Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børn, bevægelse og motivation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børn, bevægelse og motivation"— Præsentationens transcript:

1 Børn, bevægelse og motivation
Martin Thomsen Langagergaard Børn, bevægelse og motivation Martin Thomsen Langagergaard Tak for invitationen. Jeg vil sige noget i ca. 30min. Og så lade de sidste 15min. Til spørgsmål. Ikke alt – men noget! Børn og unge i bevægelse

2 Glæde At opleve glæde er en fundamental del af livet og opleves meningsgivende for barnet eller den unge Glæde er også den eneste følelse, der gør barnet eller den unge i stand til at udnytte sine ressourcer bedst muligt og opleve trivsel

3

4 Martin Thomsen Langagergaard
Kompetence Undersøgelser viser, at trivsel I idrætten afhænger af udøverens (barnets) mulighed for at udvikle kompetence… 4 elementer skaber forudsætning for udvikling af kompetence: Tilknytning – og en positiv relation Anerkendelse – for at udvikle selvværd Indflydelse og medindragelse Udvikling – at blive stimuleret og “forstyrret” Børn og unge i bevægelse

5 Kompetence Forskning viser at der er forskel mellem drenge og piger i oplevelsen af kompetence, men at denne forskel først træder i karakter i puberteten. Drenge orienterer sig primært mod competitive parametre, ex. vinde/tabe, at udvikle nye færdigheder og demonstrere mestringsevne. Pigerne orienterer sig primært mod selvopfattelse, sammenligning og feedback fra veninder, lærere, pædagoger, trænere og forældre.

6 Træneren, læreren og pædagogen er ofte med til at påvirke og skabe motiverne
Det kan være at sætte ord på det positive i fællesskabet, at understøtte kropslig kompetence og anerkende initiativer til samspil med gruppen Gennem iagttagelse og dialog med ”Anton” og de relationer ”Anton” er en del af, bliver det i et vist omfang muligt at skabe et billede af motiverne For de inaktive børn og unge er der ingen tvivl om, at de relationer som de indgår i har afgørende betydning for deres fravalg eller tilvalg af idræt og bevægelse Det skaber grundlaget for trænerens, læreren og pædagogens opgave om, at skabe en motiverende kontekst, ”Anton” i samspil med andre har mulighed for at opleve glæde, kompetence og tilhørsforhold

7 ”(…) at børn der hele tiden står på sidelinjen, altid sidder på bænken eller ikke får opmærksomhed – ikke i samme grad udvikler kompetence eller positiv selvopfattelse. Konkret betyder det, at træneren skal motivere og skabe rammer for, at alle børn – uanset kompetenceniveau i den specifikke idrætsgren – skal have mulighed for at udvise og demonstrere deres aktuelle kompetence i idrætten”.

8 Selvtillid

9 Flow

10 ”Motivation af dem der ikke gider…”
Martin Thomsen Langagergaard ”Motivation af dem der ikke gider…” Viden om motivation er afgørende for trænere, lærere og pædagoger! De inaktive børn og unge der ikke selv løber ind i hallen, springer begejstret i bassinet eller drøner rundt på multibanen, har brug for støtte, pejlemærker og relationer der inspirerer, viser vej og bekræftende legitimerer idrættens og bevægelsens kvaliteter. Idrættens arenaer, multibanerne og græsarealerne kalder ikke altid på bevægelse som en lineær logik – men råber også nogle af banen inden de når frem! De inaktive skal tages i hånden, hvis intentionen er at de gennem idræt og bevægelse både skal ”få det bedre” og ”blive bedre”! Træneren, læreren og pædagogen bærer gennem partnerskabet et ansvar for, at det enkelte barn gennem mange forskellige relationer oplever glæden ved bevægelse på egen krop. Børn og unge i bevægelse


Download ppt "Børn, bevægelse og motivation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google