Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra myndighed over servicevirksomhed til lokalt fællesskab

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra myndighed over servicevirksomhed til lokalt fællesskab"— Præsentationens transcript:

1 Fra myndighed over servicevirksomhed til lokalt fællesskab
Kommunen 1.0 - frem til ca. 1970 Kommunen 2.0 - ca Kommunen 3.0 - fra 2007- Kommunen er.. ..en myndighed ..en organisation ..et lokalsamfund Kommunen møder borgerne som.. ..undersåtter .. kunder ..resursestærke, aktive samfundsborgere Politikernes opgave er.. ..at afgøre enkeltsager ..at styre organisationen ..at lede lokalsamfundet Politikerne virker ved at.. ..behandle sager på formelle møder med formelle dagsordener ..sætte mål og økonomiske rammer i dialog med fagfolk og kunder ..præge dagsordenerne og stimulere aktiviteten i lokalsamfundet Politikerne har kontakt med.. ..få borgere gennem afgørelser af enkeltsager .. flere borgere gennem dialog med brugerråd og borgerinvolvering i planlægning ..mange flere borgere gennem events, bevægelser og kommuneinvolvering fra aktive borgere Succeskriteriet for den gode kommune er.. ..retssikkerhed ..faglig kvalitet, kundetilfredshed og effektivitet .. et attraktivt og innovativt lokalsamfund, hvor alles resurser er i spil Den gode medarbejder er fagligt dygtig og er.. ..optaget af det korrekte og retfærdige ..serviceminded, imødekommende og kan leve sig ind i borgerens behov ..optaget af at finde resurserne hos alle, bringe mennesker sammen i fællesskaber, facilitere og støtte Den gode leder er.. ..god til at huske reglerne ..god til styring ..god til ledelse

2 ”Aktivlinjen” Hannibal på 13, der er chauffør på ’gåbussen’
Viggo på 75, der vasker for sin demente kone på ældre-centret Angelo på 59, der er formand for Integrations-rådet Holger på 85, der af sosu-hjælperen har lært at støvsuge sin stue selv Ulla på 54, der har KOL og under-viser andre i at leve med KOL Sofie på 17, der er taekwondo-træner Eva på 42, der er trivsels-ambassadør i sin datters klasse Lilly på 64, der er byråds-medlem Fatme på 28, der læser op på sit moders-mål for sine børn, så de bedre kan lære dansk Esben på 43, der laver musikfestival Anton på 19, der i UU har lært at tro på, at han selv kan finde sig et job Cecilie på 31, der hjælper sig selv og andre i mødre-gruppen Nanna på 18, der er i bestyrelsen for Ungdoms-skolen 1. B, der på skift passer klassens skildpadde i weekenden Kirsten på 61, der er vågekone Aktiv i egen institution Aktiv i nære netværk ”Aktiv Classic” Aktiv i civilsamfundet Aktiv i kommunens ledelse Aktiv i eget liv Aktiv i egen familie

3 Kodeks for godt udviklingskonsulentarbejde i kommunen 3,0
Gør kommunen 3,0 til dit arbejdsgrundlag Se kommunen 3,0 som et meget bedre sted at bo Se kommunen 3,0 som et meget bedre sted at arbejde Forny dit sprog Sæt spotlys på de gode historier Støt politikerne i deres ledelsesindsats Tænk nyt om gamle politikerroller Gør politikernes styringsopgave enkel Skab sammenhæng i projekterne Flyt selv ind i kommunen 3,0

4 1. Gør kommunen 3.0 til dit personlige arbejdsgrundlag
Kommunen 3.0 er et værdigrundlag, vi kan vælge at lade vores adfærd tage farve efter, både når vi optræder som borgere, som ansatte og som folkevalgte – og vi kan arbejde for at gøre kommunen 3.0 til værdigrundlag for en hel organisation og et helt lokalsamfund

5 2. Se kommunen 3.0 som et bedre sted at bo
Det er bedre at bo et sted, hvor der er brug for, at alle hjælper til, og hvor fællesskabet kalder på alle. Kommunen 3.0 hænger sammen med sundhedspolitikken, men aldrig med den økonomiske politik, for den brændende platform motiverer ingen

6 3. Se kommunen som et bedre sted at arbejde
Det er godt at arbejde et sted med et etisk baseret arbejdsgrundlag, hvor kløften mellem ’dem’ og ’os’ udjævnes, hvor engagerede professionelle og engagerede borgere arbejder på samme hold, og hvor de professionelle derfor oplever borgernes anerkendelse og opbakning

7 4. Forny dit sprog Vi påvirker hinanden gennem af sproget. Kommunen 3.0 skabes gennem hverdagssprog - fx ’at hjælpe til’ og ’engagerende mennesker’ Ord som op og ned og ud og ind skaber afstand og dem-og-os-følelse. Ord som service og frivillige vedligeholder kommunen 2.0.

8 5. Sæt spotlys på de gode historier
Vi skaber indflydelse gennem de historier, vi fortæller. Det er let at finde eksempler på kommunen 3.0 og fortælle om dem. Fx er der masser af eksempler på, at politikere udøver lederskab og ikke kun styring

9 6. Støt politikerne i deres ledelsesindsats
Politikerne har let ved at påtage sig lederskabsrollen, og somme tider kan vi hjælpe til – fx hjælpe med at skabe events eller bevægelser som fucking.flink

10 7. Tænk nyt om de gamle politikerroller
Aktivt politisk lederskab er også at være aktiv i eget lokalsamfund og skabe et engagement, der får åbnet den kommunale pengekasse

11 8. Gør politikernes styringsopgaver enkle
Lav et stort lean-projekt på den store hale af NPM-styring, som kommunen 2.0 trækker efter sig - og skab dermed mulighed for at politikerne bruger tid og opmærksomhed på lederskab

12 9. Skab sammenhæng i projekterne
Kommunen 3.0 får betydning for alle projekter og politikker. Fx bliver ledelsesrollerne i Leadership Pipeline anderledes end i kommunen 2.0

13 10. Flyt selv ind i kommunen 3.0
Tænk over, hvilken rolle du gerne vil spille i børnenes dagtilbud, skolen, grundejerforeningen osv.


Download ppt "Fra myndighed over servicevirksomhed til lokalt fællesskab"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google