Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitetsstyring som ledelsesværktøj. Hvordan har interessen for kvalitetsstyring (ISO 9000) udviklet sig? 1990 2000 Strategisk betydning, Ledelsens ægte.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitetsstyring som ledelsesværktøj. Hvordan har interessen for kvalitetsstyring (ISO 9000) udviklet sig? 1990 2000 Strategisk betydning, Ledelsens ægte."— Præsentationens transcript:

1 Kvalitetsstyring som ledelsesværktøj

2 Hvordan har interessen for kvalitetsstyring (ISO 9000) udviklet sig? 1990 2000 Strategisk betydning, Ledelsens ægte interesse

3 Kundekrav / kundeforventninger til leverancen Oplevet leverance Kvalitet & Kvalitetsstyring Kundebegrebet skal forstås meget bredt: • Købere af virksomhedens ydelser/produkter • Virksomhedens medarbejdere • Virksomhedens ejere • Myndighederne Kvalitetsstyring giver først værdi når ligningen X=Y passer på alle kundetyper/stakeholdere og virksomheden tjener penge

4 PDCA blev udarbejdet af Walter Shewart(1891- 1967) i 1930' erne, senere blev modellen videreudviklet af Dr. W. Edwards Deming (1900-1993, amerikansk statistiker). PDCA-cirkelen

5 Modellen betragtes i dag af Japanerne som et væsentligt værktøj i genetableringen af japansk industri efter 2. verdens krig Modellen er en simpel og struktureret tilgang til at lykkes med det man har sat sig for. Modellen omtales også som ledelseshjulet / forbedrings hjulet.

6 Plan: Lav en strategi, plan, budget for det I ønsker at opnå. Do: Identificer kritiske processer/aktiviteter, fastlæg krav til gennemførelse og fastlæg ansvar for gennemførelse. Check: Identificer de data (KPI’er) der fortæller Jer om I lykkes med Jeres Plan. Fastlæg hvad et tilfredsstillende resultat skal være og hvem der er ansvarlig for at følge op på og rapportere/analysere på disse KPI’er. Act: Med udgangspunkt i Check resultatet - vurder og implementer nødvendige ændringer for at komme tilbage på planen.

7 Ledelsens udfordringer •Strategi, udvikling og opfølgning •Budget •Økonomi og resultater •Produktudvikling •Videndeling •Implementering af nye produkter •Reklamationer •Medarbejdere •Direktion/bestyrelse

8 Do Check Act Plan Ledelseshjulet • Strategiudvikling • Budget • Implementering • Videndeling • Produktudvikling • Medarbejdere • Strategiopfølgning • Økonomi & resultater • KPI • Fornyelse • Udvikling Ledelseshjulet og ledelsens udfordringer

9 Do Check Act Plan Ledelseshjulet og standarderne • Mål & politikker • Organisation og ledelse • Data • Processer • Medarbejdere • Intern audit • Ledelsens evaluering • Forbedringer • Korr. handl. • Forb. Handl. Ledelseshjulet og ISO 9001

10 Do Check Act Plan Ledelseshjulet • Strategiudvikling • Budget • Implementering • Videndeling • Produktudvikling • Medarbejdere • Strategiopfølgning • Økonomi & resultater • KPI • Fornyelse • Udvikling Det integrerede ledelseshjul • Mål & politikker • Organisation og ledelse Skal understøttes af: • Forbedringer • Korr. handl. • Forb. Handl. Skal understøttes af: • Intern audit • Ledelsens evaluering Skal understøttes af: • Data • Processer • Medarbejdere

11 Implementeret Effektivt Integreret Kvalitet som ledelsesværktøj Hvor skal fokus ligge ?

12 Hvordan bidrager et effektivt ledelsesværktøj Mission Vision Strategi Økonomi Kunder Processer Medarbejdere Vision Vækst Kundetilfredshed Konkurrenter Hvilken virksomhed ønsker vi at efterlade Mission Hvorfor er vi her Hvilken værdi ønsker vi at skabe Værdi for kunder, medarbejdere og samfund Daglig drift Implementeret og effektivt Integreret Vækst Medarbejderomsætning Kundetil-/afgang Image Mål +

13 Strategi model Ambitionsniveau Tid Mål Strategier Handlinger Vision Strategiområde Indsats i strategiområde Mission

14 Mål • Omsætning skal vokse til ??? Ovenstående økonomiske mål kræver: - Nuværende kunder fastholdes - X nye kunder skal tiltrækkes - Nye services skal udvikles - Markedets bedste medarbejdere skal tiltrækkes For hvert af de mål der opstilles, identificeres de indsatser der skal til for at målet kan realiseres

15 Hvordan kan et integreret kvalitetsstyringssystem bidrage ? • Gennem systemet skal tilvejebringes data (KPI’er), der fortæller noget om, hvorvidt man nærmer sig visionen og realiserer strategien • Udviklingen af kundetilfredshed (tilfredshed, loyalitet, mersalg, etc.) • Udvikling i nøgletal vedrørende effektivitet (omsætning pr. lønkrone, omsætning pr. kapacitetsomkostning, hastigheden på lageromsætning, etc) • Medarbejdertilfredshed (kulturmålinger, ledelsesmålinger, medarbejderomsætning, etc.) • Leverandørmålinger (prisudvikling, tidsfrister, fejlleveringer etc.) • ”Højdelæggeren” på KPI’erne skal fastlægges • I systemet skal fastlægges de krav til virksomhedens processer, der forklarer hvordan målene for de enkelte KPI’er realiseres • Interne audits benyttes som et aktivt ledelsesværktøj

16 Fra tænkning i funktioner … KUNDENKUNDEN

17 … til tænkning i processer KUNDENKUNDEN

18 Procestankegangen Kunderne tilfredsstilles af resultatet af processer - ikke af afdelinger eller funktioner

19 Kerneprocesser, ledelses processer og støtte processer Kerneprocesser: •Enkelte overordnede definerede processer der tilsammen opfylder organisationens strategi og forretningsgrundlag. Ledelsesprocesser: •De processer der omfatter check, act (PDCA) Støtteprocesser: •Er ikke direkte indblandet i arbejdet med at opfylde strategi og forretningsgrundlag. •Giver kerneprocesserne den nødvendige støtte •Bør altid betragtes ud fra kerneprocessernes behov.

20 KUNDEBEHOVKUNDEBEHOV KUNDETILFREDSHEDKUNDETILFREDSHED Proceslandkort Dansk Standard Certificering Standardisering Videnformidling Støtteprocesser: IT HR Økonomi Kommunikation Ledelses processer: Ledelsens evaluering Intern audit Korrigerende handlinger

21 Hvad er interessant at se på • Antal skift • Problemer i forbindelse med skift • Gennemløbs tider

22 Virksomhedens Kvalitets- /miljøstyringssystem SKAL VÆRE Virksomhedens Ledelsessystem


Download ppt "Kvalitetsstyring som ledelsesværktøj. Hvordan har interessen for kvalitetsstyring (ISO 9000) udviklet sig? 1990 2000 Strategisk betydning, Ledelsens ægte."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google