Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● Frivillighed og foreningsliv sat på spidsen Hjerteforeningen, Region Midt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● Frivillighed og foreningsliv sat på spidsen Hjerteforeningen, Region Midt."— Præsentationens transcript:

1 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Frivillighed og foreningsliv sat på spidsen Hjerteforeningen, Region Midt 25. oktober 2013 Hans Stavnsager

2 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde. Vi arbejder for at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. Vores opgave er at hjælpe frivillige og frivillige sociale organisationer med at udvikle rammer for frivilligt socialt arbejde, som tiltrækker nye frivillige og fremmer læring og udvikling. Frivillighed.dk er din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde. Eksempler på aktiviteter: • Bibliotek og information • Rådgivning • Kurser, netværk og konferencer • Konsulentbistand • Projekt- og metodeudvikling • Evaluering og dokumentation

3 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Frivillighed generelt • Ca. 40 pct. af danskerne udfører frivilligt arbejde. • For 25 år siden var det ca. 25 pct. • 3 ud af 4 af danskerne udfører eller har udført frivilligt arbejde. • 9 ud af 10 danskere er positive overfor selv at udføre frivilligt arbejde. • Frivilligrollen udvides og forandres. • Formålet med frivillighed og foreningsliv er til debat.

4 MarkedetDet offentligeCivilsamfundet ProfitorienteretRettighedsorienteretMotivationsorienteret Selektivt (pba. privatøkonomi) UniverseltSelektivt (pba. personlige ressourcer) Effektivitet opnås gennem konkurrence Effektivitet opnås gennem centralisering Effektivitet opnås gennem samarbejde RammestyringDetailstyringIngen styring Økonomiske relationerRegelbundne relationerPersonlige relationer

5 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Dilemma 1 • Frivillighed eller foreningsliv?

6 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Dilemma 2 • Kommunal eller foreningsbaseret frivillighed?

7 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Dilemma 3 • Demokrati eller effektivitet?

8 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Dilemma 4 • Kvantitet eller kvalitet?

9 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Dilemma 5 • Opgaveløser eller vagthund?

10 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Dilemma 6 • Markedsvilkår eller offentlig støtte?

11 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Workshop PERSONLIG KOMMUNIKATION

12 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Dialog-øvelse • Find en dialogpartner, som du ikke kender i forvejen. • A fortæller, hvorfor hun/han i første omgang blev frivillig i Hjerteforeningen. • B spørger ind til fortællingen – men må kun stille spørgsmål, der starter med hv… (hvad, hvem, hvorfor, hvordan, hvornår etc.). • Skift rundt, så B fortæller A, der derefter spørger med hv…-ord.

13 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Den gode dialog • Den gode dialog handler mere om at lytte end om at tale. • Den gode dialog handler om at prøve at forstå dialogpartnerens motiver og behov. • Den gode dialog bygger på tillid. • Den gode dialog bygger på, at du siger, hvad du har at sige – og gør det direkte til din dialogpartner.

14 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk God kommunikation • Bygger på win-win situationer. • Er konkret. • Er præcis. • Er til stede, når den bliver efterspurgt. • Målretter sig mod målgruppen.

15 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Husk: • Det er ikke det, der bliver sagt, der er vigtigt – det er det, der bliver hørt. • Alle har en privatsfære – men den er forskellig fra person til person. • At være en god samtalepartner kræver, at man interesserer sig for den anden person.

16 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Spørgsmål til debat • Hvad er den sværeste samtale, du har oplevet i Hjerteforeningen? • I hvilke situationer er der behov for, at I bliver bedre til dialog og samtale? • Hvordan kan man sikre, at de frivillige i Hjerteforeningen har de nødvendige kvalifikationer i forhold til dialog og samtale?

17 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Gruppeøvelse 1 • Et medlem med en alvorlig hjertesygdom fortæller dig, at hun/han er holdt op med at tage sin receptpligtige medicin. Hvordan tackler du den samtale?

18 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Gruppeøvelse 2 • En frivillig fortæller, at hun/han har besluttet sig for at stoppe som frivillig, fordi vedkommende ikke synes, at hun/han får anerkendelse nok for indsatsen. Hvordan tackler du den samtale?

19 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Gruppeøvelse 3 • Formanden i lokalafdelingen fortæller dig, at hun/han gerne vil have dig til at udføre en opgave, som du egentlig ikke har lyst til. Hvordan tackler du den samtale?

20 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Workshop Hvervning af frivillige

21 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Barrier for frivillighed • Er aldrig blevet spurgt. • Nervøs for omfanget. • Manglende kendskab til muligheder. • Svært at se betydning af indsatsen. • Lukkethed hos eksisterende frivillige.

22 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk 6 typer af frivillige • Netværksbyggeren – jeg er frivillig for at opbygge sociale netværk. • Idealisten – jeg er frivillig, fordi jeg støtter en højere sag. • Aktivitetsdeltageren – jeg er frivillig for at kunne deltage i en aktivitet. • Kompetencejægeren – jeg er frivillig for at dygtiggøre mig. • Lokalsamfunds-aktøren – jeg er frivillig for at styrke mit lokalsamfund. • Problemløseren – jeg er frivillig, fordi jeg har et problem, som jeg gerne vil have løst.

23 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Rekruttering 1 • Det er de konkrete projekter og opgaver, der trækker. • Tidsafgrænsede opgaver foretrækkes. • Det skal kunne kombineres med mange andre aktiviteter. • ”What’s in it for me?”

24 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Rekruttering 2 – nogle spørgsmål • Hvorfor vil I gerne have flere frivillige? • Hvilke typer af frivillige ”passer” til jeres ønsker? • Hvad kan I tilbyde de nye frivillige? • Hvilke målgrupper vil I henvende jer til? • Hvilke kommunikationskanaler kan/vil I bruge i forhold til de valgte målgrupper? • Hvordan foregår introduktionen af nye frivillige, og hvem har ansvaret for den?

25 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Gruppediskussion • Hvad var jeres motivation, da I startede som frivillige i Hjerteforeningen? Og har den ændret sig? • Hvilken motivation regner I med, at nye frivillige i Hjerteforeningen kommer med? • Hvad kan Hjerteforeningen tilbyde for at leve op til den motivation, som nye frivillige kommer med? • Hvilke målgrupper er mest interessante, når det handler om at rekruttere nye frivillige?

26 Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● info@frivillighed.dk Konkrete indsatsområder • Formuler præcist, hvad I kan tilbyde frivillige, og hvad de forventes at bidrage med (lav eventuelt en ”stillingsannonce”). • Tal med de frivillige, der kommer til, og dem der forlader foreningen – og brug deres oplevelser aktivt. • Få styr på modtagelse og introduktion af nye frivillige. • Klargør hvor frivillige har indflydelse. • Overvej, hvordan I giver de frivillige anerkendelse i hverdagen.


Download ppt "Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: 66 14 60 61 ● Frivillighed og foreningsliv sat på spidsen Hjerteforeningen, Region Midt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google