Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvilken forskel skaber mest værdi for brugerne?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvilken forskel skaber mest værdi for brugerne?"— Præsentationens transcript:

1 Hvilken forskel skaber mest værdi for brugerne?
Kerneopgaven: Ikke det vi gør – men den forskel vi gør! Udvikling i det gode spænd mellem faglogik og brugerlogik

2

3 Mennesker og innovation
Mennesker er ikke det eneste fokus i innovation – til gengæld er de det vigtigste… Kvalitet Økonomi Politiske kriterier M.fl. Disse kan også anvendes som mere snævre foki, men i sidste ende må værdiskabelsen af en given udvikling altid vurderes i relation til borgeren

4 Hvis innovation er svaret
- hvad er så spørgsmålet?

5 Innovationsfokus: Mennesker
1. Mød mennesker Forbedre menneskers liv 3. Forstyr dig selv 2. Skab en spænding 4. Prøv!

6 1. Forbedre menneskers liv

7 1. Forbedre menneskers liv
Vores berettigelse består i at kerneopgaven anerkendes som en værdifuld forskel i udvalgte menneskers liv Ikke det vi selv kan… men den effekt, som det får…

8 2. Mød mennesker MØD MENNESKER Forbedre menneskers liv

9 2. Mød mennesker For at finde ud af, hvad der rører sig i menneskers liv, må vi møde dem! Vælg en relevant gruppe: Mød dem med nysgerrighed: Hvad er de optagede af (ikke: Hvad er du er optaget af!...) Hvad er det gode liv for dem? (ikke: Hvor gode synes de, vi er…?) Mødesteder og –former er kun begrænsede af fantasien – ex.: Stil dig der, hvor de er, og start en nysgerrig samtale Stil det samme spørgsmål til alle borgere, du møder i de næste 14 dage – ex. ”Hvad tænker du på, når du hører begrebet Kvalitet i sundhed?” Placér et par mannequin-dukker i venteværelset med spørgsmålet: ”Gad vide, hvad mennesker, som venter her, de tænker på?” og en lille kasse til svarene, som hænges på dukkerne løbende… Osv.

10 3. Skab en spænding Mød mennesker Forbedre menneskers liv SKAB EN

11 Kreativt spæn-dings-felt
3. Skab en spænding Når du møder mennesker, så møder du uopfyldte drømme, aktuelle frustrationer, behov, frygt, problemer, engagement mm. Jo flere du møder, desto oftere vil du høre om de samme udfordringer. Håndtér dem: Beskriv frustrationen og dens konsekvenser: Ex. portører: ”I løbet af en døgnvagt bruger vi ca. 3 timer på at lede efter senge, der ikke findes…” Etablér en ambitiøs målsætning – jo mere ambitiøs desto bedre! Ex. ”Vi vil aldrig mere lede efter senge på vores sygehus!” Herved skabes et kreativt spændingsfelt – som inviterer til nytænkning i tydelige rammer Udfordring Kreativt spæn-dings-felt Beskriv: Frustration Ambition

12 4. Forstyr dig selv Mød mennesker Forbedre menneskers liv FORSTYR
Skab en spænding

13 4. Forstyr dig selv Når ambitionen er klar – og spændingsfeltet er klarlagt, så er der rum til at søge efter løsninger, vi ikke har fundet tidligere Anvend kreative metoder – som findes i bøger, kurser, google mmm. Hvilke er ikke væsentligt, men at du giver slip og lader dig forstyrre er afgørende! Producér en række forskellige løsningsforslag til at opnå ambitionen – udvælg den/de mest attraktive (opstil selv vurderingskriterier ex.: ressourcer, realisme, idéhøjde, strategisk fit o.lign.)

14 5. Prøv! Mød mennesker Forbedre menneskers liv Forstyr dig selv
Skab en spænding PRØV!

15 5. Prøv! Prøvehandlinger: Hvor lidt er nok…?
Udvikling skal primært ske i hverdagen – og ikke kun i stort anlagte projekter. Een af måderne at gøre det på, er at spørge sig selv: Hvor lidt er nok – til at skabe afgørende nyt? Prøvehandlinger eksperimenterer med nye idéer samtidig med at man løser sine opgaver i dagligdagen.

16 5. Prøv! Prøvehandlinger er karakteriseret ved:
Vi handler med det samme   Dvs.: Vi arbejder med et minimum af planlægning, så vi kan komme ud og prøve hurtigst muligt. Vi fejler hurtigt - og lærer hurtigt  Dvs.: Vi handler så hurtigt som muligt i processen - for at lære af fejl og virkelige erfaringer. Vi implementerer fra starten  Dvs.: Handlingen indgår i udgangspunktet i driften - omend måske en afgrænset del - helt fra starten Vi er de rigtige - ikke flere  Dvs.: Få mennesker med samme idé og fokus sikrer dynamik og handlekraft i afprøvningsfasen. Hellere flere forskellige prøvehandlinger med forskellige besætninger - end een stor gruppe, der holder sig selv i skak og kræver for mange  Se prøvehandlingsskabelon her: – brug max minutter på at udfylde den…!

17 5. Prøv! Implementering: Efter første gennemprøvning evalueres:
Var det en forbedring (Ja/Nej?) Hvad lærte vi? Hvad er næste skridt? (Go / No go / 2. prøvehandling el. implementering?) Succesfulde prøvehandlinger bør efter 2 iterationer med fordel kunne implementeres i driften


Download ppt "Hvilken forskel skaber mest værdi for brugerne?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google