Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Marketingplanlægning •Velkomst •Mål og formål •”Arbejdskursus” •Præsentation samt forventninger Kompetenceudvikling og innovation i yderområder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Marketingplanlægning •Velkomst •Mål og formål •”Arbejdskursus” •Præsentation samt forventninger Kompetenceudvikling og innovation i yderområder."— Præsentationens transcript:

1 Marketingplanlægning •Velkomst •Mål og formål •”Arbejdskursus” •Præsentation samt forventninger Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

2 Philip Kotler Kompetenceudvikling og innovation i yderområder ”Marketing takes a day to learn, unfortunately it takes a lifetime to master”!

3 Markedsinddeling Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

4 Primær målgruppe(r) Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

5 Vurdering af målgruppe Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

6 Opgave •Find din(e) primære målgruppe(r) ud fra segmenteringspyramiden. Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

7 Positionering ”placering i målgruppens bevidsthed” –Klarhed –Konsistens –Konkurrencefordele –Troværdighed Kompetenceudvikling og innovation i yderområder Differentiering og positionering Differentiering: ”at adskille sig fra konkurrenterne” –Produkt –Service –Personale –Image

8 Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

9 Positioneringskort Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

10 Opgave •Har du et ”slogan”? •USP: unikke egenskaber – funktionelle produkt egenskaber •ESP: følelsesmæssigt – billeder, lyd, livsstil •ISP: ironi – gerne med humor Kompetenceudvikling og innovation i yderområder •Hvordan differentiere du din virksomhed/produkt? •Hvordan positionere du din virksomhed/produkt? •Udarbejd et positioneringskort

11 Markedsføringsmix Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

12 Produkt Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

13 Pris Kompetenceudvikling og innovation i yderområder Skimming-prisstrategi: høj pris i introduktions- perioden, produktet sælges til innovatorerne. Penetrations-prisstrategi: lav pris i introduktions- perioden.

14 Distribution Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

15 E-handel Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

16 Distribution Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

17 Promotion Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

18 Promotion Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

19 Promotion Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

20 Opgave Kompetenceudvikling og innovation i yderområder Med udgangspunkt i virksomhedens mål- gruppe samt differentierings- og positioneringsstrategi bedes du udarbejde virksomhedens marketingmix.

21 Fremtidige strategi - mål Kompetenceudvikling og innovation i yderområder Et mål er et udtryk for en ønsket fremtidig tilstand Målemner:  Omsætning  Overskud  Salg  Markedsandel  Kendskab  Image  Serviceniveau  Tilgang af nye kunder  Loyalitet Operationelle mål:  Konkret (tal eller %)  Tidsbegrænset (slutdato)  Realistisk  Foreneligt med virksomhedens øvrige mål

22 Fremtidige strategi - SWOT Kompetenceudvikling og innovation i yderområder SWOT-analysen er en analyseproces, der har til formål at identificere og analysere virksom- hedens stærke og svage sider samt muligheder og trusler, virksomheden står overfor. Interne Eksterne

23 Fremtidige strategi - omverden •Påvirkninger fra virksomhedens afhængige og uafhængige omverden. •Muligheder/trusler Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

24 Fremtidige strategi - merværdi Kompetenceudvikling og innovation i yderområder •Ud fra værdikæden kan virksomheden finde ud af, hvad der skaber (mer)værdi for kunden og dermed sikrer sig de konkurrencemæssige fordele.

25 Opgave Kompetenceudvikling og innovation i yderområder •Opstil min. 2 fremtidige mål for din virksomhed •Udarbejd en SWOT-analyse for din virksomhed og tag udgangspunkt i ”omverdensmodellen” mht. muligheder og trusler.

26 Fremtidige strategi - konkurrenceforhold Interne konkurrenceforhold: •Er du visionær og kreativ, samt viljen til at skabe…? •Rigtig produkt, rigtig kvalitet, rette tid og rigtig pris? •Placering af de rigtige mennesker på de rigtige pladser? •Omsætte mål, ideer og strategier til praksis? Kompetenceudvikling og innovation i yderområder Eksterne konkurrenceforhold: •Hvem er de vigtigste konkurrenter? •Kundekendskab og deres behov? •Er du bedre end konkurrenterne? •Tilgængelighed; råvarer, arbejdskraft, kapital, viden, teknologi?

27 Fremtidige strategi - konkurrencestrategi Kompetenceudvikling og innovation i yderområder Konkurrencestrategi er en overordnet strategi, der skal sikre virksomheden de størst mulige konkur- rencemæssige fordele i forhold til konkurrenterne.

28 Fremtidige strategi - konkurrentanalyse Kompetenceudvikling og innovation i yderområder En konkurrentanalyse fokuserer på de meget nære konkurrenter, f.eks. de 3-4 vigtigste:

29 Fremtidige strategi - markedsandele Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

30 Fremtidige strategi - vækststrategi Kompetenceudvikling og innovation i yderområder Succesfulde virksomheder har ofte ambitiøse mål om vækst!

31 Opgave Kompetenceudvikling og innovation i yderområder •Hvilken konkurrencestrategi har din virksomhed? •Hvem er dine nærmeste konkurrenter og hvilken position har din virksomhed i forhold til konkurrenterne? •Udarbejd en konkurrentanalyse. •Med udgangspunkt i din virksomheds mål bedes du udarbejde virksomhedens fremtidige vækststrategi.

32 Fremtidige strategi - marketingplanen Kompetenceudvikling og innovation i yderområder


Download ppt "Marketingplanlægning •Velkomst •Mål og formål •”Arbejdskursus” •Præsentation samt forventninger Kompetenceudvikling og innovation i yderområder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google