Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Holsted Skole Holsted SFO & førskolegruppe. Holsted Skole Holsted SFO & førskolegruppe.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Holsted Skole Holsted SFO & førskolegruppe. Holsted Skole Holsted SFO & førskolegruppe."— Præsentationens transcript:

1

2 Holsted Skole Holsted SFO & førskolegruppe

3 Generel information om SFO’en
Baggrunden for førskolegrupper Førskolegruppe på Holsted Skole

4 Holsted SFO + førskolegruppe på ca. 75 børn 330 børn
22 – 25 medarbejdere 4 årgangsteams Etableret i 100% delelokaler + førskolegruppe på ca. 75 børn

5 Åbningstider : Mandag – torsdag 6.30 - 8.00 + 12.35 - 17.00
Skoledage Mandag – torsdag Fredage – Fra 1/8 Mandag – torsdag Fredage – Skoleferie/fridage (samt førskolegruppe) Mandag – torsdag Fredage Underlagt Næstved Kommunes ferieordning

6 Hovedregler : Fremmødekontrol Ind/ud krydsning –
Elektronisk kommunikation Hjælper med at sende / overholde tidsaftaler – evt. til Rislevbussen

7 Morgenåbningen : 3 faste medarbejdere Morgenmad fra 6.30 – ca. 7.30
Der lægges vægt på roligere og mere stille aktiviteter end om eftermiddagen…

8 Frugtcafé : Børnene medbringer selv ”eftermiddagsmad”
Eventuelle aktiviteter omkring fremstilling af frugt/brød mv. Børnemøder, - osv.

9 Samarbejde : Forældresamarbejdet Skolesamarbejde Gensidig kontakt
Forældresamtaler Forældremøder Café Skolesamarbejde Deltager i undervisningen Samarbejde med brobygningsinstitutionerne

10 Formålet med førskolegrupper i SFO er:
At give børnene den bedst mulige start i overgangen fra børnehave til SFO og skole. At integrere børnene i SFO inden skolestart, så de ved forhånds­kendskab til de nye rammer, samværsformer og pædagoger ople­ver tryghed i overgangen, når de skal begynde i børnehaveklasse. At førskolebørnene kan lære af de ældre børn i SFO og bruge dem som rollemodeller. At forbedre muligheden for at imødekomme behovet for alderssvarende dagtilbud. At støtte børnene i deres generelle udvikling og styrkelse af børnenes selvstændighed således, at de bliver rustet til børnehaveklassens og SFOens hverdag, hvor børnene i højere grad skal være selvhjulpne og tage vare på sig selv. Ved øget kendskab til børnene, at kvalificere og optimere klassedannelserne.

11

12 Førskole ved Holsted SFO

13 Vores brobygningsinstitutioner er :
Hvide Hus Skovtrolden Maglebjerget Busters Verden Vi samarbejder i år bla. om Motoriske færdigheder Sociale kompetencer Kendskab til det at gå i skole

14 Vi vil i førskolegruppen bla. arbejde med :
Tal Bogstaver Former Begreber Læse / arbejde med sprog Sociale kompetencer Kroppen/bevægelse

15 Dagens opbygning SFO morgenåbning Førskolen har fælles morgenåbning og morgenmad med den øvrige SFO. 7.30 – person møder ind i førskolehuset. Førskolebørn kan nu afleveres direkte i førskolehuset Førskolebørn der måtte være i den øvrige SFO sendes til førskolehuset 7.50 Førskolebørnene samles i deres ”hjemmegrupper” ”Dagen i går” gennemgås Dagens aktiviteter introduceres Sproglige begrebsaktiviteter, dato, vejr, uger osv. Ca De 3 grupper starter periodens individuelle aktivitet 9.45 – Udeleg/pause Friere udeaktiviteter á la frikvarter Personalet er med ude 10.30 – Spisning i kantinen SFO personalet hjælper med evt. salg Der arbejdes videre med periodens pædagogiske aktivitet i egen gruppe 12.40 – Førskolen bevarer den fysiske placering men indgår på lige fod med SFO’ens øvrige børn i de pædagogiske aktiviteter

16 EKSEMPEL Dialogisk læsning Udarbejdelse af vores egne bøger.
Forståelse af historien. Arbejde med det kreative, musiske element. +ude af huset fredag Idræt, leg og bevægelse Leg med bogstaver +ude af huset onsdag Sansemotorik Sansemotoriske øvelser/træning og lege + ude af huset torsdag EKSEMPEL

17 Kroppen Tal Bibliotek Computer Foto/video Udeliv
Andre emner Kroppen Tal Bibliotek Computer Foto/video Udeliv

18

19 Webindskrivning til ”0. klasse 14/15”

20

21

22


Download ppt "Holsted Skole Holsted SFO & førskolegruppe. Holsted Skole Holsted SFO & førskolegruppe."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google