 GIV DIN MENING TIL KENDE Følg med på www.fysio.dk/OK11 Klik på Kravindsamling og følg anvisningerne… Jo flere tilkendegivelser - jo bedre grundlag for forhandlingerne!


Download ppt "Overenskomst 2011 Kravindsamling God debat!. Tidsperspektiv Varsling og iværksættelse af konflikt. 26. April - 23. maj Elektronisk kravindsamling Juni-"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google