Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 B IBLIOTEKET – LIGE VED HÅNDEN 12. marts 2010 Kulturkonferencen 2010 – Kultur for alle Elisabeth Staun,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 B IBLIOTEKET – LIGE VED HÅNDEN 12. marts 2010 Kulturkonferencen 2010 – Kultur for alle Elisabeth Staun,"— Præsentationens transcript:

1 1 B IBLIOTEKET – LIGE VED HÅNDEN 12. marts 2010 Kulturkonferencen 2010 – Kultur for alle Elisabeth Staun, es@randersbib.dk es@randersbib.dk

2 2 PROJEKTET

3 3 F ORMÅL At bringe bibliotekets ydelser tæt på borgerne og gøre dem så tilgængelige som muligt Udvikle og afprøve nye biblioteksservices med tilstedeværelse, hvor borgerne færdes og tilgængelighed på tider, steder og måder, der efterspørges.

4 4 H VORFOR ? Efter strukturreformen: mange bibliotekslukninger (filialer, bogbusser) Bedre teknologi  digital biblioteksformidling bestilling, download, full-text, inspiration, læring og Interessefællesskaber  Bibliotek.dk Ændrede forventninger hos borgere

5 5 M ÅL Udvikle innovative modeller for distribution af biblioteksservices og –”samlinger”  Borgerrettede forsøg i alle fire kommuner  Support til andre kommuner  Videnopsamling: Nationale og internationale erfaringer inddrages. Modellerne kan danne baggrund for nytænkning af bibliotekernes strukturelle udvikling  i krydsfeltet mellem det digitale og det fysiske bibliotek

6 6 H VEM ? Deltagere: ”Beta-bibliotekerne” – Silkeborg, Horsens, Viborg og Randers Finansiel støtte: Kulturministeriet, Kulturregion Østjysk Vækstbånd, Styrelsen for Bibliotek & Medier samt egenfinansiering

7 7 PROCESSEN & METODERNE

8 8 LIGE VED HÅNDEN: - HVAD BETYDER DET? Der, hvor du er Tilgængelig Lige til at gå til Det vil sige: Geografisk Tidsmæssigt Brugervenlig RELEVANT og NYTTIG Hvor kræver vores service/produkt for høj kompetence? Hvor er vores service/produkt for vanskeligt tilgængeligt? Hvor udelukker vi kunder pga. økonomi? Hvor er der et potentiale for simplere løsninger?

9 9

10 10

11 11 I DÉER FORMES, BÆRES OG VÆLGES AF MENNESKER

12 KREATIVT FORLØB EXIT Stop/go Til projektforløb! EXIT 1. Drøm/idé •Fokus på: Hvad? •Hente inspiration og viden •Få idéer til idéer •Idéskabelse – v.hj.a. flere metoder 2. Praksis •Fokus på: Hvordan? •Kvalificere idéen – kød på. • Kreative værktøjer 3. Kritik •Fokus på: Hvorfor? •Idévurdering •Nytteværdi/ressourcer •Strategi/timing •Kritiske spørgsmål/testning •Eksternt input Genvej Idéer deles med andre! Beslutning 1.1. 2.2. 3.3. 4.4. Idéer deles med andre!

13 13 MILEPÆLSPLAN

14 14 K REATIV I HELE PROCESSEN Spor 1 Spor 2 Spor x Idéudvikling, -kvalificering og udvælgelse Koncept- udforskning: analyse, design, prototype/test = beslutning/valg Konstruktion/ organisering/ implementering Drift, videreudvikling Foranalyse, feltarbejde, markedsana lyse

15 15 VIDEN & ANALYSE

16 16 S EGMENTER / MÅLGRUPPER

17 17 H VILKE BORGERE ER BRUGERE ? Bibbruger/ Ikke-bruger Randers Befolkning i DK TraditionelleIkke-bruger14,5 %13,0 % Traditionelle individorienteredeIkke-bruger13,2 %9,9 % Center – ikke placérbareNogle er brugere12,8 %11,4 % Moderne individ orienteredeIkke typisk bruger12,4 %12,1 % FællesskabsorienteredeBRUGER11,5 %10,6 % IndividorienteredeIkke-bruger11,4 %11,3 % ModerneHar penge men ikke tid9,4 %8,9 % Traditionelle- fællesskabsorienterede BRUGER8,7 %10,4 % Moderne- fællesskabsorienterede BRUGER6,0 %12,4 % Ca. 26 % er i typisk bruger- segment Ca. 33 % er i typisk bruger- segment

18 18 IDEUDVIKLING metoder

19 19 1. Idéudvikling på baggrund af borgerprofiler/Personas (f.eks. en ikke-bruger) METTE 36 årig kvinde Travl hverdag Pendler til Århus hver dag med tog Mor til 2 børn, 7 og 11 år Gift med Ole, 38 år

20 20 Barrierer - analyse Simplicitet Pris Bekvem- melighed Produk- tivitet Risiko Oplevelse

21 21 Barrierer - eksempel Simplicitet Hvor let er det for xx at anvende servicen eller at få adgang til den? Pris Er prisen en barriere? Bekvemmelighed Hvad vil det kræve af xx at få adgang til og at anvende servicen? Vil xx yde den indsats? Produktivitet Hvor effektivt løser servicen xx’s behov, problem eller ønsker? - I forhold til alternativer? Risiko Hvilke ricisi er forbundet med servicen, for xx? Oplevelse Hvordan vil xx opleve når han/hun bruger servicen? Menuen er på Engelsk – han kan ikke engelsk Prisen er go (gratis) Socialt pres: muligvis statustab ved at anvende servicen, da den ikke koster noget og ligger på biblioteket Han kan opleve nederlag, fordi menuen er svær God produktivitet: Han kan få dækket sit behov for daglige nyheder, uden at skulle på biblioteket eller give penge for det. (men får han dækket andre behov ved at gå på bib?)

22 22 Forretningsmodel Partner netværk Nøgle- aktiviteter Tilbud Hvilken værdi skabes? Kunde- relationer Kunde- segmenter Nøgle- ressourcer Distributions- kanaler OmkostningsstrukturIndtægtsstrømme Kilde: Alexander Osterwalder – guide findes gratis på nettet

23 23 2. Opfind de innovative, gode spørgsmål På baggrund af:  Projektets formål  Borgernes input og jeres viden om borgerne

24 24 IDEKU – et eksempel på en struktureret metode til idéudvikling Hvordan kan vi skabe større tilgængelighed, dér hvor borgerne er på nettet? SøgningAnbefalingerInspiration DRTV2Dagblade Biblioteket på folkeskolens forældreintra Email til bibllioteketGooglegadet med lånerstatusGadgetMy SpaceGaffaMediers hjemmesider Hvordan får jeg mit barn til at læse? I-Phone app.FacebookTwitter Biblioteket på folkeskolens forældreintra GadgetMediers hjemmesider Biograf - hjemmesider ? Youtube.com -Bib.kanal Youtube.com - fælles bib.kanal Lokale spillesteder Uddannelses Julie på Facebook Idrætsklubbers hjemmesider Aktiviteter med Ramasjang Links i arrangementskalender til biblioteksbasen Fodboldklubben Hvordan? Lokale spillesteder Uddannelses Julie på Facebook Idrætsklubbers hjemmesider Hvorfor? Netmusik Biblioteksbasen (reservationer) Hvem? Kilde: Alt4Kreativ.dk

25 25 Playstorming – leg og prøv af!

26 26 Idéforvirret!

27 Ideer til fremtiden Innovative ideer ”Almindelige” ideer Ikke umiddelbart realiserbare ideer Umiddelbart realiserbare ideer Originale ideer Drømme Udfordring Stimulation for hjernen Fremtidens løsninger Breakthrough Spændende ideer Mulige at implementere Indsats Effekt Idévurdering Lille indsats Lille effekt Lille indsats Stor effekt Lavt hængende frugter Stor indsats Lille effekt Stor indsats Stor effekt

28 28 Vurderingskriterier runde 1 Kriterier som alle projekter skal opfylde, når de er fuldt ud implementerede/udbredte (Når de har nået deres fulde deres potentiale, det de kan blive til) Nytænkning/Innovativ (Når det lykkes, skaber det reelt nye muligheder for borgerne og vi eller andre kender ikke på forhånd hele løsningen - vi må eksperimentere os frem) - dette kriterie tæller dobbelt. Tilgængelig (Biblioteksservice på tider, steder, måder, der er relevante for borgerne og/eller er nem for målgrupperne at anvende og få adgang til.) Teknologisk - Anvendes der i modellerne nye metoder, ny teknologi eller gammel teknologi/metoder på nye måder? Effekt/succes (Hvor mange borgere vil få glæde af servicen/modellen, når den er fuldt ud implementeret/udbredt på relevante steder) Effekt i forhold til indsats (Lav indsats/Høj effekt) (Høj indsats/Høj effekt) - Hvis lav indsats, lav effekt og høj indsats lav effekt, gives ingen points. Marker hvis rød eller blå.

29 29 Vurderingskriterier runde 2 Lige ved hånden Borgerrettet – synlig og nyttig for borgere Målgruppe – bredde Økonomisk bæredygtighed Realiserbarhed Forskellighed/alsidighed Tilgodeser forskellige formål

30 30 Samarbejde biblioteker i fire kommuner Forskellighed – en fordel.... og en udfordring Fælles webarbejdssted – web 2.0. Alle kan bidrage! Inddragelse fra start Udfordret af at projektet ikke var i konkrete rammer fra start. Men det er også projektets fordel.

31 31 EKSEMPLER – hvordan biblioteket kan være ”lige ved hånden”

32 32 Semacode Widget på intranets/andre hjemmesider eller i iGoogle •Forældreintra

33 33 Bogautomaten – på stationen

34 34 Mediejukeboxen

35 35 Outpost – en ”bib minute clinic”

36 36 Lån via din mobil

37 37 Få bragt bøgerne til døren - abonnementsordning Lige som frugt og grøntpakker Bødeforsikring Hent bogen ved bageren

38 38 H VIS DU VIL VIDE MERE : Kulturministeriets video om projektet: http://www.youtube.com/watch?v=XLWK0zBwr0 Q http://www.youtube.com/watch?v=XLWK0zBwr0 Q Projektbeskrivelse: www.kulturbaand.dk Projektleder, Mette Elkjær Hede: meh@randersbib.dk Udviklingskonsulent, Elisabeth Staun: es@randersbib.dk


Download ppt "1 B IBLIOTEKET – LIGE VED HÅNDEN 12. marts 2010 Kulturkonferencen 2010 – Kultur for alle Elisabeth Staun,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google