Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Automatiseret GUI-test Lars Kjølholm Testnet2 - 26. maj 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Automatiseret GUI-test Lars Kjølholm Testnet2 - 26. maj 2009."— Præsentationens transcript:

1 Automatiseret GUI-test Lars Kjølholm Testnet2 - 26. maj 2009

2 2 Lidt om mig selv… •Lars Kjølholm •Arbejdet med IT-udvikling i 14 år -Heraf med test som primært område i 5 år •Speciale : Testautomatisering •Derudover… -Forumvært på www.softwaretestforum.dkwww.softwaretestforum.dk -Boardmember i HP Test Brugergruppe

3 3 Agenda •GUI-test – hvad er spændende ved GUI-test ? •Hvilke værktøjer benytter BRFkredit ? •DEMO af QuickTest Professional •GUI-test af miljøer •Automatiske test i projekternes udviklingsforløb •Automatiske test ved igangsætning / release •Automatiske test til produktionsovervågning

4 GUI-test

5 5 Hvad er spændende ved GUI-test ? •Client/Server-systemer -Funktionalitet i Backend (modulerne, services) -Funktionalitet i Frontend (grafiske brugergrænseflade) •Hændelsesorienteret •Sekvens vi kan gør tinge i (hierarkiske struktur) •Der er to områder, vi skal have i fokus når vi tester : -Vi skal teste alle hændelserne -Vi skal teste sekvensen vi kan gøre tinge i

6 6 Hændelse •Grænsefladen kan have forskellig udseende alt efter hvilken værdi brugeren vælger (hændelse) i eks. en dropdown-boks. -Felter vises/vises ikke -Forskellige valgmuligheder •Eks. ”Bestil LåneBevis”-dialogen

7 7 Sekvens •Måden hvor på brugeren kommer gennem applikationen. -Hvis nu jeg vælger… hvor kommer jeg så hen ? -Hvad nu hvis jeg IKKE vælger noget ? •Eks. ”Omlæg lån”

8 8 Måske det var en god idé… •GUI-test giver rigtig rigtig mange testcases •Testene skal være reproducerbare •Testene skal kunne afvikles om og om igen •Trivielt arbejde… -… så her er et godt område at automatisere !!!

9 Værktøjer

10 10 Hvilke værktøjer benytter BRFkredit •HP Quality Center -Registrering af automatiske testcases, set og status •HP QuickTest Professional -Til afvikling af automatiske GUI-tests •HP Service Test -Til afvikling af service tests •Sherlock (eget udviklet – udtrækker data fra QC) -Til at give overblik

11 DEMO – QuickTest Professional

12 12 GUI-test i BRFkredit •GUI-testcasene er bygget op som dialogflows, der dækker et givent område af applikationen. •Testcasene er bygget med to formål : -GUI-test (Flow Grafer) -Funktionstest

13 13 BRFkredits udviklings- og produktionsmiljø og testfaserne •Hvor benytter BRFkredit så automatiske GUI-test ? TEST DEMO QA PROD Komponenttest/ Integrationstest Systemtest/ Brugertest Driftsaccepttest Produktionskontrol

14 14 Automatiseret GUI-test ved klargøring af TEST- og DEMO-miljøerne •Regressionstest – INDEN ny/ændret kode flyttes til miljøet -Her afvikles automatiske testcases, som dækker produktionskoden. Alle SKAL afvikle ok. -Dette for at sikre, at miljøet som udgangspunkt fungerer. •Regressionstest – EFTER ny/ændret kode er flyttet til miljøet -Her afvikles automatiske testcases, som dækker produktionskoden igen – vel vidende at testcases på de rettede områder vil fejle.

15 15 Automatiseret test ved klargøring af TEST- og DEMO-miljøerne •Generering af testdata -De trivielle opgaver som vi laver gang på gang, f.eks. oprettelse af tilbud, ejendomme, interessenter o.s.v. -Testdata til undervisning (eks. EDC-uddannelsessystemet) -Sparer tid !!! •Optage én gang – afvikle mange gange !!! -Testerne leverer regneark med data

16 16 Automatiske GUI-test i projekternes udviklingsforløb •GUI-regressionstest efter natlig build og deployment

17 17 DEMO: Sherlock - Overblikket

18 18 DEMO: Sherlock – Hvad fejler ?

19 19 DEMO: Quality Center – Oprettelse af defect

20 20 DEMO: Quality Center – Oprettelse af defect

21 21 DEMO: Sherlock – Gentest fejlede testcases

22 22 DEMO: Sherlock – Gentest fejlede testcases

23 23 DEMO: Sherlock – Alt ok !

24 24 Automatiske test i projekternes udviklingsforløb … hvornår havde vi fejlen ? •Da al information vedr. status på afvikling af de automatiske test gemmes i Quality Center, har vi mulighed for at lave statistik på -hvor mange fejl vi har i miljøet -hvornår fejlene er introduceret i miljøet -hvor længe fejlene var i miljøet

25 25 Driftsaccepttesten •Regressionstest – INDEN ny/ændret kode flyttes til miljøet -Her afvikles automatiske testcases, som dækker produktionskoden. Alle SKAL afvikle ok. -Dette for at sikre, at miljøet som udgangspunkt fungerer. •Regressionstest – EFTER ny/ændret kode er flyttet til miljøet -Her afvikles automatiske testcases, som dækker den nye kode, der er på vej i produktion. Alle SKAL afvikle ok. -Dette for at sikre, at den tekniske opsætning sammen med den ændret/nye kode fungerer. Kan vi opsætte den ændrede/nye tekniske platform, og kan vi flytte koden…

26 26 Igangsætning/Produktionskontrol •Når driften melder klar – ny release er installeret, går autotesteren i gang… •Afvikling af automatiske test for at få et hurtigt overblik over produktionsmiljøets ”tilstand”. •Spejlede servere (kontrol af begge servere samtidig) •Sparer vi tid og ressourcer •Efterfulgt af manuel brugerkontrol •Manuelle brugerkontrol med fokus på rettet/ny funktionalitet

27 27 ”Overvågning” •Daglig afvikling af automatiske test mod produktionssystemerne RKI CPR-registret …

28 28 ”Overvågning” - eksempel på status-mail til IT-Service •Fokusere på de systemer, der fejler

29 29 ”Overvågning” - Fungerer GUI’en i produktionsmiljøet ? •Fungerer vores dropdown-menuer og listbokses med eks. de nyeste rentesatser og obligations-kurser ?

30 30 Opsamling… •Hvad er spændende ved GUI-test ? •DEMO af QuickTest Professional •GUI-/Funktionstest •Hvor benytter BRFkredit GUI-test ? -Projekternes udviklingsløb -Driftsacceptenstest -Igangsætning -”Overvågning”

31 Besøg www.brf.dk


Download ppt "Automatiseret GUI-test Lars Kjølholm Testnet2 - 26. maj 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google