Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børnehuset Roholmhaven Degnehusene 53 2620 Albertslund T 43 68 77 77 Børnehuset Roholmhaven Bhu Roholmhaven Ny struktur.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børnehuset Roholmhaven Degnehusene 53 2620 Albertslund T 43 68 77 77 Børnehuset Roholmhaven Bhu Roholmhaven Ny struktur."— Præsentationens transcript:

1 Børnehuset Roholmhaven Degnehusene 53 2620 Albertslund bhu.roholmhaven@albertslund.dk T 43 68 77 77 Børnehuset Roholmhaven Bhu Roholmhaven Ny struktur

2 Børnehuset Roholmhaven Hvorfor omstrukturere? Organisationen i dag. 60 enheder i hver afdeling bestående af 15 vuggestuebørn og 30/35 børnehavebørn 8 personaler i hver afdeling + 1 køkkendame Valmuen Mælkebøtten Snerlen Vg. St Bh. Lille gruppe bh. Stor gruppe Bh. Mellem gruppe Vg. stue Bh. Lille gruppe Bh. Mellem gruppe Bh. stor gruppe Vg. stue Bh. Lille gruppe Bh. mellem gruppe Bh. Stor gruppe

3 Børnehuset Roholmhaven Brændende platform. Personale oplevelser: • Arbejdstiden ændres for at dække fravær • Forlader egen børnegruppen for at afløse andet sted i huset ved fravær • Dagens pædagogiske aktiviteter bliver let til pasning ved fravær • Vi forbliver de samme tre selvstændige kørende afdelinger som før • For lidt samarbejde, videndeling børnehave/vuggestue imellem

4 Børnehuset Roholmhaven Brændende platform. Forældre oplevelse: •For få medarbejdere •For tidlig overlevering fra vuggestue til børnehave •Manglende kommunikation vuggestue/børnehave imellem ved overlevering

5 Børnehuset Roholmhaven Personaleudtalelser ved gruppearbejdet på p-mødet d. 6/2-14 Hvad er der af fordele i en omstrukturering? • Vi sætter vores præg • Personalemæssigt, flere ressourcer (morgen + eftermiddag) • mindre sårbare • Bedre samarbejde på tværs • Faglig udvikling • Bedre rammer for børnene • Bedre udvikling • Storgrupperne sammen • ”Flere” hænder – bedre sparring • Værksteder • Vuggestuebørn til 2,10 år • Rum til fordybelse • Flere personale timer midt på dagen (til pæd. Aktiviteter) • Vi bliver en HEL Roholmhaven • Opstart på noget nyt (alle har mulighed for at bidrage med input) • Ingen ”vi plejer” • Mulighed for speciel rum til pæd. Aktiviteter (i udflytter enheden)

6 Børnehuset Roholmhaven Personaleudtalelser ved gruppearbejdet på p-mødet d. 6/2-14 Hvad tænker I om den konstellation, I er blevet forelagt? •Bedre / flere ressourcer for børn og voksne •Nemmere overgange (storgrupperne) •Bedre fysiske rammer •Nye kollegaer giver bedre faglig udvikling •Medbestemmelse i forhold til hvor man bliver placeret

7 Børnehuset Roholmhaven Vision: Et styrket Roholmhaven som understøtter det gode børne- og læringsmiljø ved optimering af personaleressourcerne med projektafslutning 1. maj 2015.

8 Børnehuset Roholmhaven Mål: •Opfyldelse af politisk mål med et samlet Roholmhaven, i stedet for tre selvstændige afdelinger, skal vi skabe et samlet Roholmhaven med større fleksibilitet, bedre udnyttelse af personaleressourcer, videndeling og faglighed.

9 Børnehuset Roholmhaven Fysisk ændring: •2 basis afdelinger med hver to vuggestuegrupper og en børnehavegruppe, hvor der åbnes og lukkes dagligt. •1 udflytter afdeling med bl.a. storgruppen, som man frekventerer i et givent tidsrum. •Hver afdeling kommer til at rumme 60 enheder og det samme antal personaletimer.

10 Børnehuset Roholmhaven Fysisk ændring. 2 basis afdelinger hvor der åbnes og lukkes dagligt. 1 udflytter afdeling med bl.a. stor gruppen, som man frekventerer i et givent tidsrum. 60 enheder i hver afdeling med personaletimer svarende til enhederne + 1 køkkendame Valmuen (basis afd.) Mælkebøtten udflytter Snerlen (basis afd.) Vg. Stue 10 børn Vg. Stue 10 børn Udflytter gruppe Bh. 20 børn Vg. Stue 10 børn Vg. Stue 10 børn Bh. 20 børn Udflytter gruppe Stor gruppe Bh. gruppe

11 Børnehuset Roholmhaven Effekt: •Større gennemsigtighed i Roholmhaven. •Dermed større retfærdighed i forhold til personalefordelingen •Og dermed større ansvar og fleksibilitet •Større samarbejde afdelingerne imellem •Tid til fordybelse til gavn for børnene •Flere personaletimer til pædagogisk aktivitet, ved kun at åbne og lukke i 2 afdelinger spares der 847 timer

12 Børnehuset Roholmhaven Aktører: •Projektejer: Annemette •Medleder og tovholder: Linda •Projektgruppe: Ledelse: Annemette, Linda, Personalerepræsentanter: Jeppe, Lotte, Annette T, Gitte, Pia og Camilla, Forældrerepræsentanter: Jørgen, Nina og Anders.

13 Børnehuset Roholmhaven Roller: •At være tovholdere •At være ambassadører for projektet •At have fokus på opgaven

14 Børnehuset Roholmhaven Tidsplan: 1. maj 2015 Marts 2014 Projekt påbegyndes Maj 2015 Projekt afsluttet 25/3-1426/3-1427/3-1430/4-14Maj2/5-145/5-148/5-14 3/6-14 Personale- møde med struktur på dagsorden Informationer sammen- skrives og medbringes til projekt- gruppen Møde i projekt- gruppen Annemette har afholdt samtaler med alle personaler, hvor de ser sig selv i ny organisation Tilbage- melding om placering Lederteam møde Møde i Projekt- gruppen Med-møde ___________ Personalemøde Med orientering, fordeling og projekt- opfølgning Bestyrelsmøde Tilbagemelding fra projekt- gruppen Der arbejdes i alle de mellemliggende perioder og møder aftales/udvikles efter behov Nyhedsbreve ad.hoc. Til forældrene.

15 Børnehuset Roholmhaven Nuværende struktur / time ressourcer. Morgentimer kl. 7.00 – 8.00 / 3 afdelinger / 6 personaler: •Dagligt bruges der: 6 timer •Ugentlig bruges der: 30 timer •Årligt (åbent 242 dage) bruges der: 1452 timer Eftermiddagstimer kl. 16.00 – 16.45 / 3 afdelinger / 6 personaler: •Dagligt bruges der: 4,5 timer •Ugentlig bruges der: 22,5 timer •Årligt (åbent 242 dage) bruges der: 1089 timer Ny struktur / time ressourcer. Morgentimer kl. 7.00 – 8.00 / 2 afdelinger / 4 personaler: •Dagligt bruges der: 4 timer •Ugentlig bruges der: 20 timer •Årligt (åbent 242 dage) bruges der: 968 timer Eftermiddagstimer kl. 16.00 – 16.45 / 2 afdelinger / 4 personaler: •Dagligt bruges der: 3 timer •Ugentlig bruges der: 15 timer •Årligt (åbent 242 dage) bruges der: 726 timer Timebesparelse på et år. •Morgentimer: 484 timer •Eftermiddagstimer: 363 timer i alt 847 timer på årsbasis

16 Børnehuset Roholmhaven AKTIVITET OG HANDLEPLAN Aktiviteten: Start dato Deadline Økonomi Ramme Tovholdere / Reference Mål Succeskriterier Udfordringer Evaluering


Download ppt "Børnehuset Roholmhaven Degnehusene 53 2620 Albertslund T 43 68 77 77 Børnehuset Roholmhaven Bhu Roholmhaven Ny struktur."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google