Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NOST Rigspolitiet, National Operations- og Beredskabscenter /LT.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NOST Rigspolitiet, National Operations- og Beredskabscenter /LT."— Præsentationens transcript:

1 NOST Rigspolitiet, National Operations- og Beredskabscenter /LT

2 Operative Stabe Regeringen besluttede i 2005 at:
NOST Operative Stabe Regeringen besluttede i 2005 at: Etablere en national operativ stab - (NOST) for at styrke koordinationen i forbindelse med større hændelser og katastrofer, herunder terrorhandlinger, i Danmark. Etablere en international operativ stab, for at bistå danske borgere i udlandet ved katastrofer og større ulykker, f.eks. naturkatastrofer, terrorhandlinger og ekstraordinært store trafikulykker. Rigspolitiet, National Operations- og Beredskabscenter /LT

3 National Operativ Stab - NOST
Etableres når: hændelsen – katastrofen / terror og lignende – er så omfattende at opgaven ikke kan løses alene inden for rammerne af de enkelte lokale beredskabsstabe, samt opgaver der omfatter flere samtidige hændelser i forskellige politikredse, og hvor der er behov for koordinering på nationalt plan Rigspolitiet, National Operations- og Beredskabscenter /LT

4 NOST hovedopgave Stabens helt centrale opgave er:
at skabe og opretholde et overblik over en given situation med henblik på at tilvejebringe et relevant beslutningsgrundlag for de sektoransvarlige og skabe grundlag for den fornødne koordination og prioritering af både opgaveløsning og ressourcer med henblik på forelæggelse for relevante beslutningstagere. Rigspolitiet, National Operations- og Beredskabscenter /LT

5 National Operativ Stab – ”NOST”
Faste medlemmer Rigspolitiet – formand for staben Politiets Efterretningstjeneste Forsvarskommandoen Forsvarets Efterretningstjeneste Beredskabsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Udenrigsministeriet Rigspolitiet, National Operations- og Beredskabscenter /LT

6 National Operativ Stab - Lokale beredskabstabe
NOST National Operativ Stab - Lokale beredskabstabe Politikr. 1 Politikr. 2 Politikr. 12 Politikr. 3 Politikr. 11 National Operativ Stab Politikr. 4 Politikr. 10 Politikr. 5 Politikr. 9 Politikr. 6 Politikr. 8 Politikr. 7 Rigspolitiet, National Operations- og Beredskabscenter /LT

7 Lokale beredskabstabe
NOST Lokale beredskabstabe Etableres i hver af de 12 politikredse De lokale beredskabsstabe fungerer som et forum for samarbejde og for koordineret anvendelse af samfundets ressourcer – i forbindelse med større hændelse og begivenheder samt større ulykker og katastrofer. Træder normalt sammen når der er behov for tværgående koordination. Rigspolitiet, National Operations- og Beredskabscenter /LT

8 Lokale beredskabstabe
NOST Lokale beredskabstabe Sammensætning Politiet – leder af staben Totalforsvarsregionen Beredskabsstyrelsen Forbindelsesofficerer fra samarbejdspartnere Eksempler: Ad Hoc civile myndigheder, herunder kommuner, regioner m.m. Rigspolitiet, National Operations- og Beredskabscenter /LT

9 National Operativ Stab – oversigt
NOST National Operativ Stab – oversigt Regeringens sikkerhedsudvalg Embedsmandsudvalget for sikkerhedsspørgsmål Kriseberedskabsgruppen RSS Rigspolitiets Strategiske Stab IOS International Operativ Stab RKS Rigspolitiets Koordinerende Stab NOST National Operativ Stab 12 Politikredse Sekretariat DCOK Det centrale operative kommunikationsberedskab QA stab Spørge- / svarcentral GEODATA stab National portal for geografisk kriseinformation 12 Lokale Beredskabsstabe Stab i hver af de 12 politikredse Kriseinfo.dk WEB redaktion Pol 3 /LT Rigspolitiet, National Operations- og Beredskabscenter /LT

10 NOST Rigspolitiet, National Operations- og Beredskabscenter /LT

11 NOST Rigspolitiet, National Operations- og Beredskabscenter /LT

12 NOST Anbefaling 38 38. Arbejdsgruppen anbefaler, at Justitsministeriet snarest udarbejder et beslutningsgrundlag til regeringen om etablering af de nødvendige kommunikationsfaciliteter til den nationale operative stab. Regeringen vil arbejde videre med at konkretisere denne anbefaling. Det vil nærmere ske ved, at Justitsministeriet udarbejder et beslutningsoplæg til regeringen inden udgangen af 2005. Rigspolitiet, National Operations- og Beredskabscenter /LT

13 NOST Anbefaling 45 45 Arbejdsgruppen anbefaler, at der i en krisesituation på centralt niveau sker en løbende opsamling af relevant information og stillingtagen til videreformidling til befolkningen med henblik på at sikre en effektiv, præcis og troværdig kommunikation. Arbejdsgruppen anbefaler, at der på forhånd udarbejdes en model for den centrale koordinering af kommunikation med befolkningen og medierne, som eventuelt kan justeres i det konkrete tilfælde Regeringen vil arbejde videre med at konkretisere denne anbefaling. Det vil nærmere ske ved, at Rigspolitichefen i samarbejde med Beredskabsstyrelsen udarbejder et oplæg til Kriseberedskabsgruppen Rigspolitiet, National Operations- og Beredskabscenter /LT

14 Det Centrale Operative kommunikationsberedskab (DCOK)
NOST Det Centrale Operative kommunikationsberedskab (DCOK) Udarbejder oplæg og bidrag til regeringens krisestyringsorganisation –vedrørende de politisk-strategiske budskaber Sikrer hurtig videregivelse af relevante, præcise og koordinerede informationer til offentligheder – herunder medierne Eventuelt at koordinere sektorernes besvarelser af henvendelse fra medierne, samt Koordinerer arbejdet i eventuelle spørge/svar centraler Rigspolitiet, National Operations- og Beredskabscenter /LT


Download ppt "NOST Rigspolitiet, National Operations- og Beredskabscenter /LT."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google