Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Kapitel 1

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Kapitel 1"— Præsentationens transcript:

1 Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Kapitel 1
Virksomheden og dens omverden Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

2 Virksomheden som et åbent dynamisk system
Input Output Afgrænsning Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

3 Interessentmodellen Eksterne interessenter Leveran-dører
Interne interessenter Organi-sationer Medar-bejdere Ledel-sen Lån-givere Kunder Virksomheden Minoritet Ejere Majoritets Ejere Konkur-renter Det of-fentlige Pressen Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

4 Kommentarer til interessentmodellen
Modellen tager udgangspunkt i virksomhedens nærmiljø Modellen beskriver, at virksomheden består af en række interessegrupper med både sammen-faldende og modstridende interesser Ledelsen må koordinere alle disse interesser-/målsætninger til nogle målsætninger, som alle kan acceptere De enkelte interessenter skal have en opfattelse af, at det de modtager er større, end det de yder Ydelse til koalitionen ≤ Modydelse fra koalitionen Falder en af interessegrupperne fra, kan virksomheden ikke overleve Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

5 Interessentmodellen Medier Ejere Ledelse Långivere
1. Identificer målsætning (gevinstmaksimering, satisfiering, koalition mv. 2. List interessenter 3. Opstil i matriceform 4. Identificer konflikt- og synergiområder 5. Opstil koalition 5. Maksimer eller satisfier interessentbalancen Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

6 PEST-modellen Niveau 3, makro-omverdenen Niveau 2, mikro-omverdenen
Politiske (P) Leverandører Konkurrenter Kunder Økono-miske (E) Niveau 1, Virksomheden Indkøb Produktion Salg Økonomi Markeds- Forskning føring Personale Ledelse Udvikling Socio-kulturelle (S) Teknolo-giske (T) Långivere Det offentlige Interesseorganisationer Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

7 Kommentarer til PEST-modellen
Modellen fokuserer på faktorer i omverdenen, der har en afgørende indflydelse på virksom-hedens handlemuligheder P: Political E: Economic S: Sociocultural T: Technological Fælles for disse er, at virksomheden ingen indflydelse har på dem De indgår som hhv. O og T i SWOT-analysen Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

8 AKF modellen Aktivitet kunder salg mv Kapacitet maskiner medarbejdere
Finansiel likvider budgetter kapitalanskaffelse mv. Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

9 AKF modellen Interessenternes behov for Produkter/ydelser
Ydre og indre service mål Prisfastsættelse, markedsudvikling kundebehovsprioritering Aktivitetsstyring Færdige produkter, producerede enheder produktudvikling Aktivitet Kapacitetsallokering, kapacitetsudnyttelse, kapacitetsdimensionering, ressourcefrem- skaffelse, investeringskalkuler Kapacitetsstyring Arbejdskraft, maskiner, viden kompetencer, systemer Kapacitet Kapitalfremskaffelse, likviditetsudnyttelse, budgetoverholdelse, investeringsmuligheder, lånemuligheder Finansiel styring Pengebindinger, likviditetskrav finansielt beredskab Likvide midler Kapital Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

10 Økonomistyringsopgaver
Aktivitetsstyring Prisfastsættelse Materialestyring Indkøbsstyring Markedsudvikling Kundebehovsop- timering Kvalitetsstyring Kapacitetsstyring Kapacitetsallokering Kapacitetsudnyttelse Kapacitetsdimen- sionering Investeringskalkuler Ressourceanskaffelse Styring af beredskab Finansiel styring Bevillingsallokering Likviditetsudnyttelse Kapitalfremskaffelse Budgetoverholdelse Lånemuligheder Investeringsmulig- heder Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

11 Kommentarer til AKF-modellen
De tre styringsområder der beskrives i denne model gennemgås langt mere uddybende senere på kurset Aktivitets-, kapacitets- og finansiel styring er tre helt centrale styringsområder i enhver virksomhed Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander


Download ppt "Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Kapitel 1"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google