Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 INDSATSLEDELSE Lærerseminar 2008. 2 Indsatsledelse Hvorfor ? 27. Februar 2001, klokken 18.20. Bus fastkørt under Knippelsbro. 32 Ambulancer64 2 Lægeambulancer6.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 INDSATSLEDELSE Lærerseminar 2008. 2 Indsatsledelse Hvorfor ? 27. Februar 2001, klokken 18.20. Bus fastkørt under Knippelsbro. 32 Ambulancer64 2 Lægeambulancer6."— Præsentationens transcript:

1 1 INDSATSLEDELSE Lærerseminar 2008

2 2 Indsatsledelse Hvorfor ? 27. Februar 2001, klokken 18.20. Bus fastkørt under Knippelsbro. 32 Ambulancer64 2 Lægeambulancer6 1 Lægehold fra Bispebjerg4 3 Pionerkøretøjer12 3 Automobilsprøjter18 1 Drejestige2 Bagvagtvogn, Inspektørvogn.2 Bagvagtvogn, Inspektørvogn.2 2 døde, 21 hårdt kvæstede, 31 lettere tilskadekommende 108

3 3 Indsatsledelse Koordinerende indsatsleder Teknisk indsatsleder Indsatsleder - Redningsberedskabet Redningsleder Holdleder Ventepladsleder Kool - Skadestedkoordinerende læge Ambulanceleder Indsatsleder - Politi Lægeholdsleder Politileder

4 4 Film Kaosfasen Organisering Endelig indsats

5 5 Skadestedsledelse og afspærringsformer. •Formål: At orientere kursisten om skadestedsledelse - Fareområde/skadested, indsatsområde, ambulancevej, opmarchområde, opsamlingssted, venteplads, samlested for døde, indre - og ydre afspærring, KSN og KST. samt afspærringsformerne - Almindelig afspærring, sikkerheds afspærring og katastrofe afspærring

6 6

7 7 Skematisk fremstilling!!!!!

8 8 Skadested •Det område eller den lokalitet, hvor der er indtruffet en skade (brand, ulykke eller lignende), og hvor der er behov for indsættelse af bl.a. enheder fra redningsberedskabet.

9 9 Den afgørende faktor for en effektiv indsats på et skadested er samarbejdet mellem de indsatte myndigheder!

10 10 Indsatsleder-redningsberedskab •Den person fra redningsberedskabet, der varetager den tekniske og taktiske ledelse af indsatsen på et skadested og som har kommandoen redningsberedskabet.

11 11 Indsatsleder-politi •Den person fra politiet, der varetager den koordinerende ledelse af den samlede indsats i indsatsområdet.

12 12 (KOOL) Skadestedskoordinerende læge Læge i indsatsområdet med flg. opgaver: •At have det medicinske overblik, •At lede den medicinske indsats, •At lede fordelingen af tilskadekomne til sygehusvæsenet i baglandet (i samarbejde med AMK).

13 13 Opmarchområde •Stand-by placering for køretøjer, materiel og mandskab. (Parkering før indsættelse).

14 14 Ambulancevej •En af politiet fastlagt rute mellem indsatsområdet og et eller flere sygehuse. •Politiet sikrer ambulancernes uhindrede kørsel, dvs. sørger for friholdelse af veje og trafikregulering.

15 15 Venteplads •Det sted i nærheden af et skadested, hvor de "liggende" tilskadekomne anbringes. •Triage foretages på ventepladsen, hvor lægeholdet virker. (Triage er kategorisering af de tilskadekomne – Kan vente/Haster) •Ventepladsen oprettes af og henhører under politiets koordinerende ledelse.

16 16 Opsamlingssted •Det sted, hvortil fysisk uskadte og lettere tilskadekomne "gående" bringes med henblik på registrering og eventuel førstehjælp. •Opsamlingsstedet oprettes af og henhører under politiets koordinerende ledelse.

17 17 Samlested for døde •Det sted, hvor døde midlertidigt kan placeres. •Samlested for døde oprettes af politiet og hører under politiets koordinerende ledelse.

18 18 Afspærringsformer: •Almindelig afspærring. •Sikkerhedsafspærring. •Katastrofeafspærring.

19 19 Almindelig afspærring. •Publikum må gerne se og anvendes ved f.eks.: - Mindedage, - Festdage, - Sportsbegivenheder og - Besøg af kongehuset. Pressen har adgang med gyldigt pressekort.

20 20 Sikkerhedsmæssig afspærring. •Anvendes ved f.eks. Brand, ulykker, VIP’er og statsoverhoveder. •Publikum må gerne se, men må ikke passere afspærringen. •Pressen har normalt ikke adgang igennem afspærringen, med skal henvises til et særligt område.

21 21 Katastrofe afspærring. •Som sikkerhedsmæssig afspærring, men udbygget med en indre og ydre afspærring, brand-/ambulanceveje, kontaktpunkter og adgangskontrolposter. •Pressen har ikke adgang igennem afspærringen, men henvises til et kontaktpunkt.

22 22 Afspærringsmateriel. •Skilte •Naturlige skillelinier. F.eks.: åer, veje, levende hegn, bygninger….. •Markeringsstrimmel, tov •Køretøjer •Faste genstande

23 23 Afspærringsposters opgaver •Blive på posten indtil nærmere ordre. •Ikke påtage sig andre opgaver, undtaget ved fare for menneskeliv. •Have front mod publikum. •Bestemt med venlig fremtoning. •Observere og melde ved hændelse.

24 24 Terrorhændelse

25 25

26 26

27 27 4 3 NATIONALE OPERATIVE STAB KSN / Den Koordinerende Stab ISL RBROCI / ISL POLITI EFTERFORSKNINGSLEDER KST OCU TIL SEKTOR 2 OG 3 OPERATIONELLE TAKTISKE CHEFSTABEN STRATEGISKE

28 28 4 3 Skadested Gerningssted Udsatte grupper Information Tryghedsskabende Afspærringer Trafikstyring Operationsomr Venteplads OpsamlingOpmarch Evakuering Bevogtning Katastroferegistrering Checkpoint Toge, metro mv Lufthavn mv Grænsekontrol Overflyvningsforbud Sektorpatruljering Forhandling Helikopterlanding Identifikation KST Grænsekontrol Ydre kontrol Ydre afspærring Indre afspærring KSN Overvågning Afhøringer Perimeterafsp Bevogtninger AMK Ambulanceveje 2 3 4 5 Presse 1 Tilkørselsveje Pårørendecenter Pressemøde Evakueringscenter Rapportcentral Call center Forhøringer


Download ppt "1 INDSATSLEDELSE Lærerseminar 2008. 2 Indsatsledelse Hvorfor ? 27. Februar 2001, klokken 18.20. Bus fastkørt under Knippelsbro. 32 Ambulancer64 2 Lægeambulancer6."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google