Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til REACH 28.11.2006. Agenda •REACH i overskrifter •REACH i flere detaljer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til REACH 28.11.2006. Agenda •REACH i overskrifter •REACH i flere detaljer."— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til REACH 28.11.2006

2 Agenda •REACH i overskrifter •REACH i flere detaljer

3 REACH i overskrifter •Hvad handler REACH om? •Hvilke fundamentale ændringer sker der med REACH? •Hvordan bliver den enkelte virksomhed involveret? •Hvor er den politiske proces om REACH? •Hvornår skal en virksomhed reagere (første gang)? •Hvilke funktionsområder kunne involveres i REACH arbejdet? •Hvordan vil REACH påvirke markedet? •Hvad koster REACH?

4 Formål med REACH Forbedre industriens konkurrenceevne & innovation, og sikre varernes fri bevægelighed i EU. Sikre en høj beskyttelse af menneskers sundhed og miljø. + INDUSTRI

5 Import Aktiviteter omfattet af REACH Alle anvendelser Produktion

6 REACH grundbegreber AStoffer med særligt farlige egenskaber vil blive underlagt en ordning, hvor man skal søge om en godkendelse for at kunne fortsætte brugen. CH KEMIKALIER(CHEMICALS) Rene kemiske stoffer Blandinger af kemiske stoffer - råvarer - slutprodukter (ex. maling) Artikler

7 REACH grundbegreber Producenter og importører af kemiske stoffer skal dokumentere det enkelte stofs miljø- og sundhedsmæssige egenskaber og sætte det i forhold til stoffets anvendelser. Dokumentationen skal afleveres hos myndighederne i et nyt EU agentur. Den indleverede dokumentation vil blive vurderet af myndigheder på EU plan dels som en ”Dossier-vurdering”, som er et kvalitetscheck af materialet, og som en ”Stof-vurdering”, som forbereder en eventuel yderligere markedskontrol. REGISTRERING R E VURDERING (EVALUATION)

8 REACH grundbegreber Visse stoffer har så farlige egenskaber at de vil blive underlagt en ordning, hvor industrien skal søge om godkendelse hos myndigheder på EU plan for at kunne fortsætte brugen efter at stoffet er kommet på godkendelseslisten. R GODKENDELSE A R BEGRÆNSNING (AUTHORISATION) (RESTRICTION) Anvendelsen af nogle stoffer udgør en særlig stor risiko set på tværs af hele EU. Med begrænsningsordningen kan myndigheder på EU plan enten forbyde specifikke anvendelser eller indføre totalt forbud i EU.

9 REACH grundbegreber Rene kemiske stoffer Blandinger af kemiske stoffer - råvarer - slutprodukter (ex. maling) Artikler STOF FOKUS ET STOF – MANGE REGISTRERINGER!

10 REACH ”maskinen” STIGENDE GRAD AF KONTROL Begrænset dokumentation Prioriterede dokumentations- Krav. Forbud eller begrænsede anvendelser DOSSIER VURDERING REGISTRERING STOF VURDERING 5% GODKENDELSE BEGRÆNSNING

11 REACH i overskrifter •Hvad handler REACH om? •Hvilke fundamentale ændringer sker der med REACH? •Hvordan bliver den enkelte virksomhed involveret? •Hvor er den politiske proces om REACH? •Hvornår skal en virksomhed reagere (første gang)? •Hvilke funktionsområder kunne involveres i REACH arbejdet? •Hvordan vil REACH påvirke markedet? •Hvad koster REACH?

12 Ændringer med REACH Nye og eksisterende stoffer vil blive behandlet ens. + 1år efter ”REACH start” Indfasningsstoffer Årelang overgangs- periode. NU Efter REACH Eksisterende stoffer Meget begrænsede dokumentationskrav Nye stoffer Høje dokumentationskrav REGISTRERING Tonnage > 1ton/år

13 NU Efter REACH 1+10+ 100+1000+ Stigende datakrav Tonnage (t) pr år pr producent/importør REGISTRERING Tonnage > 1ton/år Eksisterende stoffer Meget begrænsede dokumentationskrav Nye stoffer Høje dokumentationskrav Ændringer med REACH Nye og eksisterende stoffer vil blive behandlet ens.

14 Ændringer med REACH Kommunikation om kemikalier EKSPONERING + FARLIGHED ANVENDELSE NU Efter REACH

15 Ændringer med REACH Kommunikation om kemikalier JORD VAND LUFT INDÅNDING MAVESÆK HUD EKSPONERING + FARLIGHED NU Efter REACH ANVENDELSE

16 Anvendelses-skabelon Hvordan Risikobegrænsende tiltag (RMM) Hvor meget Hvor ofte Hvor længe Affaldsbehandling STP Hvor indendørs Udendørs Hvem

17 Ændringer med REACH Kommunikation om kemikalier EKSPONERING + FARLIGHED NU Efter REACH ANVENDELSE RISIKO Eksponerings- Scenario Beskrivelse af sikker anvendelse (>10ton/år)

18 Ændringer med REACH Kommunikation om kemikalier FARLIGHED NU Efter REACH EKSPONERING + FARLIGHED RISIKO Eksponerings- Scenario Sikkerheds- Datablad Sikkerheds- Datablad

19 Ændringer med REACH Ansvaret flytter sig! NU Efter REACH INGEN DATA – INGEN MARKEDSFØRING! Konklusion om RISIKO Industri Myndigheder Potentielle begrænsninger Fremskaffelse af test data Årelang proces FØR Markedsføring Industri SIKKER anvendelse Produkter på markedet Produkter på markedet Begrænsede forpligtelser før Markedsføring! Fremskaffelse af test data X Myndigheder Registrerings dossier

20 REACH i overskrifter •Hvad handler REACH om? •Hvilke fundamentale ændringer sker der med REACH? •Hvordan bliver den enkelte virksomhed involveret? •Hvor er den politiske proces om REACH? •Hvornår skal en virksomhed reagere (første gang)? •Hvilke funktionsområder kunne involveres i REACH arbejdet? •Hvordan vil REACH påvirke markedet? •Hvad koster REACH?

21 EU Udvidet SDS Stof producent Råvare producent Færdigvare producent ANVENDELSE EU Agentur Alle stoffer produceret > 1 ton/år/ stofproducent skal registeres. (2010; 2013; 2018) Anvendelse af problematiske stoffer kræver en godkendelse DU Kemisk Sikkerhedsrapport (CSR) Eksponeringsscenario Nedstrømsbruger = Downstream User DU SDS RåvareStof SDS Produkt Distributør € Registrering € Godkendelse Import fra lande udenfor EU EU Hvordan bliver en virksomhed involveret? Prof. bruger

22 REACH i overskrifter •Hvad handler REACH om? •Hvilke fundamentale ændringer sker der med REACH? •Hvordan bliver den enkelte virksomhed involveret? •Hvor er den politiske proces om REACH? •Hvornår skal en virksomhed reagere (første gang)? •Hvilke funktionsområder kunne involveres i REACH arbejdet? •Hvordan vil REACH påvirke markedet? •Hvad koster REACH?

23 TID 2001 Okt. 2003 EU Parlament (1) Dec. 2005 Nov. 2005 EU Ministerråd Sept. 2006 EU Parlament (2) Fælles holdning 3+1 måned 6 uger April 2007? REACH forordning oversat til alle sprog EU Ministerråd Hvor er den politiske proces? EU Kommissionen Hvidbog Bearbejdning Internethøring Forordningsforslag EIF

24 REACH i overskrifter •Hvad handler REACH om? •Hvilke fundamentale ændringer sker der med REACH? •Hvordan bliver den enkelte virksomhed involveret? •Hvor er den politiske proces om REACH? •Hvornår skal en virksomhed reagere (første gang)? •Hvilke funktionsområder kunne involveres i REACH arbejdet? •Hvordan vil REACH påvirke markedet? •Hvad koster REACH?

25 Hvornår skal der reageres? Entry Into Force: Forventes April 2007 18 måneder EIF 1000- t/år Tonnage bånd 100-1000 t/år 1-100 t/år RegistreringPræ- R50/53 CMR 1-2 Præ-registrering forventes at starte i ”april” 2008!!! 6 måneder Tid 2007 201020132018

26 Vigtige præregistreringspointer •Præregistrering er en forudsætning for at udnytte ”fase-ind” status. - Uden præregistrering skal stofferne registreres som ”nye stoffer” dvs +1år efter REACH start.

27 Præregistreringsinformationer •Stof navn inkl. CAS-nummer •Kontaktdetaljer for registrant •Tonnagebånd  Liste over præregistrerede stoffer offentliggøres på agenturets hjemmeside (kun CAS-no) •Parlamentet har foreslået udvidede præregistreringsoplysninger + større offentlig tilgængelighed.

28 REACH i overskrifter •Hvad handler REACH om? •Hvilke fundamentale ændringer sker der med REACH? •Hvordan bliver den enkelte virksomhed involveret? •Hvor er den politiske proces om REACH? •Hvornår skal en virksomhed reagere (første gang)? •Hvilke funktionsområder kunne involveres i REACH arbejdet? •Hvordan vil REACH påvirke markedet? •Hvad koster REACH?

29 Funktionsområder der kunne involveres i REACH arbejdet Distributør Prof. Bruger LEVERANDØRKUNDE Færdigvare producent Råvare Produkt Miljøkemi SDS, ES R&D Anvendelse Indkøb Forhandling Indkøbsaftaler Teknisk Service Anvendelse Salg Prisændring Levering IT Ledelse

30 REACH i overskrifter •Hvad handler REACH om? •Hvilke fundamentale ændringer sker der med REACH? •Hvordan bliver den enkelte virksomhed involveret? •Hvor er den politiske proces om REACH? •Hvornår skal en virksomhed reagere (første gang)? •Hvilke funktionsområder kunne involveres i REACH arbejdet? •Hvordan vil REACH påvirke markedet? •Hvad koster REACH?

31 Hvordan påvirkes markedet? •Salgsparameter •Mulige konsekvenser –Produkter forsvinder fra markedet, pga. -Indtjening for lille for nogle af de indgående stoffer -Ny viden om stoffernes farlighed >> de kan ikke længere sælges til det samme kundesegment -De kræver godkendelse (eller begrænsning) -Stærkere binding til leverandører og kunder -Mindre fleksiblitet i skift fra en råvare til en anden FunktionalitetDokumentation Pris ++

32 REACH i overskrifter •Hvad handler REACH om? •Hvilke fundamentale ændringer sker der med REACH? •Hvordan bliver den enkelte virksomhed involveret? •Hvor er den politiske proces om REACH? •Hvornår skal en virksomhed reagere (første gang)? •Hvilke funktionsområder kunne involveres i REACH arbejdet? •Hvordan vil REACH påvirke markedet? •Hvad koster REACH?

33 Hvad koster REACH? Downstream User aktiviteter •Fordyrelse af råvarerne •Overvågningsopgaver –Bliver stofferne i vores råvarer registreret? Og til vores anvendelse? –Kommer stofferne i vores råvarer under godkendelsesordningen? Og hvad med anvendelsen? –Ændrer råvarerne klassifikation (fare-niveau) •Hvis råvareudbuddet ændres == > Produkttilpasning •Dokumentationsopgaver –Opsamling af anvendelser –Udarbejdelse af opdaterede Sikkerhedsdatablad (gentagne gange) •Afklaring og dialog med kunder og leverandører

34 Hvad koster REACH? Importør aktiviteter •Afklaringsopgaver: –Hvilke varer importerer vi fra lande udenfor EU, hvor vi importøransvaret? –For hvilke importerede varer har vi en registreringsforpligtelse? –Kan der findes en alternativ (dyrere?) leverandør indenfor EU? –Hvor stor er den tilgængelige dokumentation? •Etablering af yderligere registrerings- dokumentation (betaling af eksterne test laboratorier) •Deltagelse i konsortie-diskussioner sammen med de øvrige registranter.

35 Hvad koster REACH? Hjælp til intern analyse i virksomheden •Etablering af baggrundsviden/netværk –Dedikeret Virksomhedsorientering –Tekniske workshops om specifikke værktøj –Generelle brancheorienteringsmøder –Tværgående brancheinitiativer (leverandørkonference) •Kortlægning – recept bindinger –RTM (”REACH Temperature measurement”) vil blive yderligere udbygget i løbet af 2007. •Kommunikation i forsyningskæden –LI (”List of Inspiration”) –ERD (”Extended Raw material Description”) –Fremtidigt værktøj til op- og nedstrømsdialog

36 Præsentationsmateriale er udviklet i forbindelse med følgende REACH projekter: –Farve og Lak foreningen –Kemikaliebranchen –E-learning Dansk/Tysk projekt alle støttet af miljøstyrelsen.

37 REACH i flere detaljer •Hvornår er man importør? •Hvad er vigtigt i forsyningskædens dialog? •Hvad er forskellen mellem godkendelse og begrænsning? •Hvilke specielle REACH forpligtelser er der ved import af artikler? •Hvilke REACH forpligtelser har en ”Downstream User”? •Hvad er undtaget for registrering under REACH? •Status på værktøj i brancheprojekt •Status på relevante RIP projekter

38 SLUT REACH i Overskrifter


Download ppt "Introduktion til REACH 28.11.2006. Agenda •REACH i overskrifter •REACH i flere detaljer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google