Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AT med dansk i samarbejde med andre fag 1. Faglige mål for AT Eleverne skal kunne beherske relevante faglige mål og metoder i de indgående fag vurdere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AT med dansk i samarbejde med andre fag 1. Faglige mål for AT Eleverne skal kunne beherske relevante faglige mål og metoder i de indgående fag vurdere."— Præsentationens transcript:

1 AT med dansk i samarbejde med andre fag 1

2 Faglige mål for AT Eleverne skal kunne beherske relevante faglige mål og metoder i de indgående fag vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem Eleverne skal kunne beherske relevante faglige mål og metoder i de indgående fag vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem 2 Hvilke videnskabelige og idémæssige spørgsmål kan stilles med inddragelse af danskfaget? Hvilke danskfaglige teorier og metoder kan bringes i spil i AT?

3 3 Danskfaglige metoder Det enkelte fags særpræg - Hvad er danskfagets overordnede metode? Teori og metoder inden for faget - Hvilke specifikke analysemetoder findes i danskfaget?

4 Dansk i AT Danskfaget kan komme i spil på forskellige måder: – Emnet er danskfagligt Litteraturhistorie Forfatterskaber Nyhedsformidling Talegenrer (…) – Måden der arbejdes med emnet på er danskfaglig Argumentationsanalyse Retorisk analyse Kommunikationsanalyse (…) 4

5 Metoder i danskfaget  analysestrategier LITTERÆRE ANALYSESTRATEGIER – fx: Nykritik (nærlæsning af teksten på tekstens præmisser) Psykonanalytisk (Freuds psykoanalyse) Strukturalistisk (aktantmodellen mv.) Biografisk (forfatterens liv) Under ”Dansk link” kan du læse mere uddybende om de litterære analysestrategierDansk link LITTERÆRE ANALYSESTRATEGIER – fx: Nykritik (nærlæsning af teksten på tekstens præmisser) Psykonanalytisk (Freuds psykoanalyse) Strukturalistisk (aktantmodellen mv.) Biografisk (forfatterens liv) Under ”Dansk link” kan du læse mere uddybende om de litterære analysestrategierDansk link SPROGLIGE OG MEDIEMÆSSIGE ANALYSESTRATEGIER – fx: Argumentationsanalytisk (påstand, belæg, argumentatoriske ”kneb”. Retorisk analytisk (appelformer, allitterationer, tretrinsraket..) ) Kommunikationsanalyse (afsender, budskab, modtager) Transaktionsanalytisk (V V, V B, B V) Reklame-, film,- eller billedanalytisk SPROGLIGE OG MEDIEMÆSSIGE ANALYSESTRATEGIER – fx: Argumentationsanalytisk (påstand, belæg, argumentatoriske ”kneb”. Retorisk analytisk (appelformer, allitterationer, tretrinsraket..) ) Kommunikationsanalyse (afsender, budskab, modtager) Transaktionsanalytisk (V V, V B, B V) Reklame-, film,- eller billedanalytisk

6 AT-2009 - fra et danskfagligt perspektiv Årets tema og opgave- formulering De tre ressourcerum Danskfaglige indfaldsvinkler Danskfaglige metoder REJSER - OPDAGELSER, FORANDRINGER OG NY VIDEN AT 2009

7 7 Sprog Litteratur Medier

8 Det litterære stofområde En roman, novellesamling, digtsamling, der tematiserer det at rejse i fortid, nutid eller fremtid: – Rejseromaner (rejsen som dannelseskatalysator) – Science fiction litteratur (rejsen som utopi) Ræsonnerende prosa om rejsen – Rejsebeskrivelser (rejsen som erkendelsesredskab) – Ekstremsport (rejsen mod grænseoverskridelse) HVORDAN FORMIDLES SAMMENHÆNGEN MELLEM DEN FYSISKE REJSE OG HOVEDPERSONENS MENTALE UDVIKLING I VÆRKET?

9 Det sproglige stofområde Sagprosa-tekster med synspunkter for og imod den moderne dannelsesrejse HVORDAN ARGUMENTERER TEKSTERNE, HVILKE RETORISKE VIRKEMIDLER TAGES I ANVENDELSE, OG HVORDAN ETABLERES SAMMENHÆNGSKRAFTEN I TEKSTEN?

10 Det mediemæssige stofområde En spillefilm, et radiodrama eller et computerspil, der tematiserer det at rejse HVORDAN FORMIDLES SAMMENHÆNGEN MELLEM DEN FYSISKE REJSE OG HOVEDPERSONENS MENTALE UDVIKLING I STYKKET? Dokumentarudsendelser, der forholder sig til rejsen – Fra et kulturelt og globaliseringsmæssigt perspektiv – Fra et turisme- og wellness-perspektiv – Fra et samfundsøkonomisk og politisk perspektiv HVILKE FIKTIONS- OG FAKTAKODER TAGER UDSENDELSEN I ANVENDELSE?


Download ppt "AT med dansk i samarbejde med andre fag 1. Faglige mål for AT Eleverne skal kunne beherske relevante faglige mål og metoder i de indgående fag vurdere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google