Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunal risikoledelse - danske erfaringer i skandinavisk perspektiv Risikoledelse i Frederiksberg Kommune 12. juni 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunal risikoledelse - danske erfaringer i skandinavisk perspektiv Risikoledelse i Frederiksberg Kommune 12. juni 2008."— Præsentationens transcript:

1 Kommunal risikoledelse - danske erfaringer i skandinavisk perspektiv Risikoledelse i Frederiksberg Kommune 12. juni 2008

2 Kommunal risikoledelseSide 2 ► Koblingen til de overordnede mål ► En fælles referenceramme på tværs af forvaltningerne Vurdering af Frederiksbergs Kommune risikoprofil

3 12. juni 2008Kommunal risikoledelseSide 3 Koblingen til de overordnede mål - Udgangspunktet for den kommunale risikostyring Kritiske succesfaktorer De kommunale mål Eksterne risiciInterne risici Værdi for interessenterne ► Det er vigtigt at få beskrevet i hvilken sammenhæng den kommunale risikostyring skal ses, d.v.s. hvilke interessent behov skal der tages hensyn til, og i hvilken sammenhæng skal risikostyringen ses

4 12. juni 2008Kommunal risikoledelseSide 4 Elementer i Frederiksberg kommunes hovedvision (2004) Rene nærmiljøer Levende bykvarterer Kulturby Vægt på offentlig & privat samarbejde Korte ventetider på sygehuset Sundhedsmæssig service med høj kvalitet 95% af alle unge har gennemgået en ungdomsuddannelse Alle unge oplever at der er uddannelse og arbejde Valgfrihed offentlig vs. privat Fleksible institutioner Social tryghed Redningsbered -skab er i top Ren og velholdt by Sikkert vejnet God service Lav skat Individuel service af høj kvalitet Forsyningssikkerhed Fleksible institutioner Stærkt omdømme

5 12. juni 2008Kommunal risikoledelseSide 5 Hvilke risici er i fokus? - udgangspunkt Kritiske succesfaktorer Kommunens mål Eksterne risiciInterne risici Værdi for interessenterne Individuel service af høj kvalitet Individuel rådgivning Service orienteret Hurtigt svar Få fejl Afhængighed af nøglemedarbejdere Utilstrækkelig viden Forkert adfærd Udbud af arbejdskraft (for kommunen)

6 12. juni 2008Kommunal risikoledelseSide 6 ► Koblingen til de overordnede mål ► En fælles referenceramme på tværs af forvaltningerne Vurdering af Frederiksbergs Kommune risikoprofil

7 12. juni 2008Kommunal risikoledelseSide 7 En fælles referenceramme på tværs af forvaltningerne ► En identifikation af alle væsentlige risici som organisationen udsættes for er en omfattende proces, hvilket kræver en struktureret og systematisk fremgangsmåde. Dette sikres bl.a. ved: ► At etablere et fælles risikosprog (risikounivers), så det sikres, at der er en entydig beskrivelse og forståelse af de enkelte risici på tværs af organisationen ► At etablere fælles metoder, så det sikres, at risici identificeres (og vurderes) på en konsistent måde på tværs af organisationen

8 12. juni 2008Kommunal risikoledelseSide 8 RisikokategoriDefinitionOmfang Det eksterne MiljøRisici forbundet med omverdenen Udefrakommende usikkerheder som bl.a. påvirker kommunens funktionsdygtighed OperationelRisici forbundet med forvaltnings aktiviteter Indefrakommende usikkerheder som påvirker arten og måden hvorpå kommunen tilvejebringer og leverer sine ydelser InformationRisici forbundet med information Usikkerhed omkring relevansen og pålideligheden af informationer som understøtter beslutningerne Risikosprog

9 12. juni 2008Kommunal risikoledelseSide 9 Risikosprog – udvalgte elementer Eksterne Miljø Operationel Information Proces ► Borgerservice ► Produkt & Serviceudvikling Ledelse ► Medarbejdere ► Planlægning og udvikling Fysiske aktiver IT-systemer Juridiske forhold ► Ansvar ► Kontrakter Samfundsansvar Finanser Samfundsøkonomiske forhold ► Politiske forhold ► Økonomiske forhold ► Sociale forhold ► Teknologiske forhold ► Force Majeure Interessenter ► Leverandører ► Andre forvaltningsenheder ► Borgere, virksomheder m.fl. Omverden ► Relationer ► Kommunikation ► Sikkerhed Ledelsesinformation ► Finanser ► Operationel Operationel ► Videnstyring ► Kommunikation

10 12. juni 2008Kommunal risikoledelseSide 10 Fælles metode - Definition af risikosandsynlighed og -konsekvens PointEffektBeskrivelse 5Store mærkbare konsekvenser ► National mediestorm ► Offentlig mistillid til organisationen ► Længerevarende nedbrud af forretningskritisk infrastruktur ► Kritisk projekt fejler ► Afvigelse fra budget på >20% 4Betydelig ► Væsentlig kritik i nationale medier ► Væsentlig påvirkning af målopfyldelsen på flere områder ► Betydelig forstyrrelse af infrastrukturen ► Afvigelse fra budget på >10% men <20% 3Mærkbar ► Øget offentlig bevågenhed ► Service uregelmæssigheder ► Væsentlige projektafvigelser (tid/kvalitet/budget) 2Mindre væsentlig Ikke væsentlig effekt på kommunens evne til at nå sine mål 1Uvæsentlig Ubetydelig effekt

11 12. juni 2008Kommunal risikoledelseSide 11 Umiddelbart resultat af risikovurdering - Risikoskema og -liste

12 12. juni 2008Kommunal risikoledelseSide 12 Endelig risikoprofil ► Ejerskab defineret ► Fokus for handlingsplan: ► Medarbejderfastholdelse og – rekruttering på vitale områder ► Afhængighed af nøglemedarbejdere (hvor det blev besluttet at kortlægge nøglemedarbejderne) ► Mangler i mediehåndteringen og public relations

13 12. juni 2008Kommunal risikoledelseSide 13 Afslutning ► Tag udgangspunkt i de overordnede mål ► Struktureret og systematisk tilgang nødvendig ► Fælles sprog (risikounivers) ► Fælles metoder ► Involvér alle niveauer i organisationen ► Evolution snarere end revolution  Der kræves lederskab og topledelsen skal tage ansvar for processen  Skab og kommuniker tidlige successer  Anvend eksisterende værktøjer for projekt- og forandringsledelse i.f.m. implementering

14 12. juni 2008Kommunal risikoledelseSide 14 Kontakt Henrik Holmark Mobil: +45 5158 2937 Direkte: +45 3587 2937 E-mail: henrik.holmark@dk.ey.com


Download ppt "Kommunal risikoledelse - danske erfaringer i skandinavisk perspektiv Risikoledelse i Frederiksberg Kommune 12. juni 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google