Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015 - 2018.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015 - 2018."— Præsentationens transcript:

1 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi

2 Regional vækst- og udviklingsstrategi
Ny lov om erhvervsfremme og regional udvikling danner grundlaget for vækst og udviklingsstrategien. Loven er vedtaget som en konsekvens af anbefalingerne i evalueringen af kommunalreformen og på baggrund af den politiske aftale om rammer for justering af kommunalreformen indgået af alle Folketingets partier i juni 2013. Målet er: En stærkere sammenhængende strategisk indsats Tættere strategisk samspil mellem kommunalt, regionalt og nationalt niveau Mere målrettede og effektive indsatser for vækst og udvikling Region Sjælland har allerede bevæget sig et godt stykke ad vejen, idet vi i de senere år har øget sammentænkningen mellem Regionsrådets og Vækstforums aktiviteter, bl.a. gennem fælles finansiering af fælles indsatser.

3 Regionsrådets og Vækstforums roller
Regionsrådet skal vedtage en regional vækst- og udviklingsstrategi Vækstforum Sjælland skal bidrage med de erhvervs- og vækstrettede dele

4 Formålet med strategien?
At skabe varig vækst og blivende beskæftigelse Styrke den strategiske sammenhæng mellem erhvervsfremmeinitiativer og øvrig regional udvikling Sætte retning for den ønskede udvikling i Region Sjælland Være et politisk prioriteringsredskab, der indikerer tilvalg og fravalg i den strategiske indsats Strategien er grundlag for Vækstforum og Regionsrådets prioritering af udviklingsmidler (ca. 140 mio. kr. om året). Formålet med at lave en regional vækst- og udviklingstrategi er at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse i Region Sjælland Det er den første strategi Vækstforum og Regionsrådet skriver sammen og strategien skal styrke den strategiske sammenhæng mellem erhvervsfremmeinitiativer og øvrig regional udvikling. Den handler fx om, at gøre regionen attraktiv at placere sig i for BÅDE virksomheder og for borgere: Det handler om både erhvervsudvikling, uddannelsesmuligheder og bosætningsinitiativer. Vækst- og udviklingsstrategien skal være med til at sætte retning på de konkrete handlinger, samarbejder og resultater, vi sammen skal skabe ude hos virksomheder og borgere i regionen. Der lægges afgørende vægt på, at der kommer resultater og effekt ud af indsatsen. De igangsatte initiativer skal gøre en forskel for erhvervsliv og borgere. Vi skal blive skarpere og endnu mere fokuserede i vores strategier, hvis vi skal opnå størst muligt effekt af vores indsats. Strategien skal være et politisk prioriteringsredskab, der overfor vores samarbejdspartnere indikerer tilvalg og fravalg i de vi gerne vil.

5 Tanker om indhold Mulige temaer i strategien:
Virksomheder og arbejdspladser Kompetence Grøn Vækst – energi og miljø Tilgængelighed – bo og leve godt Offentlige anlægsinvesteringer

6 Dilemmaer: Virksomheder og arbejdspladser
Enkelte styrkepositioner eller bredere vækstdrivere – hvor skal fokus ligge? Mange mindre eller få store virksomheder – hvad skal der satses på? Sjællandsk eller tværregional erhvervsfremme – hvor skal indsatsen ligge? Etableret industri eller nye high tech erhverv – hvor skal vi satse? Eksisterende virksomheder eller tiltrækning af nye virksomheder og investeringer – hvor skal væksten komme fra? Der er udarbejdet et politisk debatoplæg med en række dilemmaer. De skal ses som Regionsrådets og Vækstforums foreløbige tanker om temaer i den regionale vækst- og udviklingsstrategi og skal hjælpe til en forståelse af de dilemmaer, der er i udformningen af en regional vækst- og udviklingspolitik. Klare prioriteringer er nøgleordet for at opnå den største effekt af indsatsen. Alle evalueringer af tidligere indsatser viser, at jo mere fokuserede indsatser, der sættes i værk, jo mere effekt har de. Hvad skal vi så prioritere? Der er i debatoplægget gengivet en række dilemmaer, der er relevante for udviklingen i Region Sjælland. Vil vi satse på det ene eller det andet? Dilemmaer er sat skarpt op for at danne det bedste udgangspunkt for en debat.

7 Dilemmaer: Kompetence
Udvikling af campusmiljøer eller et bredt uddannelsesudbud i hele regionen – hvad skal den regionale uddannelsesdækning satse på? Talentfulde eller frafaldstruede unge – for hvem skal kompetenceniveauet løftes? Generelt kompetenceløft eller behovsstyret uddannelse – hvordan sikres kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne?

8 Dilemmaer: Grøn vækst Udvikling af nye grønne teknologier eller udrulning af eksisterende teknologier – hvad skal der satses på? Det offentlige som vækstdriver eller bedre rammevilkår for virksomheder – hvad skaber bedst vækst? Ressource- og energieffektivitet i Region Sjælland som virksomhed eller en bredere indsats udad i regionen – hvordan skal vi arbejde med bæredygtig udvikling? Indsatsen overfor grundvandet er højt prioriteret - hvordan sikres boligejerne belastet af jordforurening samtidigt?

9 Dilemmaer: Tilgængelighed
En generel offentlig service eller service målrettet pendlere – hvad skal regional kollektiv trafik tilgodese? Intern mobilitet i regionen eller international tilgængelighed – hvad skal forbedres? Bosætningsregion eller erhvervsregion – hvad skal Region Sjælland være? Generelle indsatser eller eksisterende vækstpotentialer – hvad skal understøttes for at skabe udvikling i yderområder og landdistrikter? Markedsføring eller udviklingen af produkter – hvad skal turisme-indsatsen fokusere på?

10 Proces for udarbejdelsen
2014 Debatfase: maj - juni Skrive fase: aug.-sept. Høringsfase: okt.- dec. Viden og holdninger fra regionale aktører og borgere bringes i spil ift. prioritering af indsatser Der følges op på debatten og udkast formuleres. Udkast god-kendes og sendes i høring. Den endelig udgave forventes vedtaget primo 2015 Når vision og temaer er på plads efter Vækstforums døgnseminar i maj, beder vi om de regionale aktørers holdninger og input til prioriteringen af indsatser og deres bud på, hvad der giver mest effekt. På baggrund af debatten udarbejdes et forslag til høringsudkast, som Regionsrådet og Vækstforum i august og september får mulighed for at arbejde med. Den endelige strategi vedtages primo marts.

11 Hjælp os med at finde de gode historier
Lige nu indsamler vi 50 gode historier om personer, der er med til at udvikle Region Sjælland: Følg indsatsen og deltag i debatten på Facebook Vi udvikler Region Sjælland Giv et bud på en person, der er med til at udvikle Region Sjælland og de andre gode historier Regionsjaelland.dk/viudvikler I forbindelse med udarbejdelsen af den regionale Vækst- og udviklingsstrategi ønsker Region Sjælland at: Involvere borgerne i arbejdet med Vækst- og udviklingsstrategien og derved gøre opmærksom på regionens indsats på udviklingsområdet. Engagere specifikke samarbejdspartnere og aktører for at knytte dem tættere på udformningen og den efterfølgende udmøntning af den nye strategi. I kan være med til at bidrage med at deltage i debatten på facebook eller i de lokale medier.


Download ppt "Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015 - 2018."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google