Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er lean Konstant fokus på spild i alle processer. Nedbringe lagre, gennemløbstider og mindske omkostninger. Sikre en høj kvalitet af produkter og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er lean Konstant fokus på spild i alle processer. Nedbringe lagre, gennemløbstider og mindske omkostninger. Sikre en høj kvalitet af produkter og."— Præsentationens transcript:

1 Hvad er lean Konstant fokus på spild i alle processer. Nedbringe lagre, gennemløbstider og mindske omkostninger. Sikre en høj kvalitet af produkter og service på en ansvarlig effektiv måde. Konstant fokus på flow og ikke superoptimering af enkelte arbejdsopgaver. Produktionsgrupper der tager ansvar – løsningerne kommer ikke på forhånd. Ledelse der sætter rammer og mål og yder support.

2 Hvad er spild? Spild er ikke kun det vi smider ud!!
Spild er alt hvad der ikke tilfører produktet værdi – set med kundens øjne. Alt hvad der tager tid, bevægelse, ressourcer eller plads uden at produktet bliver mere værd.

3 De 7 spildtyper Ventetid Over-produktion Defekter Bevægelse Lager
Over-processering Transport In lean manufacturing the waste can be put into 8 categories. Talk through the slide The next several slides give the 8 wastes in more detail.

4 Puslespillet FLOW Kvalitet Løbende Forbedringer Problem Løsning
Hurtige Omstillinger TPM Synlig fabrik Synlig fabrik 5S Standardiseret Arbejde

5 Sorter S elvdisciplin tandardiser ystematisk rengøring æt i system 5 S

6 Der er ikke noget i området der ikke skal bruges
En ren og miljøvenlig arbejdsplads Spild er synliggjort Vare i arbejde minimeret og aftalt Papirgangen er minimeret Information kan modtages nemt og hurtigt Standard procedurer er synliggjort og lette at forstå Afvigelser fra standarden bliver øjeblikkelig behandlet Arbejdspladsen er rar og stimulerende “En plads til alting og alting på sin plads”

7 5 S – god husholdning Seiri (sortér) Seiton (simplificer)
Seiso (skrub) Seiketsu (standardiser) Shitsuke (selvdiciplinér) Dette skal implementeres gennem synlig ledelse i de 5 M´er Mennesker Maskiner Materialer Metoder Målinger

8 Synlig fabrik Informationer, mål og målopfølgning giver grupper mulighed for at reagere på fakta og tilstande der ligger uden for aftaler og ønsket tilstand. Enhver der kommer ind i fabrikken har et billede af normer, regler og tilstand. God Lean-kultur; ”gå-ud-og-se”. Reagere på data og viden, ikke fornemmelser.

9 Proces Standardiseret Arbejde
Overblikstræning Formål; hvad vil vi opnå og hvordan giver vi tryghed P.leder Cyklustider for maskiner - maskinkapacitet Eksperttræning Træning af gruppen. Reducere spild og balancere til takt. Arbejds instrukstionskort og balanceskema for manuelt arbejde. Brug video! Kompetence afdækning

10 TPM De 7 trin i TPM 1 2 3 4 5 6 7 TPM Forebyggende Data- indsamling
Rengøring af drifts-udstyr Selvstændig vedligehold Materiale/udstyrs identifikation Planlagt Vedligeholds analyser Data- indsamling Forebyggende 1 2 3 4 5 6 7

11 Total Productive Maintenance

12 Problem-løsning De 5 ”hvorfor” Problem Løsning

13 Hurtig omstilling Hvad kan vi opnå ved hurtig omstilling:
Hurtige Omstillinger Hvad kan vi opnå ved hurtig omstilling: Kortere opstillingstid Gøre det muligt at skifte oftere Producere små serier billigere end i dag Gøre det muligt at reducere lagre Giver kortere gennemløbstid Giver en mere ensartet kvalitet Giver en forståelse for forandrings-processen, som gør det synligt at arbejde med løbende forbedringer

14 omstilling Erfaringer Videofilme omstilling
Hurtige Omstillinger omstilling Erfaringer Videofilme omstilling Adskille hvad der kan gøres uden for og inden i maskinen Analysere og optimere

15 Just in time/Flow FLOW Implementation af 5S, Synlig fabrik, TPM og Standardiseret arbejde vil være nødvendigt før implementering af Just In Time. Skab en værdi-strøms analyse. Flow layout Lav et flow-orienteret layout for at opnå materialeflow som bidrager til træksystemet VSA Levering direkte til produktionen Implementer og skab et træksystem som er baseret på kundekravet. (Takttiden) Træk system Skab effektiv levering direkte til produktionen internt samt eksternt mellem supply chains

16 Løbende forbedringer P P D C P D C A P D PLAN DO CHECK ACT Løbende
VMM PDCA - Form Author: Date: No.: Department: Time schedule Measures for achiving the action plan Responsible person Comments: Idea or Opportunity: Action plan: Success criteria: Evaluation of the efficiency by the action plan completed P D C VMM PDCA - Form Author: Date: No.: Department: Time schedule Measures for achiving the action plan Responsible person Comments: Idea or Opportunity: Action plan: Success criteria: Evaluation of the efficiency by the action plan completed P D C A P D PLAN DO CHECK ACT VMM PDCA - Form Author: Date: No.: Department: Time schedule Measures for achiving the action plan Responsible person Comments: Idea or Opportunity: Action plan: Success criteria: Evaluation of the efficiency by the action plan completed VMM PDCA - Form Author: Date: No.: Department: Time schedule Measures for achiving the action plan Responsible person Comments: Idea or Opportunity: Action plan: Success criteria: Evaluation of the efficiency by the action plan completed P P D

17 Gemba Kaizen 2 meget centrale elementer i Lean – filosofien
Gemba = arbejdspladsen – stedet hvor værdien skabes. Kaizen = måden det foregår på (forbedringer) (Kai = forandring ; Zen = god) gennem Total kvalitetskontrol (TQC) Total produktivitetsvedligeholdelse (TPM) Just in Time managament (JIT) Kvalitetscirkler Konkrete forbedringer og Forslag fra medarbejderne


Download ppt "Hvad er lean Konstant fokus på spild i alle processer. Nedbringe lagre, gennemløbstider og mindske omkostninger. Sikre en høj kvalitet af produkter og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google