Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunal risikoledelse - danske erfaringer i skandinavisk perspektiv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunal risikoledelse - danske erfaringer i skandinavisk perspektiv"— Præsentationens transcript:

1 Kommunal risikoledelse - danske erfaringer i skandinavisk perspektiv
Risikoledelse i Frederiksberg Kommune 12. juni 2008 For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 2 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. To create a thank you slide with a picture in the Input area of the Beam, duplicate this master slide and create a new master slide. If using the graphic on the title slide the same should be used on the thank you slide. If using a picture in the Input area of the Beam in the title slide, the same or different but related picture can be used on the thank you slide. Customize the Input area of the Beam as described below. Click on the View tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on OK. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide

2 Vurdering af Frederiksbergs Kommune risikoprofil
Koblingen til de overordnede mål En fælles referenceramme på tværs af forvaltningerne It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

3 Værdi for interessenterne Kritiske succesfaktorer
Koblingen til de overordnede mål - Udgangspunktet for den kommunale risikostyring Værdi for interessenterne De kommunale mål Kritiske succesfaktorer Eksterne risici Interne risici Da risikostyringen skal være forretningsdrevet må udgangspunktet nødvendigvis være de forretningsmæssige mål Det er vigtigt at få beskrevet i hvilken sammenhæng den kommunale risikostyring skal ses, d.v.s. hvilke interessent behov skal der tages hensyn til, og i hvilken sammenhæng skal risikostyringen ses

4 Elementer i Frederiksberg kommunes hovedvision (2004)
Forsyningssikkerhed Vægt på offentlig & privat samarbejde Rene nærmiljøer 95% af alle unge har gennemgået en ungdomsuddannelse Lav skat Levende bykvarterer Alle unge oplever at der er uddannelse og arbejde Valgfrihed offentlig vs. privat Korte ventetider på sygehuset Sundhedsmæssig service med høj kvalitet Kulturby Social tryghed God service Fleksible institutioner Fleksible institutioner Sikkert vejnet Redningsbered-skab er i top Ren og velholdt by Individuel service af høj kvalitet Stærkt omdømme

5 Hvilke risici er i fokus? - udgangspunkt
Individuel service af høj kvalitet Værdi for interessenterne Kommunens mål Individuel rådgivning Service orienteret Hurtigt svar Få fejl Kritiske succesfaktorer Afhængighed af nøglemedarbejdere Eksterne risici Interne risici Lad os nu sige at virksomheden har lagt sig fast på den strategiske retning – så opstilles målene. Et mål kunne være at assurandør salg skal ned på 50% i 2007, salg via internet/call-center 20% i 2007 – men lad os have fokus på kunden. Mål Hvad skal vi være gode til? Hvad kan forhindre os eller hjælpe os med til at blive gode til disse ting? Hvor store gabs er der? Hvad skyldes det? Nødvendigt for at kunne fastlægge de funktionelle strategier. Utilstrækkelig viden Forkert adfærd Udbud af arbejdskraft (for kommunen)

6 Vurdering af Frederiksbergs Kommune risikoprofil
Koblingen til de overordnede mål En fælles referenceramme på tværs af forvaltningerne It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

7 En fælles referenceramme på tværs af forvaltningerne
En identifikation af alle væsentlige risici som organisationen udsættes for er en omfattende proces, hvilket kræver en struktureret og systematisk fremgangsmåde. Dette sikres bl.a. ved: At etablere et fælles risikosprog (risikounivers), så det sikres, at der er en entydig beskrivelse og forståelse af de enkelte risici på tværs af organisationen At etablere fælles metoder, så det sikres, at risici identificeres (og vurderes) på en konsistent måde på tværs af organisationen

8 Risikosprog Risikokategori Definition Omfang Det eksterne Miljø
Risici forbundet med omverdenen Udefrakommende usikkerheder som bl.a. påvirker kommunens funktionsdygtighed Operationel Risici forbundet med forvaltnings aktiviteter Indefrakommende usikkerheder som påvirker arten og måden hvorpå kommunen tilvejebringer og leverer sine ydelser Information Risici forbundet med information Usikkerhed omkring relevansen og pålideligheden af informationer som understøtter beslutningerne

9 Risikosprog – udvalgte elementer
Eksterne Miljø Operationel Information Proces Borgerservice Produkt & Serviceudvikling Ledelse Medarbejdere Planlægning og udvikling Fysiske aktiver IT-systemer Juridiske forhold Ansvar Kontrakter Samfundsansvar Finanser Samfundsøkonomiske forhold Politiske forhold Økonomiske forhold Sociale forhold Teknologiske forhold Force Majeure Interessenter Leverandører Andre forvaltningsenheder Borgere, virksomheder m.fl. Omverden Relationer Kommunikation Sikkerhed Ledelsesinformation Videnstyring

10 Fælles metode - Definition af risikosandsynlighed og -konsekvens
Point Effekt Beskrivelse 5 Store mærkbare konsekvenser National mediestorm Offentlig mistillid til organisationen Længerevarende nedbrud af forretningskritisk infrastruktur Kritisk projekt fejler Afvigelse fra budget på >20% 4 Betydelig Væsentlig kritik i nationale medier Væsentlig påvirkning af målopfyldelsen på flere områder Betydelig forstyrrelse af infrastrukturen Afvigelse fra budget på >10% men <20% 3 Mærkbar Øget offentlig bevågenhed Service uregelmæssigheder Væsentlige projektafvigelser (tid/kvalitet/budget) 2 Mindre væsentlig Ikke væsentlig effekt på kommunens evne til at nå sine mål 1 Uvæsentlig Ubetydelig effekt

11 Umiddelbart resultat af risikovurdering - Risikoskema og -liste

12 Endelig risikoprofil Ejerskab defineret Fokus for handlingsplan:
Medarbejderfastholdelse og – rekruttering på vitale områder Afhængighed af nøglemedarbejdere (hvor det blev besluttet at kortlægge nøglemedarbejderne) Mangler i mediehåndteringen og public relations

13 Afslutning Tag udgangspunkt i de overordnede mål
Struktureret og systematisk tilgang nødvendig Fælles sprog (risikounivers) Fælles metoder Involvér alle niveauer i organisationen Evolution snarere end revolution Der kræves lederskab og topledelsen skal tage ansvar for processen Skab og kommuniker tidlige successer Anvend eksisterende værktøjer for projekt- og forandringsledelse i.f.m. implementering

14 Kontakt Henrik Holmark Mobil: +45 5158 2937 Direkte: +45 3587 2937
Oplysningerne om udvikling i krav skal gå tilbage til det regnskabsår, hvor det første væsentlige krav opstod, som stadig indebærer usikkerhed, for så vidt angår størrelse og tidspunkt for betalinger i henhold til kravet, men behøver ikke gå mere end ti år tilbage. Forsikringstager behøver ikke give oplysninger om krav, hvor usikkerhed vedrørende kravets størrelse og tidspunktet for betaling typisk er afklaret inden for et år.


Download ppt "Kommunal risikoledelse - danske erfaringer i skandinavisk perspektiv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google