Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts 2012 ”Når alle er forskellige er ingen anderledes”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts 2012 ”Når alle er forskellige er ingen anderledes”"— Præsentationens transcript:

1 Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer?

2 Herningvej Skole – skolen på toppen!
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Herningvej Skole – skolen på toppen! René Arnold Knudsen Skoleleder på 12. år integration, frivillig, DRK, rejser, EVA Skolen Forældre, elever og medarbejdere => gode klasser  Sprog og adfærd Elevgrundlag => socio-økonomiske forhold => acceptere skolens grundvilkår Den gode fortælling 

3 Lovgivning og de formelle rammer
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Lovgivning og de formelle rammer Undervisning, læring og dannelse Forældreinddragelse & det gode skole-hjemsamarbejde

4 Lovgivning og de formelle rammer
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Lovgivning og de formelle rammer

5 Formelle rammer Folkeskolens formål
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Formelle rammer Folkeskolens formål § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

6 Formelle rammer Fælles Mål 2009: Dansk som andetsprog
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Formelle rammer Fælles Mål 2009: Dansk som andetsprog ”Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres samlede sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal bidrage til, at eleven udvikler forudsætninger for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole og samfund, samt forberede til videre uddannelse.”

7 Formelle rammer Skolestart med to sprog Skolestart, hvordan?
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Formelle rammer Skolestart med to sprog ”Undervisningen i børnehaveklassen skal tage udgangspunkt i og videreudvikle færdigheder, viden og erfaringer, som børnene har tilegnet sig i familie, dagtilbud og fritid.” (Godt begyndt i skole, Aalborg Kommune 2010) Skolestart, hvordan? 2-sprogede i modtageklasse 2-sprogede i en 2-kulturel klasse 2-sprogede med behov for dansk som andetsprog 2-sprogede elever uden støtte

8 Undervisning, læring og dannelse
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Undervisning, læring og dannelse

9 Læring her, der og alle vegne!
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Læring her, der og alle vegne! Hvordan lærer en 2-sproget elev Almen og særlig opgave At være tosproget At have brug for to sprog i sin hverdag At bruge sproget Sprog og identitet hænger sammen! Sprog som kulturbærer Modersmålets betydning Modersmålet som ressource Sproglige/kulturelle forudsætninger Sprogvurderinger, hvad viser de? Kulturinddragelse – handler ikke om sprog!

10 Den røde tråd fra før-skole til skole
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Den røde tråd fra før-skole til skole er at tage udgangspunkt i barnets samlede kompetencer er at se barnets sprog som et samlet hele er at der finder samarbejde sted mellem daginstitution og skole er at beskrive barnets sproglige/kulturelle forudsætninger ved skolestart – statusskemaer er at vurdere det enkelte barns behov for sproglig støtte ved skolestart er at HUSKE, at ikke kun sproget alene er barnets kompetencer

11 Hvordan støtter vi bedst 2-sprogede elever?
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Hvordan støtter vi bedst 2-sprogede elever? En ledelsesopgave og alles opgave! EVA: en særlig og almen opgave! inddrage viden i undervisningen af 2-sprogede rum og forum for refleksion og faglige drøftelser udarbejde de nødvendige principper! Folkeskolens formålsparagraf (igen) §1. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati => integration/inklusion = medborgerskab! Anerkendelse er det bærende i mødet med andre kulturer forudsætning for læring og dannelse

12 Hvordan støtter vi bedst 2-sprogede elever?
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Hvordan støtter vi bedst 2-sprogede elever? ”Når alle er forskellige, er ingen anderledes” at sidestille børns forskelligheder! inkluderende! Inddrage modersmål og kulturbaggrund aktivt i undervisningen (litteratur, temaer osv.) f.eks. Verdensborger-ideen, medborgerskab Ved anerkendelse - også i indlæringen! det bærende i mødet med andre kulturer 2-sprogethed som en kompetence Ved at skolen møder eleverne med positive forventninger forvente mere af vores elever end vi gør!

13 Hvordan støtter vi bedst 2-sprogede elever?
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Hvordan støtter vi bedst 2-sprogede elever? Fokus på tilrettelæggelse af undervisning af 2-sprogede elever og fokus på 2-sprogsundervisning og for-forståelse tage udgangspunkt i elevens forudsætninger øge bevidsthed om læsning, læseprocesser mm. dansk som andetsprog som dimension i ALLE fag skabe ydre rammer som rum for indre læring 2-sprogede elevers udfordringer med at lære forskellige fag og sprog samtidig indskoling mellemtrinnet Udskolingen Lektiehjælp, modersmål, valgfag

14 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Sprogpædagogisk fokus skal præge undervisningen Organisatorisk struktur og læreprocesser Opprioritering af lærerens formelle kompetencer Løbende opkvalificering og rekruttering Systematiser videndeling om undervisningen Fagteam og fora for reel videndeling Skole-hjemsamarbejdet skal sikre tosprogede forældres aktive deltagelse Nye samarbejdsformer og forventningsafklaring Undervisning i Da2 skal sikres ressourcemæssigt Sikre at tildelte timer anvendes til formålet Kommunal praksis og nedskrevne målsætninger F.eks. gennem integrationspolitik mm.

15 Forældreinddragelse & det gode skole-hjemsamarbejde
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Forældreinddragelse & det gode skole-hjemsamarbejde

16 Velkommen til den danske folkeskole
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Velkommen til den danske folkeskole Kulturmødet Fag og undervisning Andet end ”almindelig” undervisning Skole-hjemsamarbejdet

17 det gode skole-hjemsamarbejde
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Forældreinddragelse & det gode skole-hjemsamarbejde Interkulturelle forældre skal inddrages aktivt og anerkendende i samarbejdet (også omkring det faglige, metoder, indhold mm.) fordi forældres interesse for skolen gør barnets skole(gang) interessant => grobund for læring særlig fokus på at skole-hjemsamarbejdet betyder noget samtaler, elevplaner, forældreintra forældremøders særlige karakter (de bløde værdier => fælles forståelsesramme) forældreråd og kontaktgrupper

18 Forældreinddragelse og det gode skole-hjemsamarbejde
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Forældreinddragelse og det gode skole-hjemsamarbejde Dialog om integration (inklusion) og om det der er ”farligt”, kontroversielt, og også ubehageligt tale om det vi ikke forstår Dialog om formålsparagraffen og - at integration er mere end fag og lektier, men også alt det andet der sker i skolen (forældreansvar) de uskrevne regler, alternative dage, fødselsdage, lejrskoler mm. => fælles referenceramme sociale kompetencer og hvordan vi omgås hinanden udenfor skolens mure sociale koder (Manu Sareen) når børn er fritaget i kristendom, mister de også rigtig meget kulturforståelse og hele kultur-fænomenet Det sociale og kulturelle fællesskab Herningvej Skole arbejder aktivt med rollemodeller gennem etniske kontaktgrupper og forældremøder skolens bestyrelse, der afspejler elevgrundlaget ”rollemodeller” intern/ekstern

19 Etabler kontaktgrupper!
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Etabler kontaktgrupper!

20 Vi fremmer integration/inklusion ved
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Vi fremmer integration/inklusion ved at fortælle de gode historier og ved at være stolt over skolen og skolens elevgrundlag indskrivninger og når vi er i avisen at fremhæve en velfungerende skole, hvor sprog, adfærd, omsorg og trivsel i talesættes at fokusere på integration og ikke sociale problemer! at fortælle interkulturelle forældre at de betyder noget og at deres livs fortælling er vigtig! udfordre barnet til selvstændighed! de skal tale med deres barn om alt, dagligt!

21 ”Jeg er mest bange for, at de kun ser ”hende med tørklædet”.
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? ”Jeg er mest bange for, at de kun ser ”hende med tørklædet”. At de ikke ser mig, Ifrah”.

22 Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Sammenfatning

23 De formelle rammer – hvad vil vi?
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? De formelle rammer – hvad vil vi? Integration, inklusion og medborgerskab Anerkendelse – skab udvikling for alle at blive set/mødt Strukturelle og organisatoriske rammer skab rammerne Udfordrende og kvalitativ undervisning høje forventninger – fremtidshåb – søg viden - lærerkompetencer Forældre den vigtigste ressource - vejledning – dialog mellem de voksne

24 Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer?

25 rak-kultur@aalborg.dk www.herningvej-skole.dk
Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts ”Når alle er forskellige er ingen anderledes” - hvordan takler og understøtter vi etnisk mangfoldighed i læringssituationer? Hvis du vil vide mere, så kontakt eller se på


Download ppt "Konference: Sproget skaber virkeligheder, Foreningen for 2-sprogede småbørns vilkår, Vejle den 20. marts 2012 ”Når alle er forskellige er ingen anderledes”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google