Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En klimaberedt region Klimatilpasningens politiske dimension Politikerseminar 21. Maj 2014 v. Formand Jens Mandrup, Miljø og Trafikudvalget, Region Hovedstaden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En klimaberedt region Klimatilpasningens politiske dimension Politikerseminar 21. Maj 2014 v. Formand Jens Mandrup, Miljø og Trafikudvalget, Region Hovedstaden."— Præsentationens transcript:

1 En klimaberedt region Klimatilpasningens politiske dimension Politikerseminar 21. Maj 2014 v. Formand Jens Mandrup, Miljø og Trafikudvalget, Region Hovedstaden

2 Hovedstadsregionen klimastrategi sætter retning på den fælles indsats!

3 Hvorfor skal vi klimatilpasse? Vi skal: • forebygge og mindske klimaændringerne • skabe grøn vækst Klimatilpasning kræver: • Fælles retning - nationalt > lokalt (forsyningsselskaber, kommuner, borgere) En koordineret indsats kan betyde en mere omkostningseffektiv indsats

4 Klimaudfordringerne går på tværs af myndigheds- og sektorgrænser • Pladsen bliver trang i kloakkerne • Erosions- og oversvømmelsesrisici ved kysterne • Juridiske og finansielle barrierer og udfordringer • Store investeringer ifm installation af nye tekniske og grønne anlæg. Investeringerne har lange afskrivningstider. • Nye former for samarbejde, dialog og fælles forståelse og prioritering

5 Samarbejde på tværs er en nødvendighed! • Samspil mellem myndigheder, erhvervsliv og borgere • Samspil mellem kommunal vandplanlægning og anden kommunal planlægning • Politisk ejerskab • Herved kan vi skabe grøn vækst og udvikling og tryghed for den enkelte borger

6 Muligheder og potentialer for kommuner og region! • Midlertidig opmagasinering af vand kan give anledning til nye rekreative elementer i bybilledet • Vandet som en ressource • Hospitalerne som cases for • nye vandteknologiske løsninger • rensning af spildevand • Nye rekreative løsninger • Regional Task Force?

7 Potentiale for Grøn Vækst gennem offentlig-privat samarbejde om nye løsninger! • Udvikling af alsidige grønne vandløsninger • Danske løsninger som et udstillingsvindue • Prioritering af innovation


Download ppt "En klimaberedt region Klimatilpasningens politiske dimension Politikerseminar 21. Maj 2014 v. Formand Jens Mandrup, Miljø og Trafikudvalget, Region Hovedstaden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google