Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er lean? Lean er at opnå en kultur, baseret på løbende forbedringer, hvor der fokuseres på, hvad der giver værdi, set med kundens øjne. Alt andet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er lean? Lean er at opnå en kultur, baseret på løbende forbedringer, hvor der fokuseres på, hvad der giver værdi, set med kundens øjne. Alt andet."— Præsentationens transcript:

1 Hvad er lean? Lean er at opnå en kultur, baseret på løbende forbedringer, hvor der fokuseres på, hvad der giver værdi, set med kundens øjne. Alt andet er spild, som vi kontinuerligt og struktureret arbejder på at fjerne.

2 anvendelse af principperne fra ”Lean Thinking” til at skabe det næste udviklingsspring i produktionen... Aktivering af engagement Større medarbejder tilfredshed Bedre kvalitet Aktivering af engagement Større medarbejder tilfredshed Bedre kvalitet Større kundetilfredshed Lavere enheds- omkostninger Øget konkurrenceevne Større salg Større kundetilfredshed Lavere enheds- omkostninger Øget konkurrenceevne Større salg Bedre udnyttelse af areal Bedre udnyttelse af maskiner Mindre lager Hurtigere gennemløbstid Bedre udnyttelse af areal Bedre udnyttelse af maskiner Mindre lager Hurtigere gennemløbstid Hvorfor Lean produktion ?

3 Lean – en stræben efter det perfekte... Stadig faldende omkostninger Ingen fejl Ingen lagerbinding Minimalt pladsforbrug Maksimal kapacitetsudnyttelse Ubegrænset fleksibilitet Høj jobtilfredshed Høj kundetilfredshed

4 De 5 leanprincipper Løbende forbedringer Pull Flow Værdistrøm Værdi Værdi set med kundens øjne. Vi skal vide, hvem kunden er og gennem dialog sikre, at vi ved, hvad kunden mener er værdi. Strømmen af aktiviteter/processer, som leverer værdi til kunden. Fokus på værdiskabelse. Fjern spild. Dem der arbejder i processen deltager i at forbedre den. Bevægelse i processen fremmer effektiviteten. Ventetid og lager er spild. Find og fjern flaskehalse i processen. Struktur og planlægning fremmer bevægelse. Processen starter ved efterspørgsel. Hver aktivitet starter, når der er et træk på ydelsen. Vi undgår spild ved at levere til næste led, når den trækker ydelsen. Det tager tid at fjerne alt spild fra en proces. Derfor skal vi sikre, at vi løbende kommer tilbage til processen, og forbedre den. Fokus på kunden Fokus på fakta Fokus på alles deltagelse, VSM, gemba Gemba Fokus på kunden Løbende forbedringer, PDCA Lean

5 De 8 typer spild Lager Unødvendig bevægelse Unødvendig transport Unødvendig proces Menneskelige ressourcer Ventetid Overproduktion Fejl og defekter

6 VSM Hvad: –Et værktøj til at dokumentere, hvordan processen reelt fungerer i dag (as is). –At finde spild og udarbejde den nye proces (to be). –Lave implementeringsplanen af de ”to dos”, der skal til for at nå ”to be”. Hvorfor: –Skabe overblik og prioritere, hvilke ”do its” (”do its” er fx: idéer/forslag/problemstillinger) der skal løses først. Hvordan: –Grundig forberedelse (A3). –Inddragelse af dem, der arbejder med processen. –Følge VSM-processen. –Altid have kundens værdi som mål.

7 VSM

8 Fra AS IS til TO BE AS IS IDEAL TO BE Time

9 Selvdisciplin – oprethold Standardiser – skab standarder Skrub – struktureret rengøring, funktionalitet Sæt i orden – definer et hjem/strukturer Sorter – væsentligt fra uvæsentligt 5 S

10 Når en forbedring er klar til ACT i PDCA-hjulet, skal vi sikre fastholdelse af resultatet. Dette gøres ved at gennemføre en 5S, som vil fastholde resultatet af forbedringen. 6S

11 Gemba. Hvad: –Et værktøj der bruges til at sikre ”fokus på fakta”. –En adfærd om at vi ikke må tage noget for pålydende. Hvorfor: –For at sikre at fakta er fakta. Hvordan –Før enhver ændring af en proces. Hvor godt –Enighed om, at vi har set fakta.

12 Gå til gemba: “Følg processen” Romerne opfandt det Solvitur ambulando – Gå rundt for at finde løsningen Gemba = gerningsstedet

13 Gemba – ”gerningsstedet ” C B A D

14 De 5 basis leanværktøjer Målstyring KaizenGemba VSM 5 S De 5 basis lean- værktøjer


Download ppt "Hvad er lean? Lean er at opnå en kultur, baseret på løbende forbedringer, hvor der fokuseres på, hvad der giver værdi, set med kundens øjne. Alt andet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google