Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AT og faget Engelsk På de følgende dias får du nogle gode tips til, hvordan faget engelsk mest hensigtsmæssigt indgår i AT-eksamen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AT og faget Engelsk På de følgende dias får du nogle gode tips til, hvordan faget engelsk mest hensigtsmæssigt indgår i AT-eksamen."— Præsentationens transcript:

1 AT og faget Engelsk På de følgende dias får du nogle gode tips til, hvordan faget engelsk mest hensigtsmæssigt indgår i AT-eksamen.

2 Hvis du vælger opgave B og her vælger at arbejde med et bestemt litterært værk, forventes der så en litterær analyse? Hvis et litterært værk inddrages, er et referat af værket ikke nok. Der skal indgå en analyse/fortolkning af de træk i værket, der er relevante for behandlingen af emnet. Der skal desuden indgå en behandling af værket i en historisk/politisk/samfundsmæssig kontekst samt en vurdering af, hvilken betydning, den forudsigelse/vision man har givet udtryk for i sin problemformulering, har for forståelsen af værket.

3 Kan engelsk repræsentere andre hovedområder end det humanistiske?
Nej. Engelsk er en del af det humanistiske hovedområde.

4 Kan man bruge engelsk litteratur, der er oversat til dansk, i den del af arbejdet, der berører engelsk? Engelsk som fag har som sit væsentligste grundlag engelsksproget tekst eller tale. I engelsk arbejdes der med sprogligt originale kilder og ikke med fortolkede versioner, som oversættelser altid vil være. Derfor skal der i passende omfang indgå engelsksprogede tekster når engelsk er et af de to bærende fag. At der også kan optræde oversatte tekster i det samlede materialevalg, er helt naturligt.

5 Kan der kun indgå tekstmateriale i engelsk, eller kan ikke-tekstlige materialer også inddrages?
Det materiale, engelsk anvender sine metoder på, er engelsksprogede tekster og/eller fx film, tv-debat og sangtekster. Engelsksprogede film kan eksempelvis omhandle eller illustrere kulturelle fænomener af betydning for forståelsen af det engelsksprogede samfund og dets kultur. Analysegenstanden er så ud over filmen den kulturelle kontekst i det pågældende land. I sådanne tilfælde kan de autentiske film benyttes, uden at der indgår tekstmateriale i form af filmmanuskript, dialogliste el. lign., og engelsksproget tekstmateriale kan inddrages som sekundærlitteratur. Hvis du vælger at henvise til filmen uden tilknyttet manuskript, kan dette foregå vha. transskription. Henvisningerne eller citaterne er altså så på engelsk.

6 Gode råd i forbindelse med brug af film som primær kilde
En engelsksproget film kan også gøres til genstand for en analyse og fortolkning, og i et sådant tilfælde vil det demonstrere din beherskelse af engelskfagets metoder bedst, hvis der anvendes et manuskript, som du kan henvise til og citere fra. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at der er et grundlag, der gør det muligt for dig at de- monstrere faglige metoder inden for engelsk, da du jo skal diskutere valg af materiale, metoder og teorier i de fag, der indgår i opgaven.


Download ppt "AT og faget Engelsk På de følgende dias får du nogle gode tips til, hvordan faget engelsk mest hensigtsmæssigt indgår i AT-eksamen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google